Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać prośby, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ma prawo składać petycje.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Chilicka
Data publikacji:08.09.2015 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Emilia Pilarska
Data aktualizacji:12.08.2020 07:48