Beata Szychalska 11.09.2020 11:40

Ogłoszenia

­

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,   

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju przy ul. Zamenhofa 2.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r.  do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Dla kogo świadczenie dobry start:

Drugi rok realizacji programu „Dobry start” obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

UWAGA !!!!

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+)
 

Od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) w formie elektronicznej można składać przez Internet za pomocą portalu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2020 w formie papierowej.

Złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów spowoduje wcześniejszą wypłatę świadczeń.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

- złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do ostatniego lutego.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowcze (500+) na nowy okres zasiłkowy

- złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 października.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 stycznia

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do ostatniego lutego.

 

- w sprawie uzyskania Stypendium Szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października.

Do stypendium będzie brany pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju ul. Zamenhofa 2, w pokoju nr 16 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach

od 7:30 do 15:30 oraz pod nr telefonu 74-81-47-160

 

Przypominamy, że piątek jest dniem pracy biurowej


 


 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Beata Szychalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.09.2020
Data publikacji:11.09.2020 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.09.2020 08:54 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
24.06.2019 14:34 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
24.06.2019 13:10 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
24.06.2019 13:09 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
24.06.2019 13:00 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
24.06.2019 11:39 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
24.06.2019 11:34 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
24.06.2019 11:30 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
03.07.2018 14:27 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
03.07.2018 13:12 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
03.07.2018 13:11 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
03.07.2018 13:03 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
03.07.2018 13:02 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
21.07.2017 12:57 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
21.06.2017 10:39 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
08.07.2016 15:35 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
08.07.2016 15:34 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
04.03.2016 20:20 Dodano załącznik "Program Rodzina 500 +.pdf" (Beata Szychalska)
04.03.2016 20:18 Usunięto załącznik informacja o wyniku konkursu 2014.pdf (Beata Szychalska)
02.03.2016 23:06 Dodano załącznik "Program 500+.pdf" (Beata Szychalska)
02.03.2016 23:06 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
17.12.2015 20:41 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
17.12.2015 20:36 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
17.12.2015 20:36 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
17.12.2015 20:34 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
17.12.2015 20:32 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
17.07.2015 14:00 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
19.12.2014 15:01 Dodano załącznik "informacja o wyniku konkursu 2014.pdf" (Beata Szychalska)
25.11.2014 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.193.2014 z 24.11.2014 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu.pdf" (Beata Szychalska)
25.11.2014 10:57 Usunięto załącznik Ogłoszenie o przetargu (Beata Szychalska)
25.11.2014 10:36 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.192.2014 z 24.11.2014 -wzór umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych.pdf" (Beata Szychalska)
25.11.2014 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.192.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu pomocy sp.pdf" (Beata Szychalska)
25.11.2014 10:35 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.192.2014 z 24.11.2014 -wzór umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych.pdf" (Beata Szychalska)
25.11.2014 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.192.2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu pomocy sp.pdf" (Beata Szychalska)
02.07.2014 08:18 Dodano załącznik "Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin.pdf" (Beata Szychalska)
16.01.2013 09:46 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Szkolenia zawodowe.pdf" (Beata Szychalska)
16.01.2013 09:45 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Treningi umiejętności kompetencji społecznych.pdf" (Beata Szychalska)
