uchwały 2010r

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwały 2010r
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2011 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.02.2011 14:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.02.2011 14:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadającym gminie Lądek-Zdrój oraz jego jednostkom
organizacyjnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVI/359/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie
należności"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.02.2011 14:36 Dodano załącznik "pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek-Zdrój oraz jego
jednostkom organizacyjnym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.02.2011 14:35 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/359/10
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 14:04 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr L/383/10 Rady Miejskiej z 29 października 2010r. w
sprawie przyjęcia na rok 2010 Programu Wspłpracy Gminy
Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr L/383/10 Rady Miejskiej z 29
października 2010r. w sprawie przyjęcia na rok 2010
Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców
Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr L/383/10 Rady Miejskiej z 29 października 2010r. w
sprawie przyjęcia na rok 2010 Programu Wspłpracy Gminy
Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i kosztów podróży dla radnych Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia
zasad przyznawania i wysokości diet"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miejscowości Radochów-obszar B.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr IV/17/10 z dnia 29 grudnia
2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju Nr LIII/511/06 w sprawie uchwalenia "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "obrad Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju na rok
2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/19/10 z dnia 29
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pracy Komisji Rewizyjnej.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr IV/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w
sprawie zatwierdzenia planu"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:28 Zmieniono tytuł załącznika z "procedury opracowania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia
2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr
XLVI/360/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:26 Zmieniono tytuł załącznika z "wynagrodzenia Burmistrza
Lądka-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/15/10 z
dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "wynagrodzenia Burmistrza
Lądka-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "procedury opracowania budżetu oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "pracy Komisji Rewizyjnej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "obrad Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju na
rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miejscowości Radochów-obszar B.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "i kosztów podróży dla radnych Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców
Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:46 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Komisji Uzdrowiskowej,Zdrowia i Turystyki.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr III/8/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w
sprawie powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:44 Dodano załącznik "Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,Zdrowia i
Turystyki.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:22 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Przewodnicącego i wiceprzewodniczącego
Komisji Mienia Komunalnego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr III/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania "

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr III/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie
powołania "

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Komisji Edukacji,Kultury i Sportu.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr III/9/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie
powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr III/6/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w
sprawie powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr III/7/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w
sprawie powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji,Kultury i Sportu.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodnicącego i wiceprzewodniczącego
Komisji Mienia Komunalnego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:48 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:47 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Lądek Zdrój .pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr II/4/10 z dnia 10 grudnia 2010r. dotycząca
zmiany Uchwały nr L/381/10 z dnia 29 października 2010r. w
sprawie okreslenia wysokości"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:46 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "informacji deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr II/5/10 z
dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Zmieniono tytuł załącznika z "składu osobowego
komisji.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr II/3/10 z dnia
10 grudnia 2010r. w sprawie powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Dodano załącznik "składu osobowego komisji.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Dodano załącznik "informacji deklaracji w sprawie podatku
od nieruchomości.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Dodano załącznik "stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:33 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:32 Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 30 listopada 2010r.w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr I/1/10"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr I/2/10"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:30 Dodano załącznik "z dnia 30 listopada 2010r.w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:30 Dodano załącznik "z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:53 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zatwierdzenia i przyjecia do
realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ladek
Zdroj na lata 2007-2013.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
L/379 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IX/62/07 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca
2007r."

(Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:50 Dodano załącznik "w sprawie zatwierdzenia i przyjecia do
realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ladek
Zdroj na lata 2007-2013.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:58 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr L/376 z dnia 29 października
2010r. w sprawie uchwalenia studium"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:55 Dodano załącznik "uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:42 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:41 Zmieniono tytuł załącznika z "z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr L/383 z dnia 29 października 2010r. w sprawie
przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Lądek
Zdrój"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
L/378 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia
taryf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:38 Dodano załącznik "za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:38 Dodano załącznik "z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego
na rzecz mieszkańców Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Lądka Zdroju .pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr L/380 z dnia 29 października 2010r. w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:25 Zmieniono tytuł załącznika z "skargi na Burmistrza .pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/375 z dnia 29 października
2010r. w sprawie rozpatrzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "statutu Zarządu Budynków Komunalnych w
Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/377 z
dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i
zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:23 Zmieniono tytuł załącznika z "stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/381 z dnia 29 października
2010r. w sprawie określenia wysokości"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
L/382 z dnia 29 października 2010r. w sprawie okerślenia
wysokości" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/382 z dnia 29
października 2010r. w sprawie określenia wysokości"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:06 Zmieniono tytuł załącznika z "stawek podatku od środków
transportowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/382 z
dnia 29 października 2010r. w sprawie okerślenia
wysokości"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "stawek podatku od środków
transportowych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "statutu Zarządu Budynków Komunalnych w
Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "skargi na Burmistrza .pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "do realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Lądka Zdroju .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 12:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 12:00 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVIII/371/10 z dnia 2 października 2010r. w sprawie zmiany
uchwały nr XLVI/359/10 w sprawie określenia" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XLVIII/371/10 z dnia 1 października
2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/359/10 w sprawie
określenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Lądek
Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/372/10 z
dnia 1 października 2010r. w sprawie wysokości stawek
procentowych"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:54 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i oddziałów przedszkolnych na terenie
Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVIII/373/10 z dnia 1 października 2010r. w sprawie
ustalenia sieci i obwodów przedszkola"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:53 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:52 Zmieniono tytuł załącznika z "szczegółowych zasad i
trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVIII/371/10 z dnia 2 października 2010r. w sprawie zmiany
uchwały nr XLVI/359/10 w sprawie określenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:41 Dodano załącznik "szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:41 Dodano załącznik "opłaty adiacenckiej na terenie Gminy
Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:41 Dodano załącznik "i oddziałów przedszkolnych na terenie
Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:47 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i przyznawania uczniom pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVII/369/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na numery i granice obwodów
głosowania.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XLVII/368/10
z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Lądek
Zdrój"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "stypendiów.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej
Nr XLVII/367/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie przyznania"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/370/10 z
dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/253/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie regulaminu"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:21 Zmieniono tytuł załącznika z "planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
roku budżetowego .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVII/366/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Lądek Zdrój za pierwsze półrocze roku
budżetowego,informacji o przebiegu wykonania"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:18 Dodano załącznik "planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "stypendiów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "na numery i granice obwodów
głosowania.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "i przyznawania uczniom pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2010 14:55 Usunięto załącznik nieruchomości do dzierżawy.pdf
(Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2010 14:50 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:28 Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej
Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XLVII/365/10 z dnia 29 lipca 2010r. w
sprawie dokonania zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:27 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:13 Usunięto załącznik w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf

(Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:11 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:45 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr
XLI/325/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie dokonania
zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:44 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XL/315/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie dokonania
zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:40 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLV/347/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian "

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:25 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr
XLIII/342/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania
zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:23 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLII/333/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie dokonania
zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:20 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLIV/346/10 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:17 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 15:03 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 15:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVI/358/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie dokonania
zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 15:02 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:57 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "działki zapisanej w ewidencji gruntów jako
część dz.nr 36 o pow. 3,66 ha położonej w obrębie
Radochów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/362/10 z
dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:55 Zmieniono tytuł załącznika z "działki zapisanej w
ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 2,00 ha
położonej w obrebie Radochów.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XLVI/361/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie
wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dla uczniów szkół prowadzonych przez
Gminę Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLVI/363/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia
funduszu nagród"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Burmistrza Lądka Zdroju dla uczniów
szkół prowadzonych przez Gminę.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XLVI/364/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie
regulaminu przyznawania nagrody"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako działka nr 39 o pow. 2,00 ha położonej w obrebie
Radochów.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część dz.nr 36 o pow. 3,66 ha położonej w obrębie
Radochów.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "dla uczniów szkół prowadzonych przez
Gminę Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "Burmistrza Lądka Zdroju dla uczniów
szkół prowadzonych przez Gminę.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/360/10 z dnia 24 czerwca
2010r. w sprawie określenia procedury opracowania budżetu
oraz"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w spłacie należności pieniężnych o
charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek
Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XLVI/359/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "św. Jerzego Panu Jan Cees van der
Klooster.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/357/10 z
dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyznania Medalu
Honorowego "

