Uchwały 2011

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały 2011
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Iwona Busz-Dugiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2012 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.08.2012 09:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2012 09:23 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr
XVIII.106.11 z dnia 29 grudnia 2011r.

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:26 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie określenia zasad udzielania
stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XVIII.106.11 z dnia 29 grudnia 2011r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie ustalenia harmonogramu obrad Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju na rok 2012.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XVIII.105.11 z dnia 29 grudnia 2011r."

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zaopiniowania propozycji planu
aglomeracji LądekZdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XVIII.107.11 z dnia 29 grudnia 2011r."

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.104.11 z dnia 29
grudnia 2011r."

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie zaopiniowania propozycji planu
aglomeracji LądekZdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie ustalenia harmonogramu obrad
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju na rok 2012.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie określenia zasad udzielania
stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
23.12.2011 08:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Lądek-Zdrój na rok 2012.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XVII.100.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy"

(Iwona Busz-Dugiel)
23.12.2011 08:05 Dodano załącznik "Lądek-Zdrój na rok 2012.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:40 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XVII.102.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w
sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:36 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XVII.101.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji"

(Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:26 Dodano załącznik "w sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XVI/97/11 z dnia 24 listopada 2011r." na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XVI.97.11 z dnia 24 listopada 2011r."

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:25 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XV?.96.11 z dnia 24 listop[ada 2011r. w sprawie przyjęcia
na rok 2012" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI.96.11 z dnia
24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia na rok 2012"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z
organizacjami pozarządowym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XV?.96.11 z dnia 24 listop[ada 2011r. w sprawie
przyjęcia na rok 2012"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:24 Dodano załącznik "Programu Współpracy Gminy
Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowym.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:12 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:11 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/97/11 z dnia 24 listopada
2011r."

(Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:09 Dodano załącznik "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:09 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "opłaty miejscowej.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XV.94.11 z dnia 27 października 2011r. w
sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:07 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "opłaty uzdrowiskowej.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XV.93.11 z dnia 27 października 2011r. w
sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.95.11 z dnia 27 października
2011r. w sprawie uchwalenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "stawek podatku od środków
transportowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.92.11
z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia
wysokości"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska
Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.87.11 z
dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały Nr
XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009r."

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "w sprawie ustanowienia Statutu
Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "stawek podatku od środków
transportowych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "Statutu Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "opłaty uzdrowiskowej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "opłaty miejscowej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "podatku od nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XV.91.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie
określenia wysokości stawek"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "skargi na Kierownika OPS.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XV.85.11 z dnia 27 października 2011r. w
sprawie rozpatrzenia "

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:47 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata
2012-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.88.11 z
dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwały Nr XXX 240 09 z dnia 26 marca 2009
r.w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska
Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.86.11 z
dnia 27 października 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XI.75.11 z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczącej zmiany"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:42 Usunięto załącznik w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój.pdf

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:40 Zmieniono tytuł załącznika z "z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności..pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.90.11 z dnia 27 października
2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat
od opłaty"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XV.89.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności..pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "Uchwały Nr XXX 240 09 z dnia 26 marca
2009 r.w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska
Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata
2012-2015.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "skargi na Kierownika OPS.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:56 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2011-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII.49.11 z
dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/13/10/ z dnia 29 grudnia
2010r."

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:53 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2011-2020.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2011-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.82.11 z
dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia
2010r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:47 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2011-2020.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na
rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.60.11 z dnia
26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dokonania zmin w Uchwale Budżetowej Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XI.70.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XIV.81.11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania
zmian w Uchwałe Budżetowej" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XIV.81.11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Budżetowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:41 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Miasta i Gminy w Lądku-Zdrój na rok
2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.81.11 z dnia 29
września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwałe
Budżetowej"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:39 Usunięto załącznik o zmianie uchwały Nr XXX 240 09 Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej
Nr VII.37.11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie dokonania
zmian"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr IX.53.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania
zmian w"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr VIII.46.2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie dokonania "

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:20 Dodano załącznik "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:18 Dodano załącznik "w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:15 Dodano załącznik "Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:13 Dodano załącznik "o zmianie uchwały Nr XXX 240 09 Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:12 Dodano załącznik "Miasta i Gminy w Lądku-Zdrój na rok
2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:10 Dodano załącznik "dokonania zmin w Uchwale Budżetowej
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:08 Dodano załącznik "Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
na rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:05 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.84.11 z dnia 29 września
2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:02 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.83.11 z dnia 29 września
2011r."

(Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:01 Dodano załącznik "w sprawie gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek
Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:01 Dodano załącznik "odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przyznania stypendiów.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XIII.79.11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w
sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr XIII.80.11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr VI.28.11 z dnia 27 stycznia 2011r. w
sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:42 Dodano załącznik "uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:42 Dodano załącznik "przyznania stypendiów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 13:06 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 13:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr XIII.78.11 z dnia 25 sierpnia 2011r w sprawie dokonania"

(Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 13:04 Dodano załącznik "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:08 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:07 Zmieniono tytuł załącznika z "zgody na wydzierżawienie
na okres 11 lat części nieruchomoci gruntowej położonej
w Lądku-Zdroju pomiędzy ul.Leśną a Moniuszki.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr XII.77.11 z dnia 28 lipca 2011r.
w sprawie wyrażenia "

(Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XII.76.11 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie
"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:04 Dodano załącznik "zgody na wydzierżawienie na okres 11
lat części nieruchomoci gruntowej położonej w
Lądku-Zdroju pomiędzy ul.Leśną a Moniuszki.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:04 Dodano załącznik "dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:27 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "z tytułu wykonania budżetu na rok
2010.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XI.69.11 z dnia 30
czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Lądka-Zdroju"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:26 Dodano załącznik "z tytułu wykonania budżetu na rok
2010.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z ",w czasie przekaczającym wymiar
bezpłatnych zajęć.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XI.73.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę
Lądek-Zdrój"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz
określenia przedmiotu i trybu jej działania.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr XI.72.11 z dnia 30 czerwca
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.440.05 Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 października 2005r. (
ze zm.) w sprawie powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska
Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.75.11 z
dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX.240.09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca
2009r."

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w trybie bezprzetargowym, części działki
ozn. ewid.nr 476.16 ( AM-9) położonej w Lądku-Zdroju w
obrębie Stary Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
XI.71.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do dnia 31.03.2036r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.74.11 z
dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "finansowego za rok 2010.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr XI.68.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym, części
działki ozn. ewid.nr 476.16 ( AM-9) położonej w
Lądku-Zdroju w obrębie Stary Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "w sprawie ustanowienia Statutu
Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz
określenia przedmiotu i trybu jej działania.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "finansowego za rok 2010.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik ",w czasie przekaczającym wymiar
bezpłatnych zajęć.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr
VII.43.11 z 24.02.2011.tif"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr
VII.42.11 z 24.02.2011.tif"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr
VII.41.11 z 24.02.2011.tif"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr
VII.40.11 z 24.02.2011.tif"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr
VII.39.11 z 24.02.2011.tif"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju-Stary Zdrój
obszar A-Lasy.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.65.2011
z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr
VII/43/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia
"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do opracowania miejscowego planu
zagospodarownia przestrzennego Lądka-Zdroju-Nowy Zdrój
obszar A- Stare Miasto.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
X.62.2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr
VII/42/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
przystąpienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przystąpienia do opracowania palnów
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb
Zatorze.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.66.2011 z dnia
26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:34 Dodano załącznik "przystąpienia do opracowania palnów
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb
Zatorze.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:34 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu
zagospodarownia przestrzennego Lądka-Zdroju-Nowy Zdrój
obszar A- Stare Miasto.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:34 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju-Stary Zdrój
obszar A-Lasy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:01 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr X.66.11 z
dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11
w sprawie

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:01 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr X.65.11 z
dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/11 z
dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia

(Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:00 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr X.62.11 z
dnia 276 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11
z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystapienia do

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:17 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Stary Zdrój
obszar A-Lasy.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.65.11 z
dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/11 z
dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.64.11 z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/39/11 z dnia 24 lutego
2011r. w sprawie przystąpienia"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2011-2016.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr X.67.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:11 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Nowy Zdrój
obszar A-Stare Miasto.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
X.62.11 z dnia 276 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr
VII/42/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystapienia
do"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przystapienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb
Zatorze .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.66.11 z dnia
26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 w
sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Lutynia.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.63.11 z dnia
26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/11 w
sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 29 stycznia 2009r.w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr X.61.11 z dnia 26 maja 2011r. wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr XXVIII/206/09"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "z dnia 29 stycznia 2009r.w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Lutynia.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "przystapienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb
Zatorze .pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Nowy Zdrój
obszar A-Stare Miasto.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2016.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Stary Zdrój
obszar A-Lasy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.05.2011 09:54 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.05.2011 09:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS.pdf"
na "Uchwała rady Miejskiej Nr IX.54.11 z dnia 30 kwietnia
2011r. w sprawie"

