wersja do wydruku Anna Chilicka 23.11.2017 11:22

Karty usług - Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karty usług - Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Anna Chilicka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2017 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.11.2017 11:20 Edycja dokumentu (Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:19 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:19 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:18 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:18 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:17 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:17 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:17 Dodano załącznik "KARTA USŁUG - "
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:16 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:16 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:15 Dodano załącznik "KARTA USŁUG - "
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:15 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:15 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:14 Dodano załącznik "KARTA USŁUG-"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:14 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:14 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:13 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:13 Dodano załącznik "KARTA USŁUG -"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:11 Dodano załącznik "KARTA USŁUG-"
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - nadanie dziecku
nazwiska męża matki.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - wpisanie zagranicznego
aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - uzupełnienie aktu
stanu cywilnego.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - przyjęcie
oświadczenia o uznaniu ojcostwa.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - wydanie zezwolenia na
skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - Wydanie zaświadczenia
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
przez obywatela polskiego.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - Wydanie odpisu
zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub
zaświadczenia.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:09 Usunięto załącznik Karta usług - zawarcie związku
małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik Karta usług - zawarcie małżeństwa
wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik Karta usług - zgłoszenie zgonu.pdf
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik Karta usług - zgłoszenie urodzenia
dziecka.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik Karta usług - zgłoszenie Jubileuszu
długoletniego pożycia małżeńskiego.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik Karta usług-sprostowanie oczywistego
błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik Karta usług-przyjęcie oświadczenia
od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik Karta usług - zmiana imienia.pdf
(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:08 Usunięto załącznik KARTA USŁUG - jednorazowe zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
23.11.2017 11:07 Usunięto załącznik KARTA USŁUG - zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych.pdf

(Anna Sokołowska-Maślaków)
24.09.2015 12:06 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 12:05 Dodano załącznik "Karta usług - zmiana imienia.pdf"
(Anna Chilicka)
24.09.2015 12:05 Dodano załącznik "Karta usług-przyjęcie oświadczenia od
małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 12:05 Dodano załącznik "Karta usług-sprostowanie oczywistego
błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 12:01 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 12:01 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 12:01 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 12:00 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:58 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:57 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 11:57 Dodano załącznik "Karta usług - zgłoszenie Jubileuszu
długoletniego pożycia małżeńskiego.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:57 Dodano załącznik "Karta usług - zgłoszenie urodzenia
dziecka.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:57 Dodano załącznik "Karta usług - zgłoszenie zgonu.pdf"
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:56 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:55 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:53 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:52 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 11:52 Dodano załącznik "Karta usług - zawarcie małżeństwa
wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:52 Dodano załącznik "Karta usług - zawarcie związku
małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:52 Dodano załącznik "KARTA USŁUG - zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:52 Usunięto załącznik KARTA USŁUG (Anna Chilicka)
24.09.2015 11:50 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:49 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:47 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 11:47 Dodano załącznik "Karta usług - Wydanie odpisu
zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub
zaświadczenia.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:47 Dodano załącznik "Karta usług - Wydanie zaświadczenia o
zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
przez obywatela polskiego.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:47 Dodano załącznik "Karta usług - wydanie zezwolenia na
skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie
małżeństwa.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:45 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:43 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:42 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:41 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 11:41 Dodano załącznik "Karta usług - przyjęcie oświadczenia
o uznaniu ojcostwa.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:41 Dodano załącznik "Karta usług - uzupełnienie aktu stanu
cywilnego.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:41 Dodano załącznik "Karta usług - wpisanie zagranicznego
aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:40 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:33 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:33 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 11:33 Dodano załącznik "KARTA USŁUG - jednorazowe zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:33 Dodano załącznik "Karta usług - nadanie dziecku nazwiska
męża matki.pdf"

(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:32 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
24.09.2015 11:32 Usunięto załącznik Karta usług -
(Anna Chilicka)
24.09.2015 11:29 Usunięto załącznik KARTA USŁUG (Anna Chilicka)
25.09.2014 10:19 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
25.09.2014 10:19 Dodano załącznik "KARTA USŁUG" (Anna Chilicka)
25.09.2014 10:18 Dodano załącznik "KARTA USŁUG" (Anna Chilicka)
13.09.2013 14:03 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
13.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Edycja dokumentu (Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 14:00 Dodano załącznik "Karta usług - "
(Anna Chilicka)
13.09.2013 12:04 Utworzenie dokumentu. (Anna Chilicka)