Anna Chilicka 08.09.2015 10:35

Petycje

­

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać prośby, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ma prawo składać petycje.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Petycje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Chilicka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2015 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.08.2020 07:48 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
12.08.2020 07:47 Dodano załącznik "Petycja nr 2/2020 - ws. przywrócenia A. Prześlicy-Martynowskiej prawa wykonywania zawodu.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 07:47 Dodano załącznik "Przekazanie do rozpatrzenia petycji nr 2/2020 - do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.pdf" (Emilia Pilarska)
23.03.2020 14:55 Dodano załącznik "Petycja - ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.pdf" (Emilia Pilarska)
23.03.2020 14:55 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
08.09.2015 10:35 Utworzenie dokumentu. (Anna Chilicka)