Zarządzenia Burmistrza 2010r.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza 2010r.
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2011 15:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.03.2011 08:27 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.03.2011 08:26 Zmieniono tytuł załącznika z "dla Urzędu Miasta i Gminy
w Lądku-Zdroju oraz w sprawie instrukcji regulujących
gospodarkę finansową Gminy.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 242 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie
dokonania zmiany Zarządzenia Nr 228/08 z dni 14 sierpnia
2008r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (
polityki) rachunkowości"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.03.2011 08:24 Zmieniono tytuł załącznika z "praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
243 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji w sprawie przeciwdziałania "

(Iwona Busz-Dugiel)
11.03.2011 08:06 Dodano załącznik "praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.03.2011 08:06 Dodano załącznik "dla Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju oraz w sprawie instrukcji regulujących
gospodarkę finansową Gminy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 11:56 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 11:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Gminnego Biura Spisowego w Lądku
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 224 z dnia 6
grudnia 2010r. w sprawie utworzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 11:53 Dodano załącznik "Gminnego Biura Spisowego w Lądku
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 09:52 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 09:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w trybie bezprzetargowym garażu przy ul.
Klonowej 11 nr 6 i 7.pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza Nr 35 z
dnia 1 marca 2010r. w sprawie oddania w dzierżawę"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 09:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
lokalu użytkowego położonego w Lądku Zdroju przy ul.
Zdrojowej 14.pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza Nr 169 z dnia
2 września 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163a z
dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 09:49 Dodano załącznik "w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
lokalu użytkowego położonego w Lądku Zdroju przy ul.
Zdrojowej 14.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.01.2011 09:49 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym garażu przy
ul. Klonowej 11 nr 6 i 7.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.01.2011 09:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i zagospodarowaniu przestrzennym do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 198 z dnia 20 października 2010r. w sprawie
rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie art. 11 pkt 11
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.01.2011 09:18 Dodano załącznik "i zagospodarowaniu przestrzennym do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 13:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 13:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 112 z dnia 23 czerwca 2010r. w
sprawie przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 13:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Formacji Obrony Cywilnej na terenie Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 163
z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie rozformowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 13:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 163 z dnia 25
sierpnia 2010r. w sprawie rozformowania" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 7 z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie
organizacji"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 13:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i funkcjonowania stałego dyżuru.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 163 z dnia 25 sierpnia 2010r. w
sprawie rozformowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 12:58 Dodano załącznik "i funkcjonowania stałego dyżuru.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 12:58 Dodano załącznik "Formacji Obrony Cywilnej na terenie
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 12:58 Dodano załącznik "dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 10:27 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 10:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pn. Odbudowa drogi gminnej nr 119812- ul.
Nadbrzeżna w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 187 z dnia 1 października 2010r. w sprawie powołania
Komisji w sprawie odbioru robót"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 10:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pn. Odbudowa drogi gminnej o długości
0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 186 z dnia 30 września 2010r. w
sprawie powołania Komisji w sprawie odbioru robót"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 10:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119840 D w
Trzebieszowicach od drogi wojewódzkiej nr 392 do drogi
powiatowej nr 3258.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 210 z
dnia 19 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji w
sprawie odbioru robót"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 10:20 Dodano załącznik "pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119840 D
w Trzebieszowicach od drogi wojewódzkiej nr 392 do drogi
powiatowej nr 3258.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 10:20 Dodano załącznik "pn. Odbudowa drogi gminnej o długości
0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 10:20 Dodano załącznik "pn. Odbudowa drogi gminnej nr 119812-
ul. Nadbrzeżna w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 09:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pn. odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul.
Spacerowej w Lądku Zdroju- etap II.pdf" na "Zarzadzenie
Burmistrza Nr 211 z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie
powołania komisji w sprawie odbioru robót"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 09:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przekazania drewna pozyskanego z lasów
gminnych Lądka Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
148 z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie nieodpłatnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 09:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zadania pt. Rewaloryzacja Zabytkowego Parku
im. Jana Pawła II w Lądku Zdroju-etap I.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 225 z dnia 9 grudnia 2010r. w
sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego prac "

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 09:19 Dodano załącznik "zadania pt. Rewaloryzacja Zabytkowego
Parku im. Jana Pawła II w Lądku Zdroju-etap I.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 09:19 Dodano załącznik "przekazania drewna pozyskanego z lasów
gminnych Lądka Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2011 09:19 Dodano załącznik "pn. odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul.
Spacerowej w Lądku Zdroju- etap II.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.01.2011 10:44 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.01.2011 10:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "z tytułu nałożonych mandatów
karnych.pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza Nr 121 z dnia 30
czerwca 2010r. w sprawie umorzenia zaległości "

(Iwona Busz-Dugiel)
12.01.2011 10:42 Dodano załącznik "z tytułu nałożonych mandatów
karnych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.01.2011 09:01 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.01.2011 09:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2011
.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 204 z dnia 8 listopada
2010r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały
Budżetowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.01.2011 08:56 Dodano załącznik "Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2011
.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.01.2011 14:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do przeprowadzenia odbioru końcowego
zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr
1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 217 z dnia 30 października 2010r. w sprawie
powołania komisji "

(Iwona Busz-Dugiel)
10.01.2011 14:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr
177 z dnia 17 września 2010r. w sprawie powo,lania komisji
do" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 177 z dnia 17 września
2010r. w sprawie powołania komisji do"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.01.2011 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształącego w
Lądku Zdroju przy ul. Polnej.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 177 z dnia 17 września 2010r. w sprawie
powo,lania komisji do"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.01.2011 14:13 Dodano załącznik "przeprowadzenia odbioru końcowego
zadania pn. Termomodernizacja budynku Liceum
Ogólnokształącego w Lądku Zdroju przy ul. Polnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.01.2011 14:13 Dodano załącznik "do przeprowadzenia odbioru końcowego
zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr
1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.01.2011 14:12 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 177 z dnia
17 września 2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania

(Iwona Busz-Dugiel)
10.01.2011 14:11 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 217 z dnia
30 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 13:59 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Termomodernizacja budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju przy ul. Polnej.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 177 z dnia 17 września
2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
odbioru końcowego zadania"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 13:57 Dodano załącznik "Termomodernizacja budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju przy ul. Polnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 11:26 Usunięto załącznik pn. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej.pdf

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 11:24 Dodano załącznik "pn. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 11:14 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 11:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 167
z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 11:13 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 11:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
zdrój na 2010 rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 212 z
dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 10:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 229 z
dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 10:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 95 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postepowań"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 10:44 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 10:44 Dodano załącznik "uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek zdrój na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.01.2011 10:44 Dodano załącznik "o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.01.2011 15:40 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.01.2011 15:40 Zmieniono tytuł załącznika z "umowy dzierżawy gruntów
rolnych.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 239 z dnia 31
grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.01.2011 15:38 Dodano załącznik "umowy dzierżawy gruntów rolnych.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
04.01.2011 14:21 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.01.2011 14:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "lokalu użytkowego położonego w Lądku
Zdroju przy ul. Kościelnej 2.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 236 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie
przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu
nieograniczonego"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.01.2011 14:08 Dodano załącznik "lokalu użytkowego położonego w Lądku
Zdroju przy ul. Kościelnej 2.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.12.2010 13:36 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
31.12.2010 13:36 Zmieniono tytuł załącznika z "czynszu za wydzierżawienie
nieruchomości na cele nierolnicze.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 237 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia stawek"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.12.2010 13:35 Dodano załącznik "czynszu za wydzierżawienie
nieruchomości na cele nierolnicze.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.12.2010 13:34 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 237 z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 11:05 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 10:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Słodowej 8
w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza Nr 234 z
dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny do II
przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 10:56 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "planu kontroli na 2011 rok.pdf" na
"Zarzadzenie Burmistrza Nr 232 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 10:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "planu szkoleń na 2011 rok.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 233 z dnia 27 grudnia 2010r. w
sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 10:54 Dodano załącznik "planu szkoleń na 2011 rok.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 10:54 Dodano załącznik "planu kontroli na 2011 rok.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 10:54 Dodano załącznik "- lokal mieszkalny nr 5 przy ul.
Słodowej 8 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 10:53 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 234 z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny do II przetargu

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 09:15 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 09:14 Zmieniono tytuł załącznika z "czynszu za wydzierżawienie
nieruchomości na cele nierolnicze.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 237 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia stawek"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 09:13 Dodano załącznik "czynszu za wydzierżawienie
nieruchomości na cele nierolnicze.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.12.2010 08:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 237 z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek

(Iwona Busz-Dugiel)
29.12.2010 15:14 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
29.12.2010 15:13 Zmieniono tytuł załącznika z "czynszu za wydzierżawienie
nieruchomości na cele nierolnicze.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 237 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia stawek"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.12.2010 15:12 Dodano załącznik "czynszu za wydzierżawienie
nieruchomości na cele nierolnicze.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.12.2010 12:34 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
29.12.2010 12:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wigilii dla samotnych.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 231 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie
dofinansowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.12.2010 12:32 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 231 z dnia
23 grudnia 2010r. w sprawie dofinansowania

(Iwona Busz-Dugiel)
29.12.2010 12:31 Dodano załącznik "Wigilii dla samotnych.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 14:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 14:29 Zmieniono tytuł załącznika z "-lokal mieszkalny nr 5 przy
ul. Słodowej 8 w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 234 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia ceny do II przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 14:20 Zmieniono tytuł załącznika z "na lokal użytkowy nr 1u
przy ul. Zdrojowej 18 w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 235 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia ceny do II przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 14:18 Dodano załącznik "-lokal mieszkalny nr 5 przy ul.
Słodowej 8 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 14:18 Dodano załącznik "na lokal użytkowy nr 1u przy ul.
Zdrojowej 18 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:53 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na rozłożenie na raty należności
gminnej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 221a z dnia 2
grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr
220/2009 w sprawie wyrażenia zgody"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:50 Dodano załącznik "na rozłożenie na raty należności
gminnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 15:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 15:21 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia Nr 230 z dnia
21 grudnia 2010r.pdf" na "Załącznik do "

(Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 15:15 Zmieniono tytuł załącznika z "Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 230 z dnia
21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 15:14 Dodano załącznik "Zarządzenia Nr 230 z dnia 21 grudnia
2010r.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 15:14 Dodano załącznik "Urzędu Miasta i Gminy w Lądku
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 12:55 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 12:55 Zmieniono tytuł załącznika z "Wigilii dla samotnych.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 231 z dnia 23 grudnia 2010r.
w sprawie dofinansowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.12.2010 12:54 Dodano załącznik "Wigilii dla samotnych.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:52 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:51 Zmieniono tytuł załącznika z "gruntów rolnych do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 228 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie
przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:50 Dodano załącznik "gruntów rolnych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.12.2010 15:13 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.12.2010 15:12 Zmieniono tytuł załącznika z "o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
60.000 euro.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 226 z dnia
10 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
na przeprowadzenie postępowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.12.2010 15:11 Dodano załącznik "o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.12.2010 09:21 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.12.2010 09:21 Zmieniono tytuł załącznika z "lokalu mieszkalnego nr 1
przy ul. Zdrojowej 7 w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarzadzenie
Burmistrza Nr 222 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia ceny do II przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.12.2010 09:20 Zmieniono tytuł załącznika z "w skład mienia komunalnego
Gminy Ladek Zdrój.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 223 z
dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.12.2010 09:19 Dodano załącznik "w skład mienia komunalnego Gminy Ladek
Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.12.2010 09:19 Dodano załącznik "lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul.
Zdrojowej 7 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.12.2010 09:50 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.12.2010 09:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "odbioru końcowgo zadania pn._
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku
Zdroju przy ul. Kościelnej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 217 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.12.2010 09:48 Dodano załącznik "odbioru końcowgo zadania pn._
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku
Zdroju przy ul. Kościelnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 14:16 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 14:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2011.pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza Nr 218 z dnia
30 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 14:15 Dodano załącznik "do Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 12:25 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 12:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do I przetargu lokalu mieszkalnego nr 13
przy pl. Mariańskim 11 w Lądku Zdroju.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 220 z dnia 30 listopada 2010r. w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 12:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "lokalu mieszkalnego nr 2 przy pl.
Staromłyńskim 6 w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 221 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie
ustalenia ceny do II przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 12:15 Zmieniono tytuł załącznika z "w Lądku Zdroju na rzecz
najemców.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 219 z dnia 30
listopada 2010r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 12:14 Dodano załącznik "w Lądku Zdroju na rzecz najemców.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 12:14 Dodano załącznik "lokalu mieszkalnego nr 2 przy pl.
Staromłyńskim 6 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.12.2010 12:14 Dodano załącznik "do I przetargu lokalu mieszkalnego nr 13
przy pl. Mariańskim 11 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2010 13:56 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2010 13:55 Zmieniono tytuł załącznika z "pozyskanego z lasów
gminnych Lądka Zdroju.pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza Nr
216 z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania drewna"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2010 13:54 Dodano załącznik "pozyskanego z lasów gminnych Lądka
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2010 11:54 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2010 11:54 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości Stójków,
dz. 59..pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 215 z dnia 24
listopada 2010r. w sprawie zbycia"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2010 11:51 Dodano załącznik "nieruchomości Stójków, dz. 59..pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2010 11:17 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2010 11:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr
214 z dnia 24 listaopada 2010r. w sprawie przeznaczenia" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 214 z dnia 24 listopada 2010r. w
sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2010 11:16 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 214 z dnia 24
listaopada 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2010 10:57 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
23.11.2010 11:02 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
23.11.2010 11:00 Zmieniono tytuł załącznika z "o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 213 z dnia 22 listopada 2010r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania "

(Iwona Busz-Dugiel)
23.11.2010 10:56 Dodano załącznik "o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.11.2010 14:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
18.11.2010 13:59 Zmieniono tytuł załącznika z "sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 5 położonego w Lądku Zdroju przy ul.
Słodowej 8.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 209 z dnia
18 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu na"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.11.2010 13:58 Dodano załącznik "sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Słodowej 8.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.11.2010 13:42 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
18.11.2010 13:42 Zmieniono tytuł załącznika z "sprzedaż lokalu
użytkowego nr 1u położonego w Lądku Zdroju przy ul.
Zdrojowej 18.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 208 z dnia
18 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu na"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.11.2010 13:40 Dodano załącznik "sprzedaż lokalu użytkowego nr 1u
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.11.2010 15:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
16.11.2010 15:28 Zmieniono tytuł załącznika z "robót pn. odbudowa drogi
gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej etap I i II.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 206 z dnia 15 listopada 2010r. w
sprawie powołania Komisji w sprawie odbioru"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.11.2010 15:26 Zmieniono tytuł załącznika z "w Lądku Zdroju na rzecz
najemców.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 207 z dnia 16
listopada 2010r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.11.2010 15:25 Dodano załącznik "w Lądku Zdroju na rzecz najemców.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
16.11.2010 15:25 Dodano załącznik "robót pn. odbudowa drogi gminnej nr
119832 ul. Wiejskiej etap I i II.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.11.2010 15:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.11.2010 14:58 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 205 z dnia 10
listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.11.2010 14:56 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:29 Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie przetargu
nieograniczonego lokalu użytkowego połozonego w Stójkowie
11.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 203 z dnia 4
listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:27 Dodano załącznik "w trybie przetargu nieograniczonego
lokalu użytkowego połozonego w Stójkowie 11.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:24 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dzierżawy gruntów rolnych.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 202 z dnia 2 listopada 2010r. w
sprawie rozwiązania umowy"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:22 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do
zarządzednia nr 201-Wykaz Nr 13R/D/2010 z dnia 3 listopada
2010r. nieruchomości" na "Załącznik do Zarządzenia Nr
201-Wykaz Nr 13R/D/2010 z dnia 3 listopada 2010r.
nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:20 Zmieniono tytuł załącznika z "przeznaczonych do dzierżaw
w trybie bezprzetargowym.pdf" na "Załącznik do
zarządzednia nr 201-Wykaz Nr 13R/D/2010 z dnia 3 listopada
2010r. nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:18 Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 201 z
dnia 2 listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia gruntów
rolnych do dzierżawy"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:16 Dodano załącznik "przeznaczonych do dzierżaw w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:16 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2010 15:16 Dodano załącznik "dzierżawy gruntów rolnych.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
27.10.2010 10:44 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
27.10.2010 10:43 Zmieniono tytuł załącznika z "ul. Zdrojowa 21.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 199 z dnia 28 października
2010r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej"

(Dorota Kondracka)
27.10.2010 10:40 Dodano załącznik "ul. Zdrojowa 21.pdf"
(Dorota Kondracka)
25.10.2010 13:09 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.10.2010 13:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nieruchomości w użyczenie przy ul.
Zdrojowej 21.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 81a z dnia
4 maja 2010r. w sprawie przekazania"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.10.2010 13:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- Regulamin konkursu.pdf" na "Załącznik do
Zarządzenia 196/2010"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.10.2010 13:04 Dodano załącznik "- Regulamin konkursu.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
25.10.2010 13:04 Dodano załącznik "nieruchomości w użyczenie przy ul.
Zdrojowej 21.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.10.2010 15:12 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
18.10.2010 15:07 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "konkursu ekologicznego CIK-CzyśCIK
2010-2011.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 196 z dnia 15
października 2010r. w sprawie ogłoszenia szkolnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.10.2010 15:05 Dodano załącznik "konkursu ekologicznego CIK-CzyśCIK
2010-2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.10.2010 15:03 Zmieniono tytuł załącznika z "przez pracowników robót
publicznych, nie nadającego się do użytkowania.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 197 z dnia 15 października
2010r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
wyposażenia użytkowanego"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.10.2010 14:59 Dodano załącznik "przez pracowników robót publicznych,
nie nadającego się do użytkowania.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.10.2010 15:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nieruchomości do dzierżawy.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 195 z dnia 13 października
2010r. w sprawie przeznaczenia "

(Iwona Busz-Dugiel)
13.10.2010 15:01 Zmieniono tytuł załącznika z "w celu dokonania
protokolarnego przejęcia nieruchomości.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 194 z dnia 13 października
2010r. w sprawie powołania komisji"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.10.2010 14:59 Dodano załącznik "w celu dokonania protokolarnego
przejęcia nieruchomości.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.10.2010 14:59 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
12.10.2010 15:10 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.10.2010 15:10 Zmieniono tytuł załącznika z "przetargu na sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej we wsi Trzebieszowice
.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 193 z dnia 12
października 2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.10.2010 15:08 Dodano załącznik "przetargu na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej we wsi Trzebieszowice .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 13:42 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 13:42 Zmieniono tytuł załącznika z "drewna pozyskanego z
zadrzewień śródpolnych Gminy Lądek Zdrój.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 191 z dnia 11 października
2010r. w sprawie nieodpłatnego przekazania "

(Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 13:37 Zmieniono tytuł załącznika z "drewna z lasów gminnych
Lądka Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 192 z dnia
11 października 2010r. w sprawie sprzedaży"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 13:35 Dodano załącznik "drewna z lasów gminnych Lądka
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 13:35 Dodano załącznik "drewna pozyskanego z zadrzewień
śródpolnych Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 10:10 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 10:10 Zmieniono tytuł załącznika z "przetargu na sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej we wsi Konradów.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 190 z dnia 8 października
2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.10.2010 10:06 Dodano załącznik "przetargu na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej we wsi Konradów.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 12:15 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 12:14 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza Nr 189 z dnia 6
października 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 12:13 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
04.10.2010 10:53 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.10.2010 10:52 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania
komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości przy ul.
Wiejskiej 45.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 188 z dnia
1 października 2010r."

