Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) oraz z paragrafu 13 Uchwały nr XXXVII/254/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Rady Miejskiej Lądka - Zdroju w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek - Zdrój, właściciele oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbirników bezodpływowych (szamba) nie rzadziej niż dwa razy w roku nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz osadników stanowiących element przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją ich eksploatacji. Usuwanie nieczystości ciekłych należy zlecać podmiotom uprawnionym, tzn. posiadającym zezwolenie Burmistrza Lądka - Zdroju na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wykaz takich podmiotów znajduje się w poniższym załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Agnieszka Mozer
Data publikacji:22.07.2019 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Mozer
Data aktualizacji:22.07.2019 10:01