KIEROWNICTWO URZĘDU

 

1. Burmistrz Lądka-Zdroju

    mgr Roman Kaczmarczyk

    pok. nr 21, I piętro

    tel.  (74) 8 117 866, e-mail: burmistrz@ladek.pl

2. Zastępca Burmistrza

    Alicja Piwowar

    pok. nr 19, I piętro

    tel. (74) 8 117 866, e-mail: wice@ladek.pl

3. Sekretarz Gminy

    Alicja Piwowar

   pok. 19, I piętro

   tel. (74) 811 78 66, e-mail: sekretarz@ladek.pl

4. Skarbnik Gminy

     Wioletta Drangowska

    pok. 18, I piętro

    tel. (74) 811 78 61, e-mail:  skarbnik@ladek.pl

 

 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU, TURYSTYKI I UZDROWISKA

1. Kierownik Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska 

    Grzegorz Szczygieł

    pok nr 17, I piętro

    tel (74) 8 117 855, email: turystyka@ladek.pl

2. Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej i sołectw

   Emilia Pilarska

   pok. nr 29, II piętro

   tel. (74) 811 78 67, email: radamiejska@ladek.p     

 3. Referent ds sportu i promocji

        Ireneusz Pieczarka

        pok.17, I piętro

        tel. (74) 811 78 56, e-mail; sport@ladek.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wydziałem kieruje Sekretarz Gminy - Alicja Piwowar

 

  1. Sekretariat   

     Referent ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego
     Angelika Osuch

     pok. nr 20, I piętro

     tel. (74) 811 78 66  , fax (074) 814 74 18

     e-mail: asystentburmistrza@ladek.pl

2. Inspektor ds kadr, nadzoru BHP i administracji

     Anna Sokołowska

     pok. nr 9, parter

     tel. (74) 811 78 58, e-mail: kadry@ladek.pl

3.  Inspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych

     Monika Bukowska

     pok. nr 8, parter

     tel. (74) 8117 857, e-mail: dowody@ladek.pl

4. Podinspektor ds zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obsługi informatycznej

    Adam Rodak

    pok. 6, parter

    tel. (74) 811 78 60, e-mail: kryzys@ladek.pl

5. Inspektor ds oświaty

   Alicja Bryja

   pok. 14, I piętro

   tel. (74) 811 78 88, e-mail: oswiata @ladek.pl

6. Inspektor ds oświaty

    Dorota Bryksa-Samosiej

   pok. 14, I piętro

   tel. (74) 811 78 88, email: oswiata@ladek.pl

7. Biuro Obsługi Klienta

    Referenr ds obsługi klienta i ochrony zdrowia

    Arkadiusz Sumik

   pok. 1, parter

   tel. (74) 811 78 50 (centrala), email: umig@ladek.pl

   Referent ds obsługi klienta i ochrony zdrowia

   Monika Bloch

   pok.1, parter

   tel. (74) 811 78 50 (centrala), email: umig@ladek.pl

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

1. Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

    Dorota Kuczwalska

    pok. 27, II piętro

    tel. (74) 811 78 82, e-mail: mikroprojekty@ladek.pl

2. Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

   Jerzy Godziejewicz

    pok. nr 27, II piętro

     tel. (74) 811 78 71,  e-mail: budownictwo@ladek.pl

3. Podinspektor ds. drogownictwa i inwestycji

    Marcin Kochański

    pok. nr 27, II piętro

    tel. (74) 811 78 72, email: drogi@ladek.pl

4. Podinspektor ds zamówień publicznych

   Anna Witos

   pok. 27, II piętro

   tel. (74) 811 78 84, e-mail: http://zamowienia@ladek.pl

5. Podinspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi i budżetu obywatelskiego

   Jolanta Kotlarz

   pok. 27, II piętro

   tel. (74) 811 78 83, e-mail: http://organizacje@ladek.pl

6. Podinspektor ds. obsługi podmiotów gospodarczych

    Katarzyna Mironiak

    Inkubator Przedsiębiorczości

    ul. Kolejowa 6

    e-mail: http://inkubatorladek@ladek.pl

 