(Iwona Busz-Dugiel)
04.10.2010 10:51 Dodano załącznik "w sprawie powołania komisji
przetargowej na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiejskiej
45.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2010 09:26 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
30.09.2010 09:26 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości gminnej we
wsi Radochów.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 185 z dnia
30 września 2010r., w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż"

(Dorota Kondracka)
30.09.2010 09:24 Dodano załącznik "nieruchomości gminnej we wsi
Radochów.pdf"

(Dorota Kondracka)
29.09.2010 15:18 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
29.09.2010 15:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie BUrmistrza nr
182 z 28 września 2010r., w sprawie zbycia" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 182 z dnia 28 września 2010r.,
w sprawie zbycia"

(Dorota Kondracka)
29.09.2010 15:16 Zmieniono tytuł załącznika z "lokali mieszkalnych
położonych w Lądku Zdroju na rzecz najemców.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 182 z dnia 28 września 2010r.,
w sprawie zbycia"

(Dorota Kondracka)
29.09.2010 15:16 Zmieniono tytuł załącznika z "lokali mieszkalnych
położonych w Lądku Zdroju na rzecz najemców.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 182 z 28 września 2010r., w
sprawie zbycia"

(Dorota Kondracka)
29.09.2010 15:16 Zmieniono tytuł załącznika z "lokali mieszkalnych
położonych w Lądku Zdroju na rzecz najemców.pdf" na
"Zarządzenie BUrmistrza nr 182 z 28 września 2010r., w
sprawie zbycia"

(Dorota Kondracka)
29.09.2010 15:14 Dodano załącznik "lokali mieszkalnych położonych w
Lądku Zdroju na rzecz najemców.pdf"

(Dorota Kondracka)
24.09.2010 13:25 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
24.09.2010 13:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Biskupie Stawy.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 181 z dnia 23 września 2010r.,
w sprawie powołania komisji przetargowej"

(Dorota Kondracka)
24.09.2010 13:21 Dodano załącznik "Biskupie Stawy.pdf"
(Dorota Kondracka)
24.09.2010 13:17 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
24.09.2010 13:16 Zmieniono tytuł załącznika z "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 180 z
dnia 23 września 2010r., w sprawie przeznaczenia gruntów
rolnych"

(Dorota Kondracka)
24.09.2010 13:15 Dodano załącznik "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Dorota Kondracka)
23.09.2010 11:36 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
23.09.2010 11:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "odbioru końcowego prac.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 178 z dnia 20 września 2010r.,
w sprawie powołania komisji do"

(Dorota Kondracka)
23.09.2010 11:34 Dodano załącznik "odbioru końcowego prac.pdf"
(Dorota Kondracka)
22.09.2010 10:29 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
22.09.2010 10:28 Zmieniono tytuł załącznika z "kościół
ewangelicko-augsburski.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr
179 z dnia 22 września 2010r., w sprawie zbycia
nieruchomości przy ul. Zdrojowej 21 w Lądku-Zdroju - "

(Dorota Kondracka)
22.09.2010 10:26 Dodano załącznik "kościół ewangelicko-augsburski.pdf"
(Dorota Kondracka)
16.09.2010 12:39 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
16.09.2010 12:39 Zmieniono tytuł załącznika z "w obrębie Stary Zdrój w
Lądku-Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 176 z dnia
15 września 2010r., w sprawie przeznaczenia nieruchomości
do dzierżawy"

(Dorota Kondracka)
16.09.2010 12:37 Dodano załącznik "w obrębie Stary Zdrój w
Lądku-Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
15.09.2010 13:17 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
15.09.2010 13:17 Zmieniono tytuł załącznika z "we wsi Trzebieszowice 2,
Gmina Lądek-Zdrój.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 175
z dnia 15 września 2010r., w sprawie zbycia nieruchomości"

(Dorota Kondracka)
15.09.2010 13:13 Dodano załącznik "we wsi Trzebieszowice 2, Gmina
Lądek-Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
13.09.2010 13:12 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
13.09.2010 13:11 Zmieniono tytuł załącznika z "lokal mieszkalny nr 2 przy
Placu Staromłyńskim 6.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr
174 z dnia 13 września 2010r w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do I ustnego przetargu nieograniczonego"

(Dorota Kondracka)
13.09.2010 13:07 Dodano załącznik "lokal mieszkalny nr 2 przy Placu
Staromłyńskim 6.pdf"

(Dorota Kondracka)
10.09.2010 13:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2010 13:38 Zmieniono tytuł załącznika z "z lasów gminnych Lądka
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 173 z dnia 8
września 2010r. w sprawie sprzedaży drewna opałowego"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2010 13:37 Dodano załącznik "z lasów gminnych Lądka Zdroju.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2010 11:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2010 10:58 Zmieniono tytuł załącznika z "we wsi Konradów.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 172 z dnia 8 września 2010r. w
sprawie zbycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2010 10:57 Dodano załącznik "we wsi Konradów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.09.2010 09:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.09.2010 09:28 Zmieniono tytuł załącznika z "na rzecz najemców przy ul.
Kościelnej 7, ul. Kościuszki 42.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 171 z dnia 7 września 2010r. w sprawie zbycia
lokali mieszkalnych w Lądku Zdroju "

(Iwona Busz-Dugiel)
08.09.2010 09:26 Dodano załącznik "na rzecz najemców przy ul. Kościelnej
7, ul. Kościuszki 42.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.09.2010 09:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr
170 z dnia 7 września 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości zabodowanej" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
170 z dnia 7 września 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości zabudowanej"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.09.2010 09:20 Zmieniono tytuł załącznika z "domem jednorodzinnym w
Lądku Zdroju przy ul. Krokusów 2.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 170 z dnia 7 września 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości zabodowanej"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.09.2010 09:06 Dodano załącznik "domem jednorodzinnym w Lądku Zdroju
przy ul. Krokusów 2.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.09.2010 14:46 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.09.2010 14:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "trzech pomieszczeń i terenu położonego w
Lądku Zdroju przy ul. Klonowej 11.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 164 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie
przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.09.2010 14:42 Dodano załącznik "trzech pomieszczeń i terenu
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Klonowej 11.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.09.2010 15:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.09.2010 15:28 Zmieniono tytuł załącznika z "zbycia nieruchomości
Lądek Zdr. ul. Wiejskiej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 168 z dnia 1 września 2010r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.09.2010 15:27 Dodano załącznik "zbycia nieruchomości Lądek Zdr. ul.
Wiejskiej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2010 11:10 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2010 11:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "drewna pozyskanego z zadrzewień
śródpolnych Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 165 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2010 11:08 Dodano załącznik "drewna pozyskanego z zadrzewień
śródpolnych Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2010 09:56 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2010 09:55 Zmieniono tytuł załącznika z "przetargu nieograniczonego
na lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Zdrojowej 7.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 166 z dnia 30 sierpnia 2010r. w
sprawie powołania komisji Przetargowej do I ustnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2010 09:54 Dodano załącznik "przetargu nieograniczonego na lokal
mieszkalny nr 1 przy ul. Zdrojowej 7.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2010 12:47 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2010 12:46 Zmieniono tytuł załącznika z "bezprzetargowym lokalu
użytkowego położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zdrojowej
14.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 163a z dnia 25
sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę w trybie"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2010 12:45 Dodano załącznik "bezprzetargowym lokalu użytkowego
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zdrojowej 14.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.08.2010 14:09 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.08.2010 14:08 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości we wsi
Radochów.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 162 z dnia 25
sierpnia 2010r. w sprawie zbycia"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.08.2010 14:07 Dodano załącznik "nieruchomości we wsi Radochów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
25.08.2010 13:58 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.08.2010 13:57 Zmieniono tytuł załącznika z "nr 2,5,6 położonych w
Lądku Zdroju przy ul. Zdrojowej 20 na rzecz najemców.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 161 z dnia 25 sierpnia 2010r.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.08.2010 13:55 Dodano załącznik "nr 2,5,6 położonych w Lądku Zdroju
przy ul. Zdrojowej 20 na rzecz najemców.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:50 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:49 Zmieniono tytuł załącznika z "do sprzedaży lokalu
użytkowego nr 1u przy ul. Zdrojowej 18 w Lądku Zdroju.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 160 z dnia 20 sierpnia 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:48 Dodano załącznik "do sprzedaży lokalu użytkowego nr 1u
przy ul. Zdrojowej 18 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:25 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nieruchomości do dzierżawy.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 157 z dnia 18 sierpnia 2010r. w
sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nieruchomości w użyczenie.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 154 z dnia 16 sierpnia 2010r. w
sprawie przekazania"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:21 Dodano załącznik "nieruchomości w użyczenie.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 12:21 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 09:49 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 09:48 Zmieniono tytuł załącznika z "na sprzedaż nieruchomości
gminnej we wsi Lutynia.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
159 z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji
przetargowej "

