uchwały 2009

uchwały do 2009 roku, pod adresem http://www.bip.ladek.pl

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwały 2009
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.11.2009
Data publikacji:20.01.2010 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.01.2010 10:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:22 Zmieniono tytuł załącznika z "zmian w budżecie Miasta i
Gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXIX/307/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:21 Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 30 grudnia 2009
roku.pdf" na "Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Lądka
Zdroju na rok 2010 Nr XXXIX/308/09"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:03 Dodano załącznik "zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009
rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:03 Dodano załącznik "z dnia 30 grudnia 2009 roku.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:34 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/310/09 z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie zmiany"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XXXIX/311/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXII/266/09 w sprawie poboru podatku od
nieruchomości,rolnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców
Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXIX/309/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia
na rok 2010 programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z
organizacjami pozarządowymi"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:27 Dodano załącznik "Statutu Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:27 Dodano załącznik "i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:27 Dodano załącznik "i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców
Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 14:02 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 14:02 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXIX/313/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:48 Zmieniono tytuł załącznika z "planu pracy Komisji
Rewizyjnej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/312/09
z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:35 Zmieniono tytuł załącznika z "rozpatrzenia skargi.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/314/09 z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:28 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:28 Dodano załącznik "planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:28 Dodano załącznik "harmonogramu obrad Rady Miejskiej w
Lądku Zdroju na rok 2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.11.2009 13:58 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta
i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXXVI/284/09 z dnia 30 września 2009"

(Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:56 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie
miasta i gminy na 2009 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta
i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady MIejskiej nr
XXXVIII/300/09 z dnia 19 listopada 2009"

(Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:49 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie
miasta i gminy na 2009 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie dokonania zmianw budżecie miasta
i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXXVII/296/09 z dnia 29 października 2009"

(Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:47 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmianw budżecie
miasta i gminy na 2009 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:46 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta
i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXXV/277/09 z dnia 03 września 2009"

(Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:44 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie
miasta i gminy na 2009 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
26.11.2009 14:58 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.11.2009 14:57 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXVII/289/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości " na
"Uchylona- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/289/09 z dnia
29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości "

(Iwona Busz-Dugiel)
26.11.2009 14:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej
XXXVII/293/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek" na "Uchylona- Uchwała Rady
Miejskiej XXXVII/293/09 z dnia 29 października 2009r. w
sprawie określenia wysokości stawek"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:12 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "z dnia 29 października 2009r. w sprawie
opłaty od posiadania psów na 2010 rok.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XXXVIII/301/09 z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej "

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:09 Dodano załącznik "z dnia 29 października 2009r. w sprawie
opłaty od posiadania psów na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:05 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/303/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku "

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "podatku od środków transportowych na 2010
rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/304/09 z
dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek "

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29
października 2009r. w sprawie opłaty targowej.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr XXXVIII/302/09 z dnia 19
listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/292/09"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Transgraniczny szlak Królewny Marianny
Orańskiej- etap II ( oznakowanie i promocja szlaku).pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/305/09 z dnia 19
listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu pn."

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:49 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XXXVIII/298/09 z dnia 19 listopada 2009r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:46 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Gminy Lądek Zdrój z Międzygminnego
Związku Celowego w Kłodzku.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XXXVIII/299/09 z dnia 19 listopada 2009r. w
sprawie wystąpienia "

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:39 Dodano załącznik "w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Transgraniczny szlak Królewny Marianny
Orańskiej- etap II ( oznakowanie i promocja szlaku).pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29
października 2009r. w sprawie opłaty targowej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:38 Dodano załącznik "podatku od środków transportowych na
2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:38 Dodano załącznik "od nieruchomości na terenie Miasta i
Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:38 Dodano załącznik "Gminy Lądek Zdrój z Międzygminnego
Związku Celowego w Kłodzku.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:49 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXVII/294/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie
okreslenia wzorów formularzy" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XXXVII/294/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie
określenia wzorów formularzy"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "informacji i deklaracji w sprawie podatku
rolnego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/294/09 z
dnia 29 października 2009r. w sprawie okreslenia wzorów
formularzy"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:47 Dodano załącznik "informacji i deklaracji w sprawie
podatku rolnego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:49 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:44 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:44 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój na
2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/289/09 z
dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości "

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XXXVII/295/09 z dnia 29 października 2009r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej w
Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2009r."