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

1.  Główny Księgowy Urzędu

     Helena Kołodziej

     pok. nr 2, parter

     tel. (74) 811 78 70, e-mail: glownaksiegowa@ladek.pl

2. Referent ds poboru podatków i opłat lokalnych

    Paulina Horejda

    pok. nr 3, parter

    tel. (74) 811 78 79,   dochody2@ladek.pl

3. Inspektor ds rozliczeń i płac

    Hanna Juhas - Roszczypała

    pok. nr 4. parter

    tel. ( 74) 811 78 62, e-mail: place@ladek.pl

4. Podinspektor ds obsługi kasowej

    Kamila Kopytko

    pok. nr 3, parter

    tel. (74) 811 78 63, email: kasa@ladek.pl

5. Inspektor ds rozliczeń finansowych

    Bożena Tomczak

     pok, nr 3, parter,

     tel. (74)811 78 78, email: rozliczenia@ladek.pl

6. Referent ds majątku trwałego i podatku VAT

      Agnieszka Bołoz

      pok, nr 3, parter

      tel (74) 811 78 80, e-mail: podatekvat@ladek.pl   

 

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. Kierownik Wydziału Podatów i Opłat Lokalnych

   Aneta Celnik

   pok. Nr 11, parter

   tel. (74) 811 78 65, e-mail: podatki2@ladek.pl

2. Inspektor ds wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej

   Malwina Celnik

   pok. Nr 11, parter

   tel. (74) 811 78 81, e-mail: podatki1@ladek.pl

3. Podinspektor ds windykacji i kontroli podatkowej

   Joanna Tomaszkiewicz

   pok. Nr 11, parter

   tel. (74) 811 78 64, e-mail: windykacja@ladek.pl

 

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska 

   Jolanta Pelczarska - Mlak

   pok. Nr 23, II piętro

   tel.(74) 811 78 69, e-mail: gospodarkaprzestrzenna@ladek.pl  

2. Inspektor ds geodezji i gospodarki mieniem

    Justyna Pożarycka

     pok. nr 24, II piętro

    tel. (74) 811 78 75, e-mail: geodezja@ladek.pl

3. Inspektor ds  gospodarki odpadami i ochrony środowiska

    Patrycja Chilarska

    pok. nr 22, II piętro

    tel. (74) 811 78 73, e-mail: rolnictwo@ladek.pl

4. Inspektor ds ochrony środowiska i leśnictwa

    Mariusz Krynicki

    pok. nr 22, II piętro

    tel. (74) 811 78 74, e-mail: lesnictwo@ladek.pl

5. Inspektor ds gospodarki nieruchomościami

    Magdalena Suliga

   pok. Nr 24, II piętro

   tel. (74) 811 78 76, e-mail: przetargi@ladek.pl

6. Inspektor ds gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska

    Agnieszka Mozer

    pok. Nr 24, II piętro

    tel. (74) 811 78 85, e-mail: ochronasrodowiska@ladek.pl

7. Podinsepktor ds gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska

    Iwona Kowalczyk

    pok. Nr 24, II piętro

    tel. (74) 811 78 77, e-mail: nieruchomosci@ladek.pl

 

     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

     Igor Falkiewicz

     pok.  Nr 6 - parter

    tel. (74) 811 78 59, e-mail: informatyk@ladek.pl

        

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

    Alicja Bryja

2. Podinspektor w  Urzędzie Stanu Cywilnego

    Elżbieta Osuch

    pokój nr 12,13,14,15 - I piętro

    tel. (74) 811 78 53, e-mail: usc@ladek.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

1. Kierownik Wydziału Gospodarki Leśnej

    Rafał Szatan

    pok. nr 16, I piętro ( Zamenhofa 2 Lądek-Zdrój )

    tel. kom.  535 626 502

 

 

 STRAŻ MIEJSKA

 

1. Komendant Straży Miejskiej  

   Krzysztof Szecel

   ul. Kłodzka 4

   tel. (74) 814 80 99,  kom. 698 628 472

   e-mail: strazmiejska@ladek.pl

2. Starszy Inspektor Straży Miejskiej

    Artur Steblok

    ul. Kłodzka 4

    tel. (74) 814 80 99, kom. 698 628 473

    e-mail: strazmiejska@ladek.pl

3. Starszy Inspektor Straży Miejskiej

    Krzysztof Szychalski

    ul. Kłodzka 4

     tel. (74) 814 80 99, kom.  698 628 471

    e-mail: strazmiejska@ladek.pl

4.  Inspektor Straży Miejskiej

     Małgorzata Bryja

    ul. Kłodzka 4

     tel. (74) 814 80 99, kom. 533 635 386

    e-mail: strazmiejska@ladek.pl

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydziały i stanowiska
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Data publikacji:04.12.2018 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.03.2015
Informację aktualizował:Anna Sokołowska-Maślaków
Data aktualizacji:06.10.2020 11:12