(Iwona Busz-Dugiel)
20.08.2010 09:47 Dodano załącznik "na sprzedaż nieruchomości gminnej we
wsi Lutynia.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.08.2010 12:18 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
18.08.2010 12:09 Zmieniono tytuł załącznika z "postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 156 z
dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
18.08.2010 12:08 Dodano załącznik "postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.08.2010 13:47 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
17.08.2010 13:46 Zmieniono tytuł załącznika z "lokalu użytkowego
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej 18.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 155 z dnia 17 sierpnia 2010r. w
sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu
nieograniczonego"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.08.2010 13:45 Dodano załącznik "lokalu użytkowego położonego w Lądku
Zdroju przy ul. Kościelnej 18.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.08.2010 16:17 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.08.2010 16:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Słodowej 8
w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 150 z
dnia 10 sierpnia 2010r. w spawie przeznaczenia do sprzedaży
oraz ustalenia ceny do I przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.08.2010 16:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "-pomieszczenie gospodarcze nr 2 w Lądku
Zdroju przy pl. Staromłyńskim 7.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 151 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie
sposobu zbycia i ceny "

(Iwona Busz-Dugiel)
10.08.2010 16:12 Zmieniono tytuł załącznika z "przy ul. Krótkiej 3 na
rzecz najemcy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 149 z dnia
10 sierpnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości w Lądku
Zdroju"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.08.2010 16:11 Dodano załącznik "przy ul. Krótkiej 3 na rzecz
najemcy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.08.2010 16:11 Dodano załącznik "-pomieszczenie gospodarcze nr 2 w Lądku
Zdroju przy pl. Staromłyńskim 7.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.08.2010 16:11 Dodano załącznik "- lokal mieszkalny nr 5 przy ul.
Słodowej 8 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:57 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 141 z dnia 2 sierpnia 2010r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej
"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:55 Dodano załącznik "dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dziennej za wyżywienie w Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 145 z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie
ustalenia opłaty"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:51 Dodano załącznik "dziennej za wyżywienie w Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2010 14:27 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.08.2010 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Remont drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny
działki 262, 0+000 – 0+305 Km.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza nr 143/10 z dnia 2 sierpnia 2010r., w sprawie
powołania komisji do odbioru robót"

(Dorota Kondracka)
05.08.2010 14:22 Dodano załącznik "Remont drogi gminnej Skrzynka nr
geodezyjny działki 262, 0+000 – 0+305 Km.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.08.2010 10:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Budowa oświetlenia
drogowego we wsi Konradów.pdf" na "Zarządzenie BUrmistrza
nr 147/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego"

(Dorota Kondracka)
05.08.2010 10:23 Dodano załącznik "Budowa oświetlenia drogowego we wsi
Konradów.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.08.2010 14:54 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2010 14:53 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 146 z dnia 4
sierpnia 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2010 14:52 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 14:01 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 14:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "ds. ochrony informacji niejawnych w
Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 139 z dnia 23 lipca 2010r. w
sprawie powołania pełnomocnika "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 13:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr
142 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Egzaminacyjnej" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 142 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie
powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 13:58 Zmieniono tytuł załącznika z "nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 142 z dnia 2
sierpnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Egzaminacyjnej"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 13:54 Dodano załącznik "nauczyciela kontraktowego ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 13:54 Dodano załącznik "ds. ochrony informacji niejawnych w
Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 11:28 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 141 z dnia
2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Egzaminacyjnej

(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 11:18 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 11:17 Zmieniono tytuł załącznika z "dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
141 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Egzaminacyjnej"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.08.2010 11:15 Dodano załącznik "dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:40 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:39 Zmieniono tytuł załącznika z "lokalu użytkowego
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 22.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 140 z dnia 30 lipca 2010r. w
sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu
nieograniczonego"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:37 Dodano załącznik "lokalu użytkowego położonego w Lądku
Zdroju przy ul. Kłodzkiej 22.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.07.2010 16:09 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.07.2010 16:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 119
z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.07.2010 16:05 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
23.07.2010 07:42 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
23.07.2010 07:41 Zmieniono tytuł załącznika z "pracy UMiG.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 138 z dnia 23 lipca 2010r. w
sprawie zmiany godzin"

(Iwona Busz-Dugiel)
23.07.2010 07:40 Dodano załącznik "pracy UMiG.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
22.07.2010 08:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
22.07.2010 08:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "we wsi Konradów.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 137 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.07.2010 07:58 Zmieniono tytuł załącznika z "we wsi Lutynia UT.d.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 136 z dnia 20 lipca 2010r. w
sprawie zbycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.07.2010 07:57 Dodano załącznik "we wsi Lutynia UT.d.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
22.07.2010 07:57 Dodano załącznik "we wsi Konradów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
21.07.2010 11:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
21.07.2010 11:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zatrudnionym w ramach robót publicznych
ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej
odzieży.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 111 z dnia 14
czerwca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 z dnia 24
marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i
obuwiem roboczym oraz wypłacania pracownikom UMiG w Lądku
Zdroju"

(Iwona Busz-Dugiel)
21.07.2010 11:36 Dodano załącznik "zatrudnionym w ramach robót publicznych
ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej
odzieży.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
21.07.2010 07:24 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
21.07.2010 07:24 Zmieniono tytuł załącznika z "rolnych do dzierżawy w
trybie bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
135 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia gruntów"

(Iwona Busz-Dugiel)
21.07.2010 07:23 Dodano załącznik "rolnych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.07.2010 09:11 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.07.2010 09:09 Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie przetargu
nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Lądku
Zdroju przy ul. Kościelnej 18.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 134 z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie
przeznaczenia do dzierżawy"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.07.2010 09:08 Dodano załącznik "w trybie przetargu nieograniczonego
lokalu użytkowego położonego w Lądku Zdroju przy ul.
Kościelnej 18.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.07.2010 13:50 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
19.07.2010 13:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pracy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju
.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 133 z dnia 16 lipca
2010r. w sprawie zmiany godzin"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.07.2010 13:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 132 z
dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.07.2010 13:46 Dodano załącznik "Urzędu Miasta i Gminy w Lądku
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.07.2010 13:46 Dodano załącznik "pracy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku
Zdroju .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.07.2010 11:19 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
15.07.2010 11:18 Zmieniono tytuł załącznika z "służebności gruntowej
przy ul. Klonowej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 131 z
dnia 15 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.07.2010 11:17 Dodano załącznik "służebności gruntowej przy ul.
Klonowej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.07.2010 07:13 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
15.07.2010 07:10 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 130 z
dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127 z
dnia 8 lipca 2010r."

(Iwona Busz-Dugiel)
15.07.2010 07:09 Dodano załącznik "w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.07.2010 13:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
14.07.2010 13:40 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 129 z dnia 14
lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.07.2010 13:39 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
14.07.2010 08:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
14.07.2010 08:42 Zmieniono tytuł załącznika z "-kościół
ewangelicko-augsburski.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
128 z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości
przy ul. Zdrojowej 21"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.07.2010 08:39 Dodano załącznik "-kościół ewangelicko-augsburski.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.07.2010 14:04 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.07.2010 14:04 Zmieniono tytuł załącznika z "do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 127 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji
przetargowej "

(Iwona Busz-Dugiel)
13.07.2010 14:00 Dodano załącznik "do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.07.2010 08:19 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.07.2010 08:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przetargu nieograniczonego lokalu
użytkowego położonego w Lądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej
22.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 124 z dnia 8 lipca
2010r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.07.2010 08:09 Dodano załącznik "przetargu nieograniczonego lokalu
użytkowego położonego w Lądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej
22.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:38 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "we wsi Konradów.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 126 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:36 Zmieniono tytuł załącznika z "we wsi Radochów.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 125 z dnia 8 lipca 2010r. w
sprawie zbycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:35 Dodano załącznik "we wsi Radochów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:35 Dodano załącznik "we wsi Konradów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 15:06 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 15:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr
123 z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości do dzierżawy" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
123 z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości do dzierżawy-"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 15:02 Zmieniono tytuł załącznika z "stawy przy ul.
Moniuszki.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 123 z dnia 6
lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do
dzierżawy"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 15:01 Dodano załącznik "stawy przy ul. Moniuszki.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 14:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 16:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 16:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na
2010 rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 54a z dnia 31
marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w uchwale"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 16:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 34b z
dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 16:33 Dodano załącznik "uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 16:33 Dodano załącznik "Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój
na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 14:48 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 14:48 Zmieniono tytuł załącznika z "na rzecz najemców przy ul.
Kościuszki i Krótkiej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
122 z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.07.2010 14:47 Dodano załącznik "na rzecz najemców przy ul. Kościuszki
i Krótkiej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 12:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 12:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 117 dnia 30 czerwca 2010r. w spawie
zatwierdzenia wyników"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 12:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 118 z dnia 30 czerwca 2010r. w
sprawie powołania Pani Danuty Stanisławy
Martyniszyn-Gołojuch "

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 12:19 Dodano załącznik "na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 12:19 Dodano załącznik "konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.06.2010 14:18 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.06.2010 14:18 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 120 z dnia 30
czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.06.2010 14:14 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
28.06.2010 14:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.06.2010 14:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie powołania Komisji konkursowej w
celu wyłonienia kandydata na dyrektora SP nr 1 w Lądku
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 114 z dnia 25
czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr
110/10 z dnia 14 czerwca 2010r."

