Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Lądek-Zdrój

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2013 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.06.2013 14:42 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
24.06.2013 14:42 Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty"
(Iwona Busz-Dugiel)
13.05.2013 14:45 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.05.2013 14:45 Dodano załącznik "Sprostowanie ogłoszenie"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:18 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:12 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do umowy.pdf"
(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:12 Dodano załącznik "załącznik nr 15 do SIWZ PROTOKÓŁ
ODBIORU ROBÓT.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:12 Dodano załącznik "załącznik nr 14 do SIWZ Szczegółowa
Kalkulacja Kosztów.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:12 Dodano załącznik "załącznik nr 13 do SIWZ wzór listy
podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy
kapitałowej.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:12 Dodano załącznik "Załącznik nr 12 do SIWZ projekt
umowy.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:12 Dodano załącznik "Załącznik nr 11 do SIW wzór
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:12 Dodano załącznik "załącznik nr 10 do SIWZ wzór wykazu
narzędzi, urządzeń technicznych i wyposażenia.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "załącznik nr 9 do SIWZ wykaz
wykonanych usług.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "załącznik nr 8 do SIWZ oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "załącznik nr 7 do SIWZ wzór
formularza ofertowego.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "załącznik nr 6 do SIWZ RAPORT
MIESIĘCZNY.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do SIWZ protokół z
Czyścika.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 wzór protokołu
odbioru przeterminowanych leków i termometrów z
aptek.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy
dzierżawy.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "załącznik nr 2 do SIWZ wykaz adresów
nieruchomości niezamieszkałych.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz adresów
nieruchomości zamieszkałych.doc"

(Iwona Busz-Dugiel)
08.05.2013 10:09 Dodano załącznik "SIWZ.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2013 15:44 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
06.05.2013 15:41 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
06.05.2013 15:40 Zmieniono tytuł załącznika z "zamówieniu.pdf" na
"Ogłoszenie o"

(Dorota Kondracka)
06.05.2013 15:38 Utworzenie dokumentu. (Dorota Kondracka)