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:31 Dodano załącznik "w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój
na 2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "IR-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "IN-1Z.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "IN-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "DR-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "DN-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "informacji i deklaracji podatkowych.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/290/09 z dnia 29
października 2009r. w sprawie określenia wzorów
formularzy"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "od posiadania psów na 2010 rok.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/291/09 z dnia 29
października 2009r. w sprawie opłaty"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "podatku od środków transportowych na 2010
rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/293/09 z dnia 29
października 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Planu odnowy miejscowości Lutynia
2009-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/288/09
z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:56 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XXXVII/287/09 z dnia 29 października
2009r. w sprawie określenia zasad"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:54 Zmieniono tytuł załącznika z "udzielania stypendiów Rady
Miejskiej dla uczniów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXX"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie opłaty targowej.pdf" na "Uchwała
rady Miejskiej Nr XXXVII/292/09 z dnia 29 października
2009r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "w sprawie opłaty targowej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "udzielania stypendiów Rady Miejskiej
dla uczniów.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "Planu odnowy miejscowości Lutynia
2009-2020.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "podatku od środków transportowych na
2010 rok.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "od posiadania psów na 2010 rok.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "informacji i deklaracji podatkowych.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.10.2009 15:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "realizacji.pdf" na "Lista zadań do "

(Dorota Kondracka)
02.10.2009 15:15 Dodano załącznik "realizacji.pdf"
(Dorota Kondracka)
02.10.2009 15:13 Zmieniono tytuł załącznika z "2007-2013.doc.doc" na
"Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/285/09 z dnia 30 września
2009r w sprawie zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w
Lądku Zdroju z dnia 28 czerwca 2007r., w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji WPI Gminy Lądek
Zdrój na lata"

(Dorota Kondracka)
02.10.2009 15:10 Dodano załącznik "2007-2013.doc.doc"
(Dorota Kondracka)
15.09.2009 10:05 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
15.09.2009 10:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie powołania stałej Komisji
Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej
działania.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/280/09 z
dnia 3 wrzesnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XL/440/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27
października 2005r."

(Iwona Busz-Dugiel)
15.09.2009 09:59 Dodano załącznik "w sprawie powołania stałej Komisji
Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej
działania.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:46 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Nr XXXV_281_09 z dnia 3 września
2009r..pdf" na "Załącznik Nr 1 do Uchwały"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:43 Dodano załącznik "Nr XXXV_281_09 z dnia 3 września
2009r..pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:29 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie rozpatrzenia
skargi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/283/09 z
dnia 3 września 2009r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/278/09 z dnia 3 września
2009r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/279/09 z dnia 3 września
2009r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów"

(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:23 Dodano załącznik "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:23 Dodano załącznik "w sprawie przyznania stypendiów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:23 Dodano załącznik "Rady Miejskiej dla uczniów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2009 15:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2009 15:29 Zmieniono tytuł załącznika z "w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/281/09 z dnia 3 września
2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/266/09 z dnia 29
maja 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego "

(Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2009 15:27 Dodano załącznik "w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 14:01 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 14:00 Usunięto załącznik miasta i gminy Lądek Zdrój2.pdf
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miasta i gminy Lądek Zdrój3.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/198/09 z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie "

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:57 Usunięto załącznik miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miasta i gminy na 2009 rok3.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/238/09 z dnia 26 marca
2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie "

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:49 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miasta i gminy na 2009 rok4.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/263/09 z dnia 29 maja
2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie "

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miasta i gminy na 2009 rok5.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/257/09 z dnia 30 kwietnia
2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie "

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:44 Zmieniono tytuł załącznika z "na 2009 rok1.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/276/09 z dnia 31 lipca
2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XXXIII/272/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie miasta i gminy"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:41 Usunięto załącznik uchwały nr XXIX-211-09 z dnia 26
lutego.pdf

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "uchwały nr XXIX-211-09 z dnia 26
lutego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "na 2009 rok.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "na 2009 rok1.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy na 2009 rok5.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy na 2009 rok4.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy na 2009 rok3.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy Lądek Zdrój3.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy Lądek Zdrój2.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:20 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:20 Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowości Wojtówka
2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/273 /09
z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenie planu
odnowy "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "umieszczania różnych form reklam.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/275/09 z dnia 25 czerwca
2009 r. w sprawie ustalenia zasad i opłat "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:13 Zmieniono tytuł załącznika z "w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXIII/274/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:10 Dodano załącznik "w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:10 Dodano załącznik "umieszczania różnych form reklam.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:10 Dodano załącznik "miejscowości Wojtówka 2009-2015.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:07 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:33 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Rokiem Marianny Orańskiej.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XXXII/270/09 z dnia 29 maja 2009r. w
sprawie ogłoszenia roku 2010"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:32 Dodano załącznik "Rokiem Marianny Orańskiej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:31 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:28 Zmieniono tytuł załącznika z "w drodze inkasa.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr XXXII/266/09 z dnia 29 maja
2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/271/09 z dnia 29 maja
2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia "

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/267/09 z dnia 29 maja
2009r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/253/09 z
dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania
uczniom"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/268/09 z dnia 29 maja
2009r. w sprawie wyrażenia zgody"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dotyczącej obszaru Natura 2000.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/269/09 z dnia 29 maja
2009r. w sprawie wyrażenia opinii"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "w drodze inkasa.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "dotyczącej obszaru Natura 2000.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "-Wykaz zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego.pdf" na "Załącznik Nr 1 do Uchwały"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "-Pominiki przyrody.pdf" na "Załącznik Nr 2
do Uchwały"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:27 Dodano załącznik "-Wykaz zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:27 Dodano załącznik "-Pominiki przyrody.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:21 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Statutu Uzdrowiska Lądek- Zdrój.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr XXX/240/09 z dnia 26 marca
2009r. w sprawie ustanowienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:19 Dodano załącznik "Statutu Uzdrowiska Lądek- Zdrój.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
18.05.2009 17:20 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.05.2009 14:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2009 13:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2009 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXI/261/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2009 11:26 Dodano załącznik "tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 16:45 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 15:31 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/256/09 z dnia 30
kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:38 Dodano załącznik "absolutorium Burmistrzowi Lądka
Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:37 Zmieniono tytuł załącznika z "projektu dotyczącego
parków zabytkowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXI/260/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie
przystąpienia do realizacji "

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:34 Dodano załącznik "projektu dotyczącego parków
zabytkowych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 13:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXXI/259/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej Gminnego Porgramu" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XXXI/259/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 13:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XXXI/259/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Porgramu"

(Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 13:27 Dodano załącznik "Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.04.2009 11:37 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
08.04.2009 11:31 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zmian w budżecie miasta i gminy na 2009
rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/211/09 z dnia
26 lutego 2009 w sprawie dokonania"

(Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:36 Dodano załącznik "zmian w budżecie miasta i gminy na 2009
rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie na
2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/231/09 z
dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr
XXIX/211/09 z dnia 26 lutego 2009 roku"

(Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:33 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie na
2009 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" na
"Uchwała rady miejskiej nr XXIX/207/09 z dnia 26 lutego
2009 w sprawie dokonania zmian w"

(Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:27 Dodano załącznik "budżecie miasta i gminy na 2009
rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 12:00 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "147 o pow. 1,22 ha położonej w obrębie
Stójków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/247/09 z
dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym,
działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część
działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:39 Dodano załącznik "147 o pow. 1,22 ha położonej w
obrębie Stójków.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 236 o pow. 0,0725 ha położonej w
obrębie Starego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/245/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:33 Dodano załącznik "nr 236 o pow. 0,0725 ha położonej w
obrębie Starego Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 911 o pow. 0,70 ha położonej w
obrębie Lutynia.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/250/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:26 Dodano załącznik "nr 911 o pow. 0,70 ha położonej w
obrębie Lutynia.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 6 o pow. 0,69 ha położonej w obrębie
Nowego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/243/09
z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym,
działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część
działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:23 Dodano załącznik "nr 6 o pow. 0,69 ha położonej w
obrębie Nowego Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "140 o pow. 1,75 ha położonej w obrębie
Stójków.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej nr XXX/249/09 z
dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym,
działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część
działki "

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:17 Dodano załącznik "140 o pow. 1,75 ha położonej w
obrębie Stójków.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 213 o pow. 1,15 ha położonej w
obrębie Radochów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/252/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierzawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:12 Dodano załącznik "nr 213 o pow. 1,15 ha położonej w
obrębie Radochów.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 8 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie
Starego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/244/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:07 Dodano załącznik "nr 8 o pow. 0,15 ha położonej w
obrębie Starego Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/251/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część działki" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/246/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "208 o pow. 2,18 ha położonej w obrębie
Stójków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/251/09 z
dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym,
działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część
działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:56 Dodano załącznik "208 o pow. 2,18 ha położonej w
obrębie Stójków.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 30425 o pow. 0,0083 ha położonej w
obrębie Stare Miasto.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/241/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako część działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:52 Dodano załącznik "nr 30425 o pow. 0,0083 ha położonej w
obrębie Stare Miasto.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 2811 o pow. 0,40 ha położonej w
obrębie Zatorze.pdf" na "Uchwała Rady miejskiej nr
XXX/251/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres j roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako części działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:48 Dodano załącznik "nr 2811 o pow. 0,40 ha położonej w
obrębie Zatorze.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "nr 253 o pow. 0,20 ha położonej w
obrębie Nowego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/242/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie
bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów
jako części działki"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:34 Dodano załącznik "nr 253 o pow. 0,20 ha położonej w
obrębie Nowego Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:22 Zmieniono tytuł załącznika z "jako część dz. nr 145 o
pow. 2,12 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/248/09 z dnia 26 marca 2009
w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na
okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w
ewidencji gruntów"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:14 Dodano załącznik "jako część dz. nr 145 o pow. 2,12 ha
położonej w obrębie Stójków.pdf"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do uchwały nr XXX 252 09 z dnia 26 marca
2009.pdf" na "załącznik"

(Dorota Kondracka)
03.04.2009 09:59 Dodano załącznik "do uchwały nr XXX 252 09 z dnia 26
marca 2009.pdf"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 13:58 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:46 Zmieniono tytuł załącznika z "wUchwała Rady Miejskiej nr
XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie ustalenia opłat
za świadczenie" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/254/09 z
dnia 26 marca 2009 w sprawie ustalenia opłat za
świadczenie"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie regulaminu udzielania uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej nr XXX/252/09 z dnia 26 marca 2009"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:44 Dodano załącznik "w sprawie regulaminu udzielania uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:41 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku
Zdroju w roku szkolnym 2009 2010 x.pdf" na "wUchwała Rady
Miejskiej nr XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie
ustalenia opłat za świadczenie"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:40 Dodano załącznik "w Gminnym Przedszkolu Publicznym w
Lądku Zdroju w roku szkolnym 2009 2010 x.pdf"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek
Zdrój na lata 2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXX/255/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie przyjęcia"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:33 Dodano załącznik "Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Lądek Zdrój na lata
2009-2015.pdf"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:32 Usunięto załącznik przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek
Zdrój na lata 2009-20.pdf

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:32 Dodano załącznik "przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek
Zdrój na lata 2009-20.pdf"