(Iwona Busz-Dugiel)
28.06.2010 14:37 Dodano załącznik "w sprawie powołania Komisji konkursowej
w celu wyłonienia kandydata na dyrektora SP nr 1 w Lądku
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.06.2010 11:11 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.06.2010 11:11 Zmieniono tytuł załącznika z "na sprzedaż nieruchomości
gminnej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 115 z dnia 25
czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.06.2010 11:09 Dodano załącznik "na sprzedaż nieruchomości gminnej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
25.06.2010 09:38 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.06.2010 09:37 Zmieniono tytuł załącznika z "do dzierżaw w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Załącznik Nr 1 do
zarządzenia-Wykaz Nr 9R/D/2010 z dnia 25 czerwca 2010r.
nieruchomości przeznaczonych"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.06.2010 09:35 Zmieniono tytuł załącznika z "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 113 z
dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia gruntów
rolnych "

(Iwona Busz-Dugiel)
25.06.2010 09:34 Dodano załącznik "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.06.2010 09:34 Dodano załącznik "do dzierżaw w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.06.2010 10:20 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
17.06.2010 10:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "oraz codziennej egzystencji
niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój poprzez
stworzenie warunków do ich większej mobilności.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 45 z dnia 22 marca 2010r. w
sprawie zmiany załącznika do regulaminu przewozu osób
niepełnosprawnych w ramach realizacji wsparcia integracji"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.06.2010 10:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 83 z dnia 6 maja 2010r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata "

(Iwona Busz-Dugiel)
17.06.2010 10:14 Dodano załącznik "oraz codziennej egzystencji
niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój poprzez
stworzenie warunków do ich większej mobilności.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.06.2010 10:14 Dodano załącznik "na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.06.2010 10:49 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
16.06.2010 10:47 Zmieniono tytuł załącznika z "kandydata na dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr1 im. Janusza Korczaka w Lądku
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 110 z dnia 14
czerwca 2010r. w spawie powołania Komisji Konkursowej w
celu wyłonienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.06.2010 10:46 Dodano załącznik "kandydata na dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 10:16 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 10:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "komisji konkursowej.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 41 z dnia 11 marca 2010r. w sprawie
powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 10:14 Dodano załącznik "komisji konkursowej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 09:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 09:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przyznawania nagrody Burmistrza Wstęga
Białej Lądeckiej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 107 z
dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 09:21 Dodano załącznik "przyznawania nagrody Burmistrza Wstęga
Białej Lądeckiej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 09:20 Usunięto załącznik przyznawania nagrody Burmsitrza
Wstęga Białej Lądeckiej.pdf

(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 09:19 Zmieniono tytuł załącznika z "nagród Wstęga Białej
Lądeckiej w roku 2010.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
108 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie przyznania"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 09:18 Dodano załącznik "przyznawania nagrody Burmsitrza Wstęga
Białej Lądeckiej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.06.2010 09:18 Dodano załącznik "nagród Wstęga Białej Lądeckiej w
roku 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 14:01 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 14:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 105 z dnia 2
czerwca 2010r. w sprawie wydzierżawienia w trybie "

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nieruchomości gruntowej przeznaczonej na
ogródek handlowo-gastronomiczny.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 103 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie sezonowego
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 13:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przeznaczonej na sezonowy punkt
handlowy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 104 z dnia 2
czerwca 2010r. w sprawie wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 13:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w ramach V edycji szkolnego konkursu
ekologicznego CIK-czyśCIK 2009-2010.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 106 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie
powołania Komisji do rozstrzygnięcia Konkursu zbiórki
surowców wtórnych"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 13:53 Dodano załącznik "w ramach V edycji szkolnego konkursu
ekologicznego CIK-czyśCIK 2009-2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 13:53 Dodano załącznik "przeznaczonej na sezonowy punkt
handlowy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 13:53 Dodano załącznik "nieruchomości gruntowej przeznaczonej
na ogródek handlowo-gastronomiczny.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 13:53 Dodano załącznik "bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.06.2010 12:08 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.06.2010 12:06 Zmieniono tytuł załącznika z "o dofinansowanie
podręczników dla uczniów na rok szkolny 2010-2011.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 109 z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.06.2010 12:05 Dodano załącznik "o dofinansowanie podręczników dla
uczniów na rok szkolny 2010-2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.06.2010 14:19 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
01.06.2010 14:18 Zmieniono tytuł załącznika z "zarządzonych na dzień 20
czerwca 2010 roku.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 101 z
dnia 31 maja 2010r., w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"

(Dorota Kondracka)
01.06.2010 14:16 Dodano załącznik "zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010
roku.pdf"

(Dorota Kondracka)
31.05.2010 14:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
31.05.2010 14:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka .pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 102 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie
ogłoszenia II konkursu na stanowisko"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.05.2010 14:28 Dodano załącznik "Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Korczaka .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.05.2010 13:32 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
31.05.2010 13:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "środków trwałych znajdujących się na
stanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 70 z dnia
20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji
likwidacyjnej"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.05.2010 13:27 Dodano załącznik "środków trwałych znajdujących się
na stanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.05.2010 10:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.05.2010 09:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zbycia nieruchomości przy ul.
Wiejskiej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 99 z dnia 26
maja 2010r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.05.2010 09:58 Dodano załącznik "zbycia nieruchomości przy ul.
Wiejskiej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2010 14:53 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2010 14:52 Zmieniono tytuł załącznika z "regulamin konkursu o tytuł
Pieknej Wsi 2010r..pdf" na "Załącznik do Zarządzenia Nr
100-"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2010 14:51 Zmieniono tytuł załącznika z "o tytuł Pięknej Wsi
2010r..pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 100 z dnia 27
maja 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2010 14:48 Dodano załącznik "regulamin konkursu o tytuł Pieknej Wsi
2010r..pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2010 14:48 Dodano załącznik "o tytuł Pięknej Wsi 2010r..pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 16:32 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 16:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "służebności gruntowej.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 98 z dnia 25 maja 2010r.w
sprawie ustanowienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 16:30 Zmieniono tytuł załącznika z "mieszkalnych położonych
przy ul. Przechodniej 2 na rzecz ich najemców.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 97 z dnia 25 maja 2010r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2009 Burmistrza Lądka
Zdroju z dnia 15 września 2009r. w sprawie zbycia lokali"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 16:28 Dodano załącznik "służebności gruntowej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 16:28 Dodano załącznik "mieszkalnych położonych przy ul.
Przechodniej 2 na rzecz ich najemców.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 10:24 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 10:24 Zmieniono tytuł załącznika z "wyznaczenia lidera gminnego
oraz zastępcy GKS.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 96 z
dnia 24 maja 2010r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.05.2010 10:22 Dodano załącznik "wyznaczenia lidera gminnego oraz
zastępcy GKS.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.05.2010 15:10 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
17.05.2010 15:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 90 z
dnia 12 maja 2010r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.05.2010 15:04 Dodano załącznik "przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 14:36 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 14:34 Zmieniono tytuł załącznika z "konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 91 z dnia 13 maja 2010r. w sprawie
unieważnienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 14:33 Dodano załącznik "konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 09:04 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 09:03 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Podinspektorowi ds. ewidencji ludności i
dowodów osobistych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 93 z dnia 13 maja
2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/08 z dnia 11
marca 2008r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 09:01 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w
Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 94 z dnia
13 maja 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 238/09 z
dnia 27 listopada 2009r."

(Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 09:00 Dodano załącznik "w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Podinspektorowi ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
14.05.2010 09:00 Dodano załącznik "w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.05.2010 14:24 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
13.05.2010 14:23 Zmieniono tytuł załącznika z "W zdrowym ciele,zdrowy
duch–organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w sezonie
letnim na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza nr 92 z dnia 13 maja 2010r w sprawie przyznania
dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację
zadania pn"

(Dorota Kondracka)
13.05.2010 14:22 Dodano załącznik "W zdrowym ciele,zdrowy
duch–organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w sezonie
letnim na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
12.05.2010 13:34 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2010 13:34 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 89 z dnia 12
maja 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2010 13:24 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2010 13:36 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2010 13:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Gimnazjum Publicznego im.gen Stanisława
Maczka w Lądku Zdroju na rok szkolny 2010-2011.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 85 z dnia 10 maja 2010r. w
sprawie arkusza organizacji "

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2010 13:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku
Zdroju na rok szkolny 2010-2011.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 84 z dnia 10 maja 2010r. w sprawie arkusza
organizacji"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2010 13:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja
Zawady w Lądku Zdroju rok szkolny 2010-2011.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 86 z dnia 10 maja 2010r. w
sprawie arkusza organizacji"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2010 13:05 Dodano załącznik "Liceum Ogólnokształcącego im.
Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju rok szkolny 2010-2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2010 13:04 Dodano załącznik "Gminnego Przedszkola Publicznego w
Lądku Zdroju na rok szkolny 2010-2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2010 13:04 Dodano załącznik "Gimnazjum Publicznego im.gen Stanisława
Maczka w Lądku Zdroju na rok szkolny 2010-2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.05.2010 14:32 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.05.2010 14:31 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.05.2010 14:31 Zmieniono tytuł załącznika z "na rzecz najemców
położonej w Lądku Zdroju przy ul. Słodowej 13.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 88 z dnia 10 maja 2010r. w
sprawie zbycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.05.2010 14:30 Dodano załącznik "na rzecz najemców położonej w Lądku
Zdroju przy ul. Słodowej 13.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.05.2010 14:27 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.05.2010 14:24 Zmieniono tytuł załącznika z "na przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówenia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 87 z dnia 10 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.05.2010 14:24 Dodano załącznik "na przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówenia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 15:02 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
06.05.2010 15:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w trybie przetargu nieograniczonego.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 82a z dnia 05 maja 2010r., w
sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"

(Dorota Kondracka)
06.05.2010 14:33 Dodano załącznik "w trybie przetargu nieograniczonego.pdf"
(Dorota Kondracka)
06.05.2010 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza nr
78 z dnia 30 kwietnia 2010r w sprawie arkusza
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Organizacja Szkoły
Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka" na "Zarządzenie
Burmistrza nr 78 z dnia 30 kwietnia 2010r w sprawie arkusza
Organizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka"

