Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2013r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2013r.
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2013 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.08.2013 14:50 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
13.08.2013 14:50 Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty - "
(Anna Chilicka)
01.08.2013 14:43 Usunięto załącznik Uchwała Regionalnej Izby
Obrachunkowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013
rok.pdf

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:19 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:17 Dodano załącznik "Zaswiadczenie,_NIP,_REGON[1].pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Wykaz instytucji powiązanych
kapitałowo i organizacyjnie z JST.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Wykaz instytucji powiązanych
kapitałowo i organizacyjnie z JST.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
- prawidłowośc planowanej kwoty długu na 2013 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia absolutorium burmistrzowi za 2012 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Uchwała Rady miejskiej w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze
2013.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej - WPF na lata
2013_2021.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:16 Dodano załącznik "Uchwała Budżetowa na 2013 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze
2013.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-Z za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-Z za 2011rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-Z za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "sprawozdanie Rb-Z za 2009 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UZ za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UZ za 2011rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UZ za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UZ za 2009 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UN za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UN za 2011rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UN za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-UN za 2009 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-ST za 2011rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-ST za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-ST za 2009rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-PDP za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-PDP za 2011rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-PDP za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:10 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-PDP za 2009 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze
2013.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb 28S za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze
2013.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-NDS za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-N za 2011rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-N za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-N za 2009 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb_ST za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb N za I półrocze
2013.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 14:08 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb N za 2012 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-28S za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-28S za 2009 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-27S za 2011rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-27S za 2010 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie Rb-27S za 2009 rok.pdf"
(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe z realizacji
budżetu za 2012 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe z realizacji
budżetu za 2011 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe z realizacji
budżetu za 2009 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:49 Dodano załącznik "Opinia RIO o możliwości spłaty
kredytu.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:27 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:25 Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe z realizacji
budżetu za 2009 rok.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 12:25 Dodano załącznik "Opinia RIO o możliwości spłaty
kredytu.pdf"

(Dorota Kondracka)
01.08.2013 11:57 Utworzenie dokumentu. (Dorota Kondracka)