2009

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2009
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Iwona Busz-Dugiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2014 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.11.2014 15:16 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:16 Dodano załącznik "Przychody i rozchody związane z
finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz podmiotów dla
kótrych gmina planuje dotacje celowe" na "Wykaz podmiotów
dla których gmina planuje dotacje celowe"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:07 Dodano załącznik "Wydatki na programy i projekty-"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:07 Dodano załącznik "Wydatki związane z wieloletnim
programem inwestycyjnym-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:07 Dodano załącznik "Dotacje celowe dla zakładu
budżetowego-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Wykaz podmiotów dla kótrych gmina
planuje dotacje celowe"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Plan finansowy zadań realizowanych
przez rady sołeckie"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Wydatki budżetowe w układzie
działów,rozdziałów i paragrafów"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Wykaz nowych zadań inwestycyjnych-"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Wykaz zadań zleconych gminie-"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Przychody i wydatki zakładów
budżetowych-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Prognoza kwoty długu na 2007 i lata
następne-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Prognoza spłaty długu publicznego-"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 15:05 Dodano załącznik "Spłata kredytów i poręczeń-"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:39 Dodano załącznik "Budżet" (Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:37 Zmieniono tytuł załącznika z "do uchwały budżet
2009.pdf" na "Budżet gminy w układzie działów i
rozdziałów-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:36 Zmieniono tytuł załącznika z "do uchwały.pdf" na
"Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:34 Zmieniono tytuł załącznika z "do uchwały 2009.pdf" na
"Dochody budżetowe gminy-"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:33 Dodano załącznik "do uchwały 2009.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:33 Dodano załącznik "do uchwały.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:33 Dodano załącznik "do uchwały budżet 2009.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.11.2014 14:29 Utworzenie dokumentu. (Iwona Busz-Dugiel)