(Dorota Kondracka)
04.05.2010 15:06 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 15:06 Zmieniono tytuł załącznika z "lokalu mieszkalnego nr 1
przy ul. Zdrojowej 7 w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 79 z dnia 4 maja 2010r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny do I
przetargu"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 15:05 Zmieniono tytuł załącznika z "na rzecz ich najemców (
ul. Krótka, Kościelna, Kościuszki, Rynek).pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 80 z dnia 4 maja 2010r. w
sprawie zbycia lokali mieszkalnych położonych w Lądku
Zdroju"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 15:03 Zmieniono tytuł załącznika z "w Lądku Zdroju przy ul.
Krokusów 9- na rzecz najemców.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 81 z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 15:02 Zmieniono tytuł załącznika z "w Lądku Zdroju przy ul.
Powstańców Wielkopolskich 13 oraz ustalenia jego ceny.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 82 z dnia 4 maja 2010r. w
sprawie zbycia lokalu użytkowego nr 1u położonego "

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 14:58 Dodano załącznik "w Lądku Zdroju przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 13 oraz ustalenia jego ceny.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 14:58 Dodano załącznik "w Lądku Zdroju przy ul. Krokusów 9- na
rzecz najemców.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 14:58 Dodano załącznik "na rzecz ich najemców ( ul. Krótka,
Kościelna, Kościuszki, Rynek).pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 14:58 Dodano załącznik "lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul.
Zdrojowej 7 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 14:57 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 14:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 78 z dnia
30 kwietnia 2010r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej
Nr 1

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 13:02 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
04.05.2010 12:58 Zmieniono tytuł załącznika z "w Lądku-Zdroju, rok
szkolny 2010-2011.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 78 z
dnia 30 kwietnia 2010r w sprawie arkusza "Organizacja
Szkoły Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka"

(Dorota Kondracka)
04.05.2010 12:54 Dodano załącznik "w Lądku-Zdroju, rok szkolny
2010-2011.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.05.2010 09:15 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 09:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju rok
szkolny 2010-2011.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 78 z
dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie organizacji Szkoły
Podstawowej Nr 1 "

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 09:13 Zmieniono tytuł załącznika z "im. Wincentego Witosa w
Trzebieszowicach rok szkolny 2010-2011.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 77 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie arkusza
organizacji Szkoły Podstawowej "

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 09:12 Dodano załącznik "im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach
rok szkolny 2010-2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2010 09:12 Dodano załącznik "im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju rok
szkolny 2010-2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.04.2010 10:26 Zmieniono tytuł załącznika z "w Urzędzie Miasta i Gminny
w Lądku – Zdroju..pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 76
z dnia 29 kwietnia 2010r., w sprawie powołania komisji
likwidacyjnej nieaktualnych drukó ścisłego zarachowania."

(Dorota Kondracka)
30.04.2010 10:16 Dodano załącznik "w Urzędzie Miasta i Gminny w Lądku –
Zdroju..pdf"

(Dorota Kondracka)
29.04.2010 09:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
29.04.2010 09:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 63 z dnia 13 kwietnia 2010r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.04.2010 09:27 Dodano załącznik "postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.04.2010 14:24 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.04.2010 14:23 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz Nr 8R/D/2010 z dnia
27 kwietnia 2010r. nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy" na "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 75- Wykaz Nr 8R/D/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r.
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.04.2010 14:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w trybie bezprzetargowym- Skrzynka, Kąty
Bystrzyckie, Zatorze, Stójków.pdf" na "Wykaz Nr 8R/D/2010
z dnia 27 kwietnia 2010r. nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.04.2010 14:21 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym- Skrzynka,
Kąty Bystrzyckie, Zatorze, Stójków.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.04.2010 14:12 Zmieniono tytuł załącznika z "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 75 z
dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia gruntów
rolnych "

(Iwona Busz-Dugiel)
27.04.2010 14:11 Dodano załącznik "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.04.2010 09:24 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.04.2010 09:23 Zmieniono tytuł załącznika z "na sprzedaż nieruchomości
we wsi Skrzynka.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 74 z
dnia 22 kwietnia 2010r.w sprawie powołania komisji
przetargowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.04.2010 09:22 Dodano załącznik "na sprzedaż nieruchomości we wsi
Skrzynka.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 14:19 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 14:19 Zmieniono tytuł załącznika z "dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka.pdf" na "Załącznik
nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 72- Ogłoszenie o
konkursie na stanowisko"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 14:14 Zmieniono tytuł załącznika z "na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 72 z dnia 2
kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 14:13 Zmieniono tytuł załącznika z "terminu deratyzacji na
terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 73 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 14:12 Dodano załącznik "terminu deratyzacji na terenie Gminy
Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 14:12 Dodano załącznik "na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 14:12 Dodano załącznik "dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Korczaka.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.04.2010 12:16 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
22.04.2010 12:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w okresie
letnim lipiec-sierpień 2010r..pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza nr 68 z dnia 19 kwietnia 2010r., w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania "

(Dorota Kondracka)
22.04.2010 12:14 Dodano załącznik "Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w okresie
letnim lipiec-sierpień 2010r..pdf"

(Dorota Kondracka)
21.04.2010 14:13 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 14:13 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 71 z dnia 21
kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 14:12 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 13:02 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 13:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zgody na rozłożenie na raty należności
gminnej.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 64 z dnia 14
kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia "

(Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 13:00 Dodano załącznik "zgody na rozłożenie na raty
należności gminnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 12:58 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 12:57 Zmieniono tytuł załącznika z "przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju oraz w sprawie instrukcji regulujących
gospodarkę finansową Gminy.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 69 z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie
dokonania zmiany Zarządzenia Nr 228 z 14 sierpnia 2008r. z
póź.zm. w sprawie ustalenia dokumentacji"

(Iwona Busz-Dugiel)
21.04.2010 12:52 Dodano załącznik "przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju
oraz w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę
finansową Gminy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.04.2010 10:23 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
20.04.2010 10:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza nr 66/10 z dnia 16 kwietnia
2010r w sprawie ogłoszenia"

(Dorota Kondracka)
20.04.2010 10:22 Dodano załącznik "zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
roku 2010.pdf"

(Dorota Kondracka)
20.04.2010 10:22 Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza nr 66/10 z
dnia 16 kwietnia 2010r w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert ne realizację

(Dorota Kondracka)
20.04.2010 10:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zadań publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza nr 66/10 z dnia 16 kwietnia
2010r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ne
realizację"

(Dorota Kondracka)
20.04.2010 10:19 Dodano załącznik "zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku
2010.pdf"

(Dorota Kondracka)
20.04.2010 08:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.04.2010 08:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do odbioru końcowego prac.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 62 z dnia 12 kwietnia 2010r. w
sprawie powołania Komisji"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.04.2010 08:27 Dodano załącznik "do odbioru końcowego prac.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
19.04.2010 09:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
19.04.2010 09:29 Zmieniono tytuł załącznika z "z przeznaczeniem na boisko
sportowo-treningowe.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 67 z
dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia
nieruchomości w użyczenie dla OSP"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.04.2010 09:28 Dodano załącznik "z przeznaczeniem na boisko
sportowo-treningowe.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.04.2010 10:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
16.04.2010 10:41 Zmieniono tytuł załącznika z "o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 65 z dnia 16 kwietnia 2010r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.04.2010 10:37 Dodano załącznik "o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.04.2010 11:46 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.04.2010 11:46 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości w użyczenie
dla członków PZERiI w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 61 z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie
przekazania"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.04.2010 11:45 Dodano załącznik "nieruchomości w użyczenie dla
członków PZERiI w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 13:49 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 13:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr
50 z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
148 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek " na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 59 z dnia 7 kwietnia 2010r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 148 z dnia 20 lipca 2009r. w
sprawie ustalenia stawek "

(Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:41 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym przy pl. Jagiellońskim.pdf" na "Załącznik
Nr 1 do Zarządzenia- Wykaz Nr 4/D/JP/10 z dnia 7 kwietnia
2010r. w sprawie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Lądek Zdrój"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:37 Dodano załącznik "- przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym przy pl. Jagiellońskim.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:28 Zmieniono tytuł załącznika z "czynszu za wydzierżawiane
grunty na cele nierolnicze.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 50 z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 148 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek "

(Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:26 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 60 z dnia 7
kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia "

(Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:25 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
07.04.2010 12:25 Dodano załącznik "czynszu za wydzierżawiane grunty na
cele nierolnicze.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 12:55 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 12:46 Zmieniono tytuł załącznika z "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 57 z
dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia gruntów
rolnych "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 12:44 Dodano załącznik "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 11:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 10:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "umowy dzierżawy gruntów rolnych.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 56 z dnia 2 kwietnia 2010r. w
sprawie rozwiązania"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 10:59 Dodano załącznik "umowy dzierżawy gruntów rolnych.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 10:57 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 10:57 Zmieniono tytuł załącznika z "dzierżaw w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
57-Wykaz Nr 7R/D/2010 z dnia 2 kwietnia 2010r.
nieruchomości przeznaczonych do "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.04.2010 10:55 Dodano załącznik "dzierżaw w trybie bezprzetargowym.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 13:45 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 13:44 Zmieniono tytuł załącznika z "gruntów rolnych do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 55 z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie
przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 13:44 Dodano załącznik "gruntów rolnych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.03.2010 14:13 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
31.03.2010 14:13 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 54 z dnia 31
marca 2010r. w sprawie przeznaczenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
31.03.2010 14:12 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 15:22 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 15:22 Zmieniono tytuł załącznika z "do I przetargu lokalu
mieszkalnego nr 2 przy pl. Staromłyńskim 6.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 52 z dnia 30 marca 2010r. w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny "

