Agnieszka Mozer 22.07.2019 10:01

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

­

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) oraz z paragrafu 13 Uchwały nr XXXVII/254/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Rady Miejskiej Lądka - Zdroju w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek - Zdrój, właściciele oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbirników bezodpływowych (szamba) nie rzadziej niż dwa razy w roku nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz osadników stanowiących element przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją ich eksploatacji. Usuwanie nieczystości ciekłych należy zlecać podmiotom uprawnionym, tzn. posiadającym zezwolenie Burmistrza Lądka - Zdroju na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wykaz takich podmiotów znajduje się w poniższym załączniku.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Agnieszka Mozer
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2019 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.07.2019 10:01 Dodano załącznik "ANKIETA na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych" (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
26.10.2018 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
26.10.2018 10:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
24.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
24.10.2018 12:24 Dodano załącznik "Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia Burmistrza Lądka- Zdroju" (Agnieszka Mozer)
24.10.2018 12:24 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia " (Agnieszka Mozer)
24.10.2018 12:22 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Mozer)