07.01.2013 13:51 Dodano załącznik "Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym oraz w_jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się_dziecka.pdf" (Beata Szychalska)
13.12.2012 13:51 Dodano załącznik "Konferencja podsumowująca projekt POKL.pdf" (Beata Szychalska)
13.12.2012 13:50 Usunięto załącznik Konferencja podsumowująca projekt POKL.odt (Beata Szychalska)
13.12.2012 13:49 Dodano załącznik "Konferencja podsumowująca projekt POKL.odt" (Beata Szychalska)
03.12.2012 15:18 Dodano załącznik "KONKURS NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.pdf" (Beata Szychalska)
03.12.2012 15:16 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
12.09.2012 15:22 Dodano załącznik "Zmiany kryterium oraz wysokości zasiłków rodzinnych.pdf" (Beata Szychalska)
23.08.2012 15:22 Dodano załącznik "Unieważnienie przetargu na dwudaniowy obiad.pdf" (Beata Szychalska)
23.08.2012 15:17 Usunięto załącznik Unieważnienie przetargu na dwudaniowy obiad.pdf (Beata Szychalska)
23.08.2012 15:10 Dodano załącznik "Unieważnienie przetargu na dwudaniowy obiad.pdf" (Beata Szychalska)
17.08.2012 08:12 Dodano załącznik "Informacja o wynikach przetargu.pdf" (Beata Szychalska)
10.08.2012 16:19 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf" (Beata Szychalska)
10.08.2012 16:15 Usunięto załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (Beata Szychalska)
10.08.2012 16:13 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf" (Beata Szychalska)
06.08.2012 15:13 Dodano załącznik "INFORMACJA- nowy okres zasiłkowy Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.pdf" (Beata Szychalska)
20.07.2012 14:36 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf" (Beata Szychalska)
20.07.2012 14:35 Usunięto załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (Beata Szychalska)
20.07.2012 13:39 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf" (Beata Szychalska)
05.07.2012 07:41 Usunięto załącznik zapyt ofertowe.pdf (Beata Szychalska)
03.07.2012 14:00 Dodano załącznik "zapyt ofertowe.pdf" (Beata Szychalska)
19.06.2012 11:18 Dodano załącznik "Nabór uczestników do projektu Lepsza Przyszłość.pdf" (Beata Szychalska)
19.06.2012 11:13 Dodano załącznik "Informacja o realizacji przez OPS Lądek - Zdró projektu Lepsza Przyszłość.pdf" (Beata Szychalska)
19.06.2012 11:05 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
11.05.2012 11:52 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
26.09.2011 09:49 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
19.09.2011 11:07 Dodano załącznik "Informacja o wynikach przetargu.pdf" (Beata Szychalska)
19.09.2011 11:06 Usunięto załącznik Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty.pdf (Beata Szychalska)
13.09.2011 12:37 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty.pdf" (Beata Szychalska)
07.09.2011 13:29 Dodano załącznik "Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf" (Beata Szychalska)
01.09.2011 15:25 Dodano załącznik "SIWZ - dożywianie 2011-1.pdf" (Beata Szychalska)
30.08.2011 15:05 Dodano załącznik "Unieważnienie przetargu.pdf" (Beata Szychalska)
30.08.2011 15:04 Usunięto załącznik Unieważnienie przetargu.pdf (Beata Szychalska)
30.08.2011 14:59 Dodano załącznik "Unieważnienie przetargu.pdf" (Beata Szychalska)
17.08.2011 10:15 Dodano załącznik "SIWZ - dożywianie 2011-1.pdf" (Beata Szychalska)
17.08.2011 10:14 Usunięto załącznik SIWZ - dożywianie 2011-1.pdf (Beata Szychalska)
17.08.2011 10:08 Dodano załącznik "SIWZ - dożywianie 2011-1.pdf" (Beata Szychalska)
17.08.2011 10:05 Usunięto załącznik SIWZ - dożywianie 2011-1.pdf (Beata Szychalska)
16.08.2011 13:33 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
16.08.2011 13:28 Dodano załącznik "SIWZ - dożywianie 2011-1.pdf" (Beata Szychalska)
13.05.2010 14:56 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
13.05.2010 14:56 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
13.05.2010 14:54 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
30.10.2009 08:02 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
30.10.2009 08:01 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
06.08.2009 14:14 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
06.08.2009 14:13 Dodano załącznik "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego " (Beata Szychalska)
29.07.2009 15:34 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
29.07.2009 15:34 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu" (Beata Szychalska)
29.07.2009 15:34 Usunięto załącznik Ogłoszenie o przetargu (Beata Szychalska)
29.07.2009 14:13 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
29.07.2009 14:12 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu" (Beata Szychalska)
29.07.2009 14:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie o przetargu (Beata Szychalska)
29.07.2009 14:05 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
29.07.2009 14:05 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu" (Beata Szychalska)
20.03.2009 11:47 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
20.03.2009 11:45 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
20.03.2009 11:23 Edycja dokumentu (Beata Szychalska)
16.01.2009 13:45 Utworzenie dokumentu. (Beata Szychalska)