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "św.Jerzego Panu Henk van Steeg.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/356/10 z dnia 24 czerwca
2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "św. Jerzego Pani Ger Van de Velde- de
Wilde.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/355/10 z dnia
24 czerwca 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "w spłacie należności pieniężnych o
charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek
Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "św.Jerzego Panu Henk van Steeg.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "św. Jerzego Panu Jan Cees van der
Klooster.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "św. Jerzego Pani Ger Van de Velde- de
Wilde.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:50 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:49 Zmieniono tytuł załącznika z "dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lądek Zdrój oraz warunków i
sposobu ich przyznania.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLV/348/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały
nr VII/53/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Kąty Bystrzyckie
2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/351/10 z
dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/262/09
z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Lutynia
2009-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/353/10 z
dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVII/288/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie
zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości
Orłowiec 2010-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLV/350/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLII/337/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie
zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka
2010-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/352/10 z
dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/327/10
z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Wojtówka
2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/354/10 z
dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIII/273/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie
zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:36 Zmieniono tytuł załącznika z "w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XLV/349/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie
utworzenia oddziału przedszkolnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:34 Zmieniono tytuł załącznika z "w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XLV/349/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie
utworzenia oddziału przedszkolnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:32 Dodano załącznik "w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:32 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Wojtówka
2009-2015.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:31 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka
2010-2020.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:31 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec
2010-2020.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:30 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Lutynia
2009-2020.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:29 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Kąty
Bystrzyckie 2009-2015.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:29 Dodano załącznik "dla których organem prowadzącym jest
Gmina Lądek Zdrój oraz warunków i sposobu ich
przyznania.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Międzygminny Zakład
Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLIII/341/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia
spółki działającej pod firmą:"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Statutu Uzdrowiska.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/343/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie zmiany"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:34 Zmieniono tytuł załącznika z "w strefie ochronnej A
Uzdrowiska.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/344/10
z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia lokalizacji
punktów handlowych"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLIII.345.10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/345/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:32 Zmieniono tytuł załącznika z "udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Lądka Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XLIII.345.10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lądka Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "w strefie ochronnej A Uzdrowiska.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "Statutu Uzdrowiska.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "Międzygminny Zakład Gospodarki
Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 14:18 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 14:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec
2010-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/10 z
dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 14:17 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec
2010-2020.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "za świadczenia w Gminnym Przedszkolu
Publicznym w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XLII/334/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia
opłat"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:42 Dodano załącznik "za świadczenia w Gminnym Przedszkolu
Publicznym w Lądku Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XLII/335/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zawieszenia
działalności"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XLII/338/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLI/336/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek Zdrój" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/336/10 z dnia 25 marca
2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy Lądek Zdrój"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:30 Zmieniono tytuł załącznika z "środków stanowiących
fundusz sołecki w roku budżetowym 2011.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XLI/336/10 z dnia 25 marca 2010r. w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Lądek Zdrój"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z " w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek
Zdrój.pdf" na " Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/340/10 z
dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XXVII/206/09 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia
2009r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:25 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Lądek Zdrój.pdf" na " w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:15 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:14 Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie bezprzetargowym
gruntu położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zamenhofa.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/339/10 z dnia 25 marca
2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres dwudziestu lat"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym gruntu
położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zamenhofa.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "w sprawie w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "środków stanowiących fundusz sołecki
w roku budżetowym 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.03.2010 12:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.03.2010 12:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/326/10 z dnia 25 lutego
2010r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
10.03.2010 12:40 Dodano załącznik "w sprawie przyznania stypendiów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:32 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Pani Krystynie Kopytko.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XLI/329/10 z dnia 25 lutego 2010r. w
sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Panu Bolesławowi Bombie.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XLI/332/10 z dnia 25 lutego 2010r. w
sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Panu Lechosławowi Siarkiewiczowi.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/331/10 z dnia 25 lutego
2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Panu Waldemarowi Nakraszewiczowi .pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/330/10 z dnia 25 lutego
2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Panu Zbigniewowi
Strzeleckiemu.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XLI/328/10
z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyznania Medalu
Honorowego św. Jerzego "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości
Skrzynka 2010-2020 .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XLI/327/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka
2010-2020 .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Zbigniewowi Strzeleckiemu.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Waldemarowi Nakraszewiczowi .pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Lechosławowi Siarkiewiczowi.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Bolesławowi Bombie.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Pani Krystynie Kopytko.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
09.02.2010 11:22 Zmieniono tytuł załącznika z "etap I wały
przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km
0+000 - 35+012.pdf" na "Uchwała nr XL/324/2010 z dnia 28
stycznia 2010r., w sprawie zaopiniowania Koncepcji
programowo-przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej Kotliny
Kłodzkiej"

(Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:19 Dodano załącznik "etap I wały przeciwpowodziowe i
regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 - 35+012.pdf"

(Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "higienicznych i prozdrowotnych wśród
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała nr
XL/318/2010 z dnia 28.01.2010r., w sprawie uchylenia
gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn."Rak szyjki
macicy-przeciwdziałanie poprzez szczepienie o działania
edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych
zachowań"

(Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:01 Dodano załącznik "higienicznych i prozdrowotnych wśród
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:48 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" na "Uchwała nr
323/10/10 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:45 Dodano załącznik "Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:43 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek
Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/316/10 z dnia 28 stycznia
2010r., w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego św.
Jerzego"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:41 Dodano załącznik "za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:39 Zmieniono tytuł załącznika z "nauczycieli zatrudnionych w
szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała
nr XL/322/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany
regulaminu określającego wysokość oraz warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa
doraźne dla"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:35 Dodano załącznik "nauczycieli zatrudnionych w szkołach na
terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "nUchwała nr XL/321/2010 z
dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXI/345/04 z dnia 30.12.2004 r., w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla" na "Uchwała nr
XL/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany
Uchwały nr XXXI/345/04 z dnia 30.12.2004 r., w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród w Gminie Lądek Zdrój.pdf" na "nUchwała
nr XL/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany
Uchwały nr XXXI/345/04 z dnia 30.12.2004 r., w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:29 Dodano załącznik "nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród w Gminie Lądek Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:27 Zmieniono tytuł załącznika z "nauczycieli prowadzących
zajęcia o różnym pensum godzin w Gminie Lądek
Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/320/2010 z dnia 28 stycznia
2010r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr
XL/424/05 z dnia 29.05.2005 w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:25 Dodano załącznik "nauczycieli prowadzących zajęcia o
różnym pensum godzin w Gminie Lądek Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:22 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:21 Zmieniono tytuł załącznika z "dyrektorów szkół,
przedszkola i ich zastępców.pdf" na "Uchwała nr
XL/319/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie obniżenia
realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:09 Dodano załącznik "dyrektorów szkół, przedszkola i ich
zastępców.pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:07 Zmieniono tytuł załącznika z "za zasługi dla Miasta i
Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/317/10 z dnia 28
stycznia 2010r., w sprawie przyjęcia regulaminu nadania
Medalu Honorowego św. Jerzego"

(Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:06 Dodano załącznik "za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
18.01.2010 09:42 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
18.01.2010 09:41 Utworzenie dokumentu. (Dorota Kondracka)