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 15:21 Zmieniono tytuł załącznika z "na rzecz najemcy przy ul.
Kłodzkiej 46, ul. Słodowej 11 oraz pl. Staromłyńskim
7.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 53 z dnia 30 marca
2010r. w sprawie zbycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 15:20 Dodano załącznik "na rzecz najemcy przy ul. Kłodzkiej 46,
ul. Słodowej 11 oraz pl. Staromłyńskim 7.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 15:20 Dodano załącznik "do I przetargu lokalu mieszkalnego nr 2
przy pl. Staromłyńskim 6.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 13:15 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 13:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przy ul. Zdrojowej 21 były kościół
ewangelicko-augsburski.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr
49 z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 13:13 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nieruchomości rolnej we wsi Skrzynka.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 48 z dnia 24 marca 2010r. w
sprawie zbycia"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 13:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zbycia nieruchomości przy ul. Wiejskiej
45.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 50 z dnia 24 marca
2010r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 13:07 Dodano załącznik "zbycia nieruchomości przy ul.
Wiejskiej 45.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 13:07 Dodano załącznik "przy ul. Zdrojowej 21 były kościół
ewangelicko-augsburski.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 13:07 Dodano załącznik "nieruchomości rolnej we wsi
Skrzynka.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 12:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 12:27 Zmieniono tytuł załącznika z "na sprzedaż nieruchomości
przy ul. Kłodzkiej 6.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 51
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
29.03.2010 12:25 Dodano załącznik "na sprzedaż nieruchomości przy ul.
Kłodzkiej 6.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 08:24 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 08:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do dzierżaw w trybie bezprzetargowym.pdf"
na "Załącznik Nr 1- Wykaz Nr 5R/D/2010 z dnia 24 marca
2010 nieruchomości przeznaczonych"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 08:21 Dodano załącznik "do dzierżaw w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 08:01 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 08:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "rolnych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 46 z
dnia 24 marca 2010r. w sprawie przeznaczenia gruntów"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 08:00 Dodano załącznik "rolnych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 07:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 07:40 Zmieniono tytuł załącznika z "oraz wypłacania
ekwiwalentu pieniężnego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 47 z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania
odzieżą i obuwiem roboczym"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.03.2010 07:39 Dodano załącznik "oraz wypłacania ekwiwalentu
pieniężnego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.03.2010 14:19 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
17.03.2010 14:18 Zmieniono tytuł załącznika z "powołania komisji
przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnej.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 43 z dnia 17 marca 2010r. w
sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.03.2010 14:18 Dodano załącznik "powołania komisji przetargowej na
sprzedaż nieruchomości gminnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.03.2010 10:54 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
17.03.2010 10:53 Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie bezprzetargowym
lokal użytkowy położony przy ul. Kościelnej 16 w Lądku
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 42 z dnia 16
marca 2010r. w sprawie oddania w dzierżawę"

(Iwona Busz-Dugiel)
17.03.2010 10:52 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy
położony przy ul. Kościelnej 16 w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.03.2010 10:23 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
15.03.2010 10:23 Zmieniono tytuł załącznika z "zadań publicznych w roku
2010.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 40/10 z dnia 11
marca 2010r., w sprawie przyznania dotacji dla organizacji
pozarządowych na realizację"

(Dorota Kondracka)
15.03.2010 10:22 Dodano załącznik "zadań publicznych w roku 2010.pdf"
(Dorota Kondracka)
12.03.2010 15:10 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.03.2010 15:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.pdf" na "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia- Wykaz
Nr 4R.D. z dnia 11 marca 2010r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
12.03.2010 15:09 Dodano załącznik "nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.03.2010 15:07 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.03.2010 15:07 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przeznaczenia
gruntów rolnych do dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 39 z dnia 11 marca 2010r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
12.03.2010 15:05 Dodano załącznik "w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych
do dzierżawy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 14:34 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 14:31 Zmieniono tytuł załącznika z "dokumentacji przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju oraz w sprawie instrukcji regulujących
gospodarkę finansową Gminy.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 34a z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie
dokonania zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 228 z dnia 14
sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "lokali mieszkalnych w nieruchomości
położonej w Lądku Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 38 z dnia 3 marca 2010r. w
sprawie zbycia na rzecz najemców"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 14:23 Zmieniono tytuł załącznika z "mieszkalnego nr 8
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zdrojowej 20 na rzecz
najemcy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 37 z dnia 3
marca 2010r. w sprawie zbycia lokalu"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 14:21 Dodano załącznik "mieszkalnego nr 8 położonego w Lądku
Zdroju przy ul. Zdrojowej 20 na rzecz najemcy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 14:21 Dodano załącznik "lokali mieszkalnych w nieruchomości
położonej w Lądku Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 14:21 Dodano załącznik "dokumentacji przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju oraz w sprawie instrukcji regulujących
gospodarkę finansową Gminy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 10:40 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 10:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do dzierżaw w trybie bezprzetagowym.pdf" na
"Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36-Wykaz Nr 3R/D/2010 z
dnia 2 marca 2010r. nieruchomości przeznaczonych "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.03.2010 10:37 Dodano załącznik "do dzierżaw w trybie
bezprzetagowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:37 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr
34/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 34 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:36 Zmieniono tytuł załącznika z "przeznaczenia gruntów
rolnych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 36 z dnia 2 marca 2010r. w
sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:36 Dodano załącznik "przeznaczenia gruntów rolnych do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:22 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do Zarządzenia Burmistrza Lądka
Zdroju.pdf" na "Załącznik Nr 3"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:21 Dodano załącznik "do Zarządzenia Burmistrza Lądka
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:20 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do Zarządzenia Burmistrza Lądka Zdroju Nr
34.pdf" na "Ogłoszenie o konkursie- Załącznik Nr 2 "

(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:19 Dodano załącznik "do Zarządzenia Burmistrza Lądka Zdroju
Nr 34.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:17 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenia Nr 34_2010.pdf" na "Załącznik
Nr 1 do"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenia Nr 34_2010.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 12:14 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 12:14 Zmieniono tytuł załącznika z "gminnego programu
profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego HPV.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Nr 34/2010 z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.02.2010 12:09 Dodano załącznik "gminnego programu
profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego HPV.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
23.02.2010 14:04 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
23.02.2010 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządu Budynków
Komunalnych w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 33 z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany schematu
organizacyjnego "

(Iwona Busz-Dugiel)
23.02.2010 14:03 Dodano załącznik "Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.02.2010 14:36 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
19.02.2010 14:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przy ul. Kłodzkiej 6 do III ustnego
przetargu nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
Nr 32 z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia ceny
zbycia lokalu użytkowego nr 1u położonego w Lądku
Zdroju"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.02.2010 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 31 z
dnia 19 lutego 2010r. w sprawie przeznaczenia gruntów
rolnych"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.02.2010 14:19 Dodano załącznik "przy ul. Kłodzkiej 6 do III ustnego
przetargu nieograniczonego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.02.2010 14:19 Dodano załącznik "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.02.2010 11:47 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
19.02.2010 11:47 Zmieniono tytuł załącznika z "w UMiG w Lądku Zdroju.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza nr 30 z dnia 19 lutego 2010r., w
sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruk aktu
normatywnego lub innego aktu prawnego"

(Dorota Kondracka)
19.02.2010 11:46 Dodano załącznik "w UMiG w Lądku Zdroju.pdf"
(Dorota Kondracka)
15.02.2010 09:50 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
15.02.2010 09:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 18 z dnia 12 lutego 2010r..pdf" na
"Załacznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza"

(Dorota Kondracka)
15.02.2010 09:40 Dodano załącznik "nr 18 z dnia 12 lutego 2010r..pdf"
(Dorota Kondracka)
15.02.2010 09:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "SOŁTYSA ROKU 2010 Gminy Lądek Zdrój.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza nr 28 z dnia 12 lutego 2010r., w
sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł"

(Dorota Kondracka)
15.02.2010 09:36 Dodano załącznik "SOŁTYSA ROKU 2010 Gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
12.02.2010 12:10 Zmieniono tytuł załącznika z "we wsi Lutynia-Gmina
Lądek-Zdrój.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 29 z dnia
12 lutego 2010r., w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
gminnej"

(Dorota Kondracka)
12.02.2010 12:08 Dodano załącznik "we wsi Lutynia-Gmina Lądek-Zdrój.pdf"
(Dorota Kondracka)
10.02.2010 15:08 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
10.02.2010 15:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza
nr19 z dnia 01 lutego 2010r., w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2010" na "Zarządzenie
Burmistrza nr 19 z dnia 01 lutego 2010r., w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku
2010"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 15:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego..pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr19
z dnia 01 lutego 2010r., w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2010"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 15:05 Dodano załącznik "przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego..pdf"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 15:00 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
10.02.2010 14:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarżadzenie Burmistrza nr
27 z dnia 10 lutego 2010r., w sprawie zmiany Zarzadzenia
Burmistrza nr 24/10 z dnia 08 lutego 2010r., dotyczącego"
na "Zarządzenie Burmistrza nr 27 z dnia 10 lutego 2010r., w
sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza nr 24/10 z dnia 08
lutego 2010r., dotyczącego"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 14:59 Zmieniono tytuł załącznika z "powołania Komisji
Przetargowej na przeprowadzenie postępowań o udzielenie
zamówień publicznych.pdf" na "Zarżadzenie Burmistrza nr
27 z dnia 10 lutego 2010r., w sprawie zmiany Zarzadzenia
Burmistrza nr 24/10 z dnia 08 lutego 2010r., dotyczącego"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 14:57 Dodano załącznik "powołania Komisji Przetargowej na
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych.pdf"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 14:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntów
rolnych.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 18 z dnia 01
lutego 2010r., w sprawie powołania"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 14:53 Dodano załącznik "Komisji Przetargowej na dzierżawę
gruntów rolnych.pdf"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 14:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przy ul. Klonowej 11 nr 6 i 7 w Lądku
Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 6 z dnia 11
stycznia 2010r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w
trybie przetargu nieograniczonego garażu"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 14:49 Dodano załącznik "przy ul. Klonowej 11 nr 6 i 7 w Lądku
Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 10:49 Zmieniono tytuł załącznika z "ul. Nadbrzeżna, obręb
Stary Zdrój.pdf" na "Zarządzenie BUrmistrza nr 26 z dnia
10 lutego 2010r., w sprawie przeznaczenia nieruchomości do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym"

