"Bliska przestrzeń" wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.

Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy  w projekcie "Bliska przestrzeń" wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.  Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy.

W ramach powyższego projektu prowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami Konradowa w formie spotkań i warsztatów dotyczące prowadzonej procedury związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

 

Cały proces konsultacji zakończyć się miał 31 grudnia 2020 r. Termin ten został przesunięty do 31 marca 2021 r.


Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, w znacznym stopniu utrudnione jest prowadzenie spotkań z mieszkańcami, które są najlepszą formą na wypracowanie wspólnego stanowiska co do kształtu przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Wobec powyższego podjęto decyzje o ponownym przesunięciu terminu zakończenia całego procesu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Gmina Lądek-Zdrój przystąpiła do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń” – wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.  Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy.

W jego ramach gmina otrzyma:

  • wsparcie w zakresie zaplanowania i prowadzenia procesów konsultacji społecznych, zapewniających aktywny udział mieszkańców. Pomoc jest realizowa na przez doświadczonych specjalistów z zakresu konsultacji społecznych i planowania przestrzennego;
  • grant finansowy w wys. 24 tys. zł. na prowadzenie procesów konsultacji społecznych;
  • udział w szkoleniach poszerzających wiedzę w obszarze planowania przestrzeni i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy gminami biorącymi udział w projekcie.

Na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacje w formie spotkań otwartych i warsztatów prowadzone będą
w okresie od lipca do września br.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne "Bliska Przestrzeń"
Podmiot udostępniający informację:UMiG Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Grzegorz Szczygieł
Data publikacji:16.07.2020 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Szczygieł
Data aktualizacji:07.04.2021 12:15