Dorota Kondracka 03.01.2011 14:03

uchwały 2010r

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:uchwały 2010r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2011 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.02.2011 14:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.02.2011 14:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek-Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/359/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności" (Iwona Busz-Dugiel)
03.02.2011 14:36 Dodano załącznik "pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek-Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.02.2011 14:35 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/359/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 14:04 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/383/10 Rady Miejskiej z 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 Programu Wspłpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/383/10 Rady Miejskiej z 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/383/10 Rady Miejskiej z 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 Programu Wspłpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "i kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowości Radochów-obszar B.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr IV/17/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr LIII/511/06 w sprawie uchwalenia " (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "obrad Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "pracy Komisji Rewizyjnej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:28 Zmieniono tytuł załącznika z "procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/360/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:26 Zmieniono tytuł załącznika z "wynagrodzenia Burmistrza Lądka-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "wynagrodzenia Burmistrza Lądka-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "pracy Komisji Rewizyjnej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "obrad Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowości Radochów-obszar B.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "i kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 13:24 Dodano załącznik "i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:46 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,Zdrowia i Turystyki.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr III/8/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:44 Dodano załącznik "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,Zdrowia i Turystyki.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:22 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodnicącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr III/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania " (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr III/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania " (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji,Kultury i Sportu.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr III/9/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:18 Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr III/6/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr III/7/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji,Kultury i Sportu.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
28.12.2010 12:15 Dodano załącznik "Przewodnicącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:48 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:47 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr II/4/10 z dnia 10 grudnia 2010r. dotycząca zmiany Uchwały nr L/381/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie okreslenia wysokości" (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:46 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "informacji deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr II/5/10 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów" (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Zmieniono tytuł załącznika z "składu osobowego komisji.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr II/3/10 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie powołania" (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Dodano załącznik "składu osobowego komisji.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Dodano załącznik "informacji deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
16.12.2010 15:44 Dodano załącznik "stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:33 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:32 Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 30 listopada 2010r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr I/1/10" (Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr I/2/10" (Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:30 Dodano załącznik "z dnia 30 listopada 2010r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
13.12.2010 12:30 Dodano załącznik "z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:53 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zatwierdzenia i przyjecia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ladek Zdroj na lata 2007-2013.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/379 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/07 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2007r." (Iwona Busz-Dugiel)
08.11.2010 13:50 Dodano załącznik "w sprawie zatwierdzenia i przyjecia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ladek Zdroj na lata 2007-2013.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:58 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr L/376 z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia studium" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:55 Dodano załącznik "uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:42 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:41 Zmieniono tytuł załącznika z "z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/383 z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Lądek Zdrój" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/378 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:38 Dodano załącznik "za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:38 Dodano załącznik "z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka Zdroju .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/380 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:25 Zmieniono tytuł załącznika z "skargi na Burmistrza .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/375 z dnia 29 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/377 z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:23 Zmieniono tytuł załącznika z "stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/381 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/382 z dnia 29 października 2010r. w sprawie okerślenia wysokości" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/382 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:06 Zmieniono tytuł załącznika z "stawek podatku od środków transportowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr L/382 z dnia 29 października 2010r. w sprawie okerślenia wysokości" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "stawek podatku od środków transportowych.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "skargi na Burmistrza .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2010 10:04 Dodano załącznik "do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Lądka Zdroju .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 12:00 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 12:00 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/371/10 z dnia 2 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/359/10 w sprawie określenia" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/371/10 z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/359/10 w sprawie określenia" (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/372/10 z dnia 1 października 2010r. w sprawie wysokości stawek procentowych" (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:54 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/373/10 z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów przedszkola" (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:53 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:52 Zmieniono tytuł załącznika z "szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/371/10 z dnia 2 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/359/10 w sprawie określenia" (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:41 Dodano załącznik "szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:41 Dodano załącznik "opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.10.2010 11:41 Dodano załącznik "i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:47 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "i przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/369/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "na numery i granice obwodów głosowania.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XLVII/368/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Lądek Zdrój" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "stypendiów.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XLVII/367/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie przyznania" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/370/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie regulaminu" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:21 Zmieniono tytuł załącznika z "planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/366/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego,informacji o przebiegu wykonania" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:18 Dodano załącznik "planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "stypendiów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "na numery i granice obwodów głosowania.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.08.2010 10:16 Dodano załącznik "i przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2010 14:55 Usunięto załącznik nieruchomości do dzierżawy.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2010 14:50 Dodano załącznik "nieruchomości do dzierżawy.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:28 Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/365/10 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
02.08.2010 11:27 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:13 Usunięto załącznik w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
08.07.2010 08:11 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:45 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XLI/325/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:44 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/315/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:40 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/347/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian " (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:25 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XLIII/342/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:23 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/333/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:20 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/346/10 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