(Dorota Kondracka)
10.02.2010 10:48 Dodano załącznik "ul. Nadbrzeżna, obręb Stary
Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:33 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:33 Zmieniono tytuł załącznika z "w Urzędzie Miasta i Gminy
w Lądku Zdroju..pdf" na "Zarzadzenie Burmistrza nr 25 z
dnia 9 lutego 2010r., w sprawie zmiany Zarządzenia
Burmistrza nr 23/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu
udzielenia zamówień publicznych"

(Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:28 Dodano załącznik "w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku
Zdroju..pdf"

(Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "ZARZĄDZENIE NR 24 z
08.02.2010" na "Zarządzenie Burmistrza nr 24 z dnia 08
lutego 2010"

(Dorota Kondracka)
08.02.2010 14:32 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
08.02.2010 14:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 24 z 08.02.2010"
(Anna Chilicka)
08.02.2010 14:29 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 24 z 08.02.2010 w
sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

(Anna Chilicka)
08.02.2010 14:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 24 z 08.02.2010 w
sprawie powołania komisji przetargowej.pdf"

(Anna Chilicka)
05.02.2010 14:53 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "udzielania zamówień publicznych.pdf" na
"Załączniki do Regulaminu "

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:52 Dodano załącznik "udzielania zamówień publicznych.pdf"
(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:50 Zmieniono tytuł załącznika z "w Urzędzie Miasta i Gminy
w Lądku Zdroju..pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 23 z
dnia 04 lutego 2010r., w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:49 Dodano załącznik "w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku
Zdroju..pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2010 14:36 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
04.02.2010 14:36 Zmieniono tytuł załącznika z "do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 22
z dnia 04 lutego 2010r w sprawie uchylenia Zarządzenia
Burmistrza nr 14b z dnia 22.01.2010r w sprawie powołania
komisji przetargowej"

(Dorota Kondracka)
04.02.2010 14:34 Dodano załącznik "do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.02.2010 10:23 Zmieniono tytuł załącznika z "gruntowej położonej we
wsi Skrzynka.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 21 z dnia
03 lutego 2010r w sprawie zbycia nieruchomości"

(Dorota Kondracka)
03.02.2010 10:22 Dodano załącznik "gruntowej położonej we wsi
Skrzynka.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.02.2010 09:00 Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości do
dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 20 z dnia 03
lutego 2010r w sprawie przeznaczenia"

(Dorota Kondracka)
03.02.2010 08:58 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Dorota Kondracka)
02.02.2010 08:42 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
02.02.2010 08:42 Zmieniono tytuł załącznika z "zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie
BUrmistrza nr 17 z dnia 01 lutego 2010r w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza nr 14 z dnia 19 stycznia 2010r w
sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia"

(Dorota Kondracka)
02.02.2010 08:37 Dodano załącznik "zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.pdf"

(Dorota Kondracka)
02.02.2010 08:34 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
02.02.2010 08:34 Zmieniono tytuł załącznika z "zadań publicznych w roku
2010.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 16 z dnia 01 lutego
2010r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację"

(Dorota Kondracka)
02.02.2010 08:32 Dodano załącznik "zadań publicznych w roku 2010.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.02.2010 08:31 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
01.02.2010 08:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na robotach instalacyjnych elektrycznych.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza nr 14 b z dnia 22 stycznia
2010r., w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego"

(Dorota Kondracka)
01.02.2010 08:28 Dodano załącznik "Pełnienie obowiązków Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na robotach instalacyjnych
elektrycznych.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.02.2010 08:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Oświetlenie parkowe w Parku Jana Pawła II
w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 14a z
dnia 22 stycznia 2010r., w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego"

(Dorota Kondracka)
01.02.2010 08:20 Dodano załącznik "Oświetlenie parkowe w Parku Jana Pawła
II w Lądku Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
27.01.2010 09:03 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.01.2010 09:02 Zmieniono tytuł załącznika z "do przeprowadzenia
przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej
przy ul. Moniuszki.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 15 z
dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji
przetargowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.01.2010 09:01 Dodano załącznik "do przeprowadzenia przetargu na
wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul.
Moniuszki.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.01.2010 14:37 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
22.01.2010 13:18 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
22.01.2010 13:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "wyposażenia nie nadającego się do
użytkowania.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 12 z dnia
18 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji
likwidacyjnej "

(Iwona Busz-Dugiel)
22.01.2010 13:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "komisji przetargowej- nieruchomość przy
ul. Moniuszki.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 13 z dnia
19 stycznia 2010r. w sprawie powołania "

(Iwona Busz-Dugiel)
22.01.2010 13:15 Dodano załącznik "wyposażenia nie nadającego się do
użytkowania.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.01.2010 13:15 Dodano załącznik "komisji przetargowej- nieruchomość
przy ul. Moniuszki.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
21.01.2010 19:17 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
19.01.2010 14:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
19.01.2010 14:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "- budowa monitoringu wizyjnego miasta.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 14 z dnia 19 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.01.2010 13:57 Dodano załącznik "- budowa monitoringu wizyjnego
miasta.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.01.2010 08:32 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
19.01.2010 08:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na rzecz najemców położonej w Lądku
Zdroju przy ul. Słodowej 17.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 10 z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.01.2010 08:30 Zmieniono tytuł załącznika z "na rzecz najemcy w Lądku
Zdroju przy ul. Kłodzkiej 46.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza Nr 11 z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zbycia
nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.01.2010 08:29 Dodano załącznik "na rzecz najemcy w Lądku Zdroju przy
ul. Kłodzkiej 46.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.01.2010 08:29 Dodano załącznik "na rzecz najemców położonej w Lądku
Zdroju przy ul. Słodowej 17.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.01.2010 08:17 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
15.01.2010 08:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przeznaczonych do dzierżaw w trybie
bezprzetargowym.pdf" na "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Nr 09- Wykaz Nr 1 R/D/2010 z dnia 14 stycznia
2010r. nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.01.2010 08:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza Nr 09 z dnia 13 stycznia 2010r.
w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.01.2010 08:11 Dodano załącznik "przeznaczonych do dzierżaw w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.01.2010 08:11 Dodano załącznik "do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.01.2010 15:06 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
13.01.2010 15:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza nr
5 z dnia 07 stycznia 2010r., w sprawie zmiany ZB nr 130 z
dnia 12 czerwca 2007r., w sprawie powołania Komisji
Zdrowotnej do rozpatrywania" na "Zarządzenie Burmistrza nr
05 z dnia 07 stycznia 2010r., w sprawie zmiany ZB nr 130 z
dnia 12 czerwca 2007r., w sprawie powołania Komisji
Zdrowotnej do rozpatrywania"

(Dorota Kondracka)
13.01.2010 14:57 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza nr
3 z dnia 06 stycznia 2010r., w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolu i
szkołach prowadzonych przez" na "Zarządzenie Burmistrza nr
03 z dnia 06 stycznia 2010r., w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolu i
szkołach prowadzonych przez"

(Dorota Kondracka)
13.01.2010 14:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "wieś Lutynia.pdf" na "Zarządzenie
Burmistrza nr 08 z dnia 13 stycznia 2010r., w sprawie zbycia
nieruchomości"

(Dorota Kondracka)
13.01.2010 14:51 Dodano załącznik "wieś Lutynia.pdf"
(Dorota Kondracka)
12.01.2010 15:05 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2010 15:04 Zmieniono tytuł załącznika z "w Urzędzie Miasta i Gminy
w Lądku Zdroju.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 01 z
dnia 04 stycznia 2010r., w sprawie ustalenia wysokości
pogotowia kasowego"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 15:04 Dodano załącznik "w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku
Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:55 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:55 Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie przetargu
pisemnego nieograniczonego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza
nr 02 z dnia 05 stycznia 2010r., w sprawie przeznaczenia
nieruchomości do dzierżawy"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:54 Dodano załącznik "w trybie przetargu pisemnego
nieograniczonego.pdf"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w trybie przetargu nieograniczonego.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza nr 04 z dnia 06 stycznia 2010r., w
sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:49 Dodano załącznik "w trybie przetargu nieograniczonego.pdf"
(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "wniosków nauczycieli o przyznanie zasiłku
na pomoc zdrowotną.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza nr 5 z
dnia 07 stycznia 2010r., w sprawie zmiany ZB nr 130 z dnia
12 czerwca 2007r., w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej
do rozpatrywania"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:33 Dodano załącznik "wniosków nauczycieli o przyznanie
zasiłku na pomoc zdrowotną.pdf"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Gminę Lądek-Zdrój.pdf"
na "Zarządzenie Burmistrza nr 3 z dnia 06 stycznia 2010r.,
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez"

(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:30 Dodano załącznik "Gminę Lądek-Zdrój.pdf"
(Dorota Kondracka)
12.01.2010 14:27 Utworzenie dokumentu. (Dorota Kondracka)