(Iwona Busz-Dugiel)
05.05.2011 09:51 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi na Kierownika
OPS.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:55 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:54 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu
Mieczysławowi Krywieńko.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr IX.59.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Helenie
Malinowskiej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.57.11 z
dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Harrie
Scholtens`owi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.58.11 z
dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "opiniującej kandydatów do tytułu
Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr IX.56.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie
powołania Kapituły"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy
ul. Polnej w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej
Nr IX.55.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu
korzystania"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012
przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "opiniującej kandydatów do tytułu
Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu
Harrie Scholtens`owi.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "Medalu Honorowego św. Jerzego Pani
Helenie Malinowskiej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu
Mieczysławowi Krywieńko.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:10 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr VIII/52/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie
przyjęcia regulaminu korzystania"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:08 Dodano załącznik "z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:00 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/52/11
z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu
korzystania

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "do podjęcia działań w sprawie zamiany
nieruchomości.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/51/11
z dnia 24 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń na inkaso.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/47/11 z dnia 24 marca
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/266/09 Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "środków stanowiących fundusz sołecki w
roku budżetowym 2012.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
VIII/48/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek-Zdrój"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "ustalenia zasad przyznawania i wysokości
diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w
Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/50/11
z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia
2010r. w sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:08 Zmieniono tytuł załącznika z "ustalenia zasad
przyznawania i wyskości diet i kosztów podróży radnych
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" na "ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży radnych
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:07 Zmieniono tytuł załącznika z "z boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/52/11 z dnia 24 marca
2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "ustalenia zasad przyznawania i wyskości
diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w
Lądku-Zdroju.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "środków stanowiących fundusz sołecki
w roku budżetowym 2012.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń na inkaso.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "do podjęcia działań w sprawie zamiany
nieruchomości.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:40 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Konwentu ds nadawania Medalu Honorowego św.
Jerzego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/44/11 z dnia
24 lutego 2011r. w sprawie powołania"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:38 Dodano załącznik "Konwentu ds nadawania Medalu Honorowego
św. Jerzego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:38 Usunięto załącznik Konwentu do nadawania Medalu
Honorowego św. Jerzego.pdf

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju Nowy Zdrój obszar A-Stare
Miasto.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VII/42/11 z dnia
24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju obręb Zatorze.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/41/11 z dnia 24 lutego
2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf"
na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/43/11 z dnia 24 lutego
2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Lutynia.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr VII/40/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
przystąpienia opracowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf" na "Uchwała
Rady Miejskiej Nr VII/39/11 z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie przystąpienia do opracowania"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "przyznania stypendiów.pdf" na "Uchwała
rady Miejskiej Nr VII/38/11 z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:24 Zmieniono tytuł załącznika z "stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/45/11
z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wysokości"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "przyznania stypendiów.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Lutynia.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju obręb Zatorze.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju Nowy Zdrój obszar A-Stare
Miasto.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "Konwentu do nadawania Medalu Honorowego
św. Jerzego.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek
Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/36/11 z dnia
27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:29 Dodano załącznik "za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "dotyczącego zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011.pdf" na
"Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/32/11 z dnia 27 stycznia
2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyczno-edukacyjnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:26 Zmieniono tytuł załącznika z "ds przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
VI/35/11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" na "Uchwała rady
Miejskiej Nr VI/28/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr VI/26/11 z dnia 27 stycznia
2011r. w sprawie powołania składu"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "pomnika przyrody.pdf" na "Uchwała Rady
Miejskiej Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie "

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "skargi na Burmistrza.pdf" na "Uchwała rady
Miejskiej Nr VI/27/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie
rozpatrzenia"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "w sprawie opłaty miejscowej.pdf" na
"Uchwała rady Miejskiej Nr VI/33/11 z dnia 27 stycznia
2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/08 z dnia 28
lutego 2008r."

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:17 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opłaty
uzdrowiskowej.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VI/34/11 z
dnia 27 stycznia 2011r.dotycząca zmiany Uchwały Nr
XII/80/07 z dnia 25 października 2007r. "

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:16 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf" na "Uchwała Rady
miejskiej Nr VI/31/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVIII/298/09 z dnia 19 listopada
2009r."

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:14 Zmieniono tytuł załącznika z "własnego w zakresie
rozwoju sportu,wspierania klubów sportowych na terenie
Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr
VI/30/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania "

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "własnego w zakresie rozwoju
sportu,wspierania klubów sportowych na terenie Gminy
Lądek-Zdrój.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "w sprawie opłaty miejscowej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "skargi na Burmistrza.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "pomnika przyrody.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "ds przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "dotyczącego zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok
2011.pdf"

(Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 14:08 Utworzenie dokumentu. (Iwona Busz-Dugiel)