Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju w ramach projektu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Dworca Kolejowego w Lądku-Zdroju w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, poddziałanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witos
Data publikacji:02.05.2019 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Witos
Data aktualizacji:22.05.2019 13:29