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:31 Usunięto załącznik w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek
Zdrój na lata 2009-20.pdf

(Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:30 Dodano załącznik "w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek
Zdrój na lata 2009-20.pdf"

(Dorota Kondracka)
11.03.2009 14:03 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
11.03.2009 12:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/209/09 z dnia 26 lutego
2009"

(Dorota Kondracka)
11.03.2009 12:57 Dodano załącznik "w sprawie przyznania stypendiów.pdf"
(Dorota Kondracka)
10.03.2009 21:19 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mi….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/235/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:18 Dodano załącznik "w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mi….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie ustalenia zasad polityki
czynszowej dla mieszka….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/234/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:16 Dodano załącznik "w sprawie ustalenia zasad polityki
czynszowej dla mieszka….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:12 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX23009 z ….pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej nr XXIX/232/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:12 Dodano załącznik "w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miejskiej Nr XXIX23009 z ….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/236/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:10 Dodano załącznik "w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy
miejscowości Radochó….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/229/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:07 Dodano załącznik "w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy
miejscowości Radochó….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/219/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:06 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/223/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:04 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na ok….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/224/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:02 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na ok….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:00 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/226/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:59 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/227/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:58 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na ok….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/221/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:56 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na ok….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:54 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przystąpienia
Gminy Lądek Zdrój do realizacji pr….pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej nr XXIX/237/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:54 Dodano załącznik "w sprawie przystąpienia Gminy Lądek
Zdrój do realizacji pr….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/222/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:52 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/225/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:51 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na okr….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:49 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na ok….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
nr XXIX/220/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:49 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze
wydzierżawienie na ok….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:47 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiący….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXVIII/206/09 z dnia 29 stycznia 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:46 Dodano załącznik "w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiący….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyczno-eduk….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/230/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:41 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyczno-eduk….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:40 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie uchwalenia
gminnego programu profilaktyczno-eduk….pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej nr XXIX/233/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:40 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyczno-eduk….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX33504 Rady
Miejskiej w Ląd….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/210/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:37 Dodano załącznik "w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX33504
Rady Miejskiej w Ląd….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII21503 Rady
Miejskiej w Ląd….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/208/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:33 Dodano załącznik "w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII21503
Rady Miejskiej w Ląd….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:32 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości i oddani….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/228/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:31 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości i oddani….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie
nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/214/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:28 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:25 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/213/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:24 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:20 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/216/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:20 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:18 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/218/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:17 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:16 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/215/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:15 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:14 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/212/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:14 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:12 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej nr XXIX/217/09 z dnia 26 lutego 2009"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:11 Usunięto załącznik Uchwała rady Miejskiej w Lądku
Zdroju z dnia 29 stycznia 2….pdf

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:11 Usunięto załącznik w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:10 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:10 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody
wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2009 17:57 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2009 16:56 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29.01.2009 w ….pdf"

(Dorota Kondracka)
05.02.2009 16:56 Dodano załącznik "Uchwała rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 stycznia 2….pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 19:09 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
04.02.2009 19:06 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:04 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własnośc Gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Wykaz budynków wspólnot z Gminą
Lądek Zdrój załącznik nr 1 do uchwały w sprawie
zasad.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
w sprawie zmiany uchwały z 28 czerwca 2007 w sprawie
zatwierdzenia i przyjecia do realizacji WPI Gminy Lądek
Zdrój na lata 2007-2013.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "zmiana WPI - styczeń 2009.pdf"
(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości- Stacja narciarska w Lądku Zdroju.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zroju z
dnia 29 stycznia 2009 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pozarnej
Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości-działki połozonej we wsi Wrzosówka w
gminie Lądek Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości - Kościół ewangelicko-augsburski.pdf"

(Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości - działka w Trzebieszowicach, gmina Lądek
Zdrój.pdf"

(Dorota Kondracka)
19.01.2009 10:37 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2009 15:07 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2009 14:19 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2009 14:12 Utworzenie dokumentu. (Dorota Kondracka)