07.07.2010 10:17 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 15:03 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 15:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/358/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 15:02 Dodano załącznik "w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:57 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część dz.nr 36 o pow. 3,66 ha położonej w obrębie Radochów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/362/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:55 Zmieniono tytuł załącznika z "działki zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 2,00 ha położonej w obrebie Radochów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/361/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/363/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia funduszu nagród" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Burmistrza Lądka Zdroju dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/364/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "działki zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 2,00 ha położonej w obrebie Radochów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część dz.nr 36 o pow. 3,66 ha położonej w obrębie Radochów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:50 Dodano załącznik "Burmistrza Lądka Zdroju dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/360/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia procedury opracowania budżetu oraz" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/359/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "św. Jerzego Panu Jan Cees van der Klooster.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/357/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego " (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "św.Jerzego Panu Henk van Steeg.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/356/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "św. Jerzego Pani Ger Van de Velde- de Wilde.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/355/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Lądek Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "św.Jerzego Panu Henk van Steeg.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "św. Jerzego Panu Jan Cees van der Klooster.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "św. Jerzego Pani Ger Van de Velde- de Wilde.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.07.2010 14:31 Dodano załącznik "rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:50 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:49 Zmieniono tytuł załącznika z "dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznania.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/348/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Kąty Bystrzyckie 2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/351/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/262/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Lutynia 2009-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/353/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/288/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 2010-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/350/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/337/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 2010-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/352/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/327/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Wojtówka 2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/354/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/273/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:36 Zmieniono tytuł załącznika z "w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/349/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:34 Zmieniono tytuł załącznika z "w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/349/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:32 Dodano załącznik "w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:32 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Wojtówka 2009-2015.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:31 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 2010-2020.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:31 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 2010-2020.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:30 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Lutynia 2009-2020.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:29 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Kąty Bystrzyckie 2009-2015.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.06.2010 16:29 Dodano załącznik "dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznania.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:39 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/341/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia spółki działającej pod firmą:" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Statutu Uzdrowiska.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/343/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:34 Zmieniono tytuł załącznika z "w strefie ochronnej A Uzdrowiska.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/344/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII.345.10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/345/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:32 Zmieniono tytuł załącznika z "udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII.345.10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "w strefie ochronnej A Uzdrowiska.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "Statutu Uzdrowiska.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.05.2010 08:28 Dodano załącznik "Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 14:18 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 14:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 2010-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
01.04.2010 14:17 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 2010-2020.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/334/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:42 Dodano załącznik "za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/335/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zawieszenia działalności" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/338/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/336/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek Zdrój" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/336/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek Zdrój" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:30 Zmieniono tytuł załącznika z "środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/336/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek Zdrój" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z " w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój.pdf" na " Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/340/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/206/09 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2009r. " (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:25 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój.pdf" na " w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:15 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:14 Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zamenhofa.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/339/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dwudziestu lat" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Lądku Zdroju przy ul. Zamenhofa.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "w sprawie w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.03.2010 14:08 Dodano załącznik "Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
10.03.2010 12:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.03.2010 12:43 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/326/10 z dnia 25 lutego 2010r. " (Iwona Busz-Dugiel)
10.03.2010 12:40 Dodano załącznik "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:32 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Pani Krystynie Kopytko.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/329/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego " (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Panu Bolesławowi Bombie.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/332/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego " (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Panu Lechosławowi Siarkiewiczowi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/331/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Panu Waldemarowi Nakraszewiczowi .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/330/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego " (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Panu Zbigniewowi Strzeleckiemu.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XLI/328/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego " (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:04 Zmieniono tytuł załącznika z "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 2010-2020 .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/327/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 2010-2020 .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Waldemarowi Nakraszewiczowi .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Zbigniewowi Strzeleckiemu.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Bolesławowi Bombie.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Panu Lechosławowi Siarkiewiczowi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2010 16:03 Dodano załącznik "Pani Krystynie Kopytko.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
09.02.2010 11:22 Zmieniono tytuł załącznika z "etap I wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 - 35+012.pdf" na "Uchwała nr XL/324/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zaopiniowania Koncepcji programowo-przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej" (Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:19 Dodano załącznik "etap I wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 - 35+012.pdf" (Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/318/2010 z dnia 28.01.2010r., w sprawie uchylenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn."Rak szyjki macicy-przeciwdziałanie poprzez szczepienie o działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań" (Dorota Kondracka)
09.02.2010 11:01 Dodano załącznik "higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:48 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" na "Uchwała nr 323/10/10 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:45 Dodano załącznik "Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:43 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/316/10 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego św. Jerzego" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:41 Dodano załącznik "za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:39 Zmieniono tytuł załącznika z "nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/322/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:35 Dodano załącznik "nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "nUchwała nr XL/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/345/04 z dnia 30.12.2004 r., w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla" na "Uchwała nr XL/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/345/04 z dnia 30.12.2004 r., w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek Zdrój.pdf" na "nUchwała nr XL/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/345/04 z dnia 30.12.2004 r., w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:29 Dodano załącznik "nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:27 Zmieniono tytuł załącznika z "nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym pensum godzin w Gminie Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/320/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XL/424/05 z dnia 29.05.2005 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:25 Dodano załącznik "nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym pensum godzin w Gminie Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:22 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:21 Zmieniono tytuł załącznika z "dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców.pdf" na "Uchwała nr XL/319/2010 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie obniżenia realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:09 Dodano załącznik "dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców.pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:07 Zmieniono tytuł załącznika z "za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała nr XL/317/10 z dnia 28 stycznia 2010r., w sprawie przyjęcia regulaminu nadania Medalu Honorowego św. Jerzego" (Dorota Kondracka)
05.02.2010 14:06 Dodano załącznik "za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
18.01.2010 09:42 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
18.01.2010 09:41 Utworzenie dokumentu. (Dorota Kondracka)