Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni w ramach projektu pn: " Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą sukcesu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020, poddziale 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Anna Sokołowska-Maślaków
Data publikacji:07.02.2019 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Sokołowska-Maślaków
Data aktualizacji:07.02.2019 14:33