Wybory Samorządowe 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory Samorządowe 2018
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Igor Falkiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2018 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.06.2019 10:31 Dodano załącznik "POSTANOWIENIE NR 259/2019 Komisarza
Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 czerwca 2019 r. w
sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a
także obwodowych komisji wyborczych o spraw przeprowadzenia
głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do
spraw ustalenia wyników głosowania w obwodach powołanych
w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r."

(Adam Rodak)
31.10.2018 15:40 Dodano załącznik "Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Lądku-Zdroju z dnia 18 października 2018 r. o pełnionych
dyżurach 03 i 04 listopada 2018 r_"

(Adam Rodak)
22.10.2018 12:15 Dodano załącznik "Uchwała 9/2018 Miejskiej Komisji
Wyborczej w Lądku-Zdroju z dnia 22 października 2018 r. o
przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018
r."

(Adam Rodak)
18.10.2018 17:15 Dodano załącznik "Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Lądku-Zdroju z dnia 18 października 2018 r. o pełnionych
dyżurach 20 i 21 października 2018 r_"

(Adam Rodak)
16.10.2018 15:51 Dodano załącznik "Informacja o składach obwodowych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018
r. wraz z pełnionymi funkcjami"

(Adam Rodak)
10.10.2018 16:11 Dodano załącznik "Owieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Lądku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach
Burmistrza Lądka-Zdroju zarządzonych na dzień 21
października 2018 r."

(Adam Rodak)
08.10.2018 16:11 Edycja dokumentu (Adam Rodak)
08.10.2018 16:11 Dodano załącznik " Obwieszczenie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Lądku-Zdroju z dnia 2 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju zarządzonych na dzień 21
października 2018 r."

(Adam Rodak)
08.10.2018 16:11 Dodano załącznik "Postanowienie Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018
r"

(Adam Rodak)
03.10.2018 12:54 Dodano załącznik "Postanowienie Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r."

(Adam Rodak)
03.10.2018 12:51 Dodano załącznik "Obwieszczenie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Lądku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o
przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju zarządzonych na dzień 21
października 2018 r."

(Adam Rodak)
01.10.2018 09:12 Dodano załącznik "Obwieszczenie komisarz Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Powiatu Kłodzkiego zarządzonych na dzień 21 października
2018 r."

(Adam Rodak)
01.10.2018 09:12 Dodano załącznik "Obwieszcenie o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r."

(Adam Rodak)
26.09.2018 09:06 Dodano załącznik "Korekta Informacji Komisarza Wyborczego
w Wałbrzychu z dnia 24 września 2018 o możliwości
dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych. "

(Adam Rodak)
24.09.2018 15:59 Dodano załącznik "Informacja Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych."

(Adam Rodak)
12.09.2018 16:55 Dodano załącznik "Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Lądku-Zdroju o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach"

(Adam Rodak)
27.08.2018 07:26 Edycja dokumentu (Igor Falkiewicz)
27.08.2018 07:25 Dodano załącznik "ZPOW-501-104-18-inf.o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych-zgoda na przyjęcie
pełnomocnictwa.pdf"

(Igor Falkiewicz)
27.08.2018 07:25 Dodano załącznik "ZPOW-501-104-18-inf.o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych-wniosek o sporz.aktu
pełnomocnictwa.pdf"

(Igor Falkiewicz)
27.08.2018 07:25 Dodano załącznik "ZPOW-501-104-18-inf.o uprawnieniach
wyborców niepełnosprawnych.pdf"

(Igor Falkiewicz)
27.08.2018 07:25 Dodano załącznik "ZPOW-501-103-18-inf. o warunkach
udziału obywateli UE w wyborach.pdf"

(Igor Falkiewicz)
27.08.2018 07:25 Dodano załącznik "ZPOW-501-103-18-inf. o warunkach
udziału obywateli polskich w wyborach.pdf"

(Igor Falkiewicz)