Konsultacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach do projektu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.

 

Zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszamy do udziału w tworzeniu projektu współpracy Gminy Lądek-Zdrój na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Projekt programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 dostępny jest w załączniku poniżej

 

Wszelkie propozycje oraz sugestie należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009 r. na adres poczty elektronicznej: rozwoj@ladek.pl

 

Z dopiskiem „Program Współpracy 2009”

W celu zachowania porządku w trakcie zbierania i rozpatrywania uwag oraz sugestii, prosimy o przekazanie informacji w następujący sposób:

 

stan pierwotny zapisu z podaniem nr § i pkt.

sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i pkt.)

uzasadnienie

zgłaszający uwagę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2009 09:32