Dorota Kondracka 20.01.2010 10:05

uchwały 2009

­
Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:uchwały 2009
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Kondracka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.11.2009
Data publikacji:20.01.2010 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.01.2010 10:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:22 Zmieniono tytuł załącznika z "zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania" (Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:21 Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 30 grudnia 2009 roku.pdf" na "Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Lądka Zdroju na rok 2010 Nr XXXIX/308/09" (Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:03 Dodano załącznik "zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
20.01.2010 10:03 Dodano załącznik "z dnia 30 grudnia 2009 roku.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:34 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/310/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany" (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/311/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/266/09 w sprawie poboru podatku od nieruchomości,rolnego" (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/309/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi" (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:27 Dodano załącznik "Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:27 Dodano załącznik "i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
11.01.2010 12:27 Dodano załącznik "i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 14:02 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 14:02 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku Zdroju na rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/313/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia" (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:48 Zmieniono tytuł załącznika z "planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/312/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:35 Zmieniono tytuł załącznika z "rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/314/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:28 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:28 Dodano załącznik "planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
07.01.2010 13:28 Dodano załącznik "harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku Zdroju na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
27.11.2009 13:58 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/284/09 z dnia 30 września 2009" (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:56 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady MIejskiej nr XXXVIII/300/09 z dnia 19 listopada 2009" (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:49 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie dokonania zmianw budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/296/09 z dnia 29 października 2009" (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:47 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmianw budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:46 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/277/09 z dnia 03 września 2009" (Dorota Kondracka)
27.11.2009 13:44 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" (Dorota Kondracka)
26.11.2009 14:58 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.11.2009 14:57 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/289/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości " na "Uchylona- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/289/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości " (Iwona Busz-Dugiel)
26.11.2009 14:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/293/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek" na "Uchylona- Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/293/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:12 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/301/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej " (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:09 Dodano załącznik "z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:05 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 14:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/303/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku " (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "podatku od środków transportowych na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/304/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek " (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XXXVIII/302/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/292/09" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Transgraniczny szlak Królewny Marianny Orańskiej- etap II ( oznakowanie i promocja szlaku).pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/305/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn." (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:49 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/298/09 z dnia 19 listopada 2009r. " (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:46 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Gminy Lądek Zdrój z Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/299/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wystąpienia " (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:39 Dodano załącznik "w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Transgraniczny szlak Królewny Marianny Orańskiej- etap II ( oznakowanie i promocja szlaku).pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:39 Dodano załącznik "Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:38 Dodano załącznik "podatku od środków transportowych na 2010 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:38 Dodano załącznik "od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
24.11.2009 13:38 Dodano załącznik "Gminy Lądek Zdrój z Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:49 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/294/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/294/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy" (Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/294/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy" (Iwona Busz-Dugiel)
06.11.2009 08:47 Dodano załącznik "informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:49 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:44 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:44 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/289/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości " (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/295/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2009r." (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:31 Dodano załącznik "w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "IR-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "IN-1Z.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "IN-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "DR-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:30 Dodano załącznik "DN-1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "informacji i deklaracji podatkowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/290/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 12:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "od posiadania psów na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/291/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "podatku od środków transportowych na 2010 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/293/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Planu odnowy miejscowości Lutynia 2009-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/288/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:56 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/287/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia zasad" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:54 Zmieniono tytuł załącznika z "udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opłaty targowej.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XXXVII/292/09 z dnia 29 października 2009r. " (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "w sprawie opłaty targowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "Planu odnowy miejscowości Lutynia 2009-2020.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "podatku od środków transportowych na 2010 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "od posiadania psów na 2010 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.11.2009 11:52 Dodano załącznik "informacji i deklaracji podatkowych.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.10.2009 15:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "realizacji.pdf" na "Lista zadań do " (Dorota Kondracka)
02.10.2009 15:15 Dodano załącznik "realizacji.pdf" (Dorota Kondracka)
02.10.2009 15:13 Zmieniono tytuł załącznika z "2007-2013.doc.doc" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/285/09 z dnia 30 września 2009r w sprawie zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 czerwca 2007r., w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji WPI Gminy Lądek Zdrój na lata" (Dorota Kondracka)
02.10.2009 15:10 Dodano załącznik "2007-2013.doc.doc" (Dorota Kondracka)
15.09.2009 10:05 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
15.09.2009 10:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/280/09 z dnia 3 wrzesnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/440/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005r." (Iwona Busz-Dugiel)
15.09.2009 09:59 Dodano załącznik "w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:46 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Nr XXXV_281_09 z dnia 3 września 2009r..pdf" na "Załącznik Nr 1 do Uchwały" (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:43 Dodano załącznik "Nr XXXV_281_09 z dnia 3 września 2009r..pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:29 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/283/09 z dnia 3 września 2009r. " (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/278/09 z dnia 3 września 2009r. " (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/279/09 z dnia 3 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów" (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:23 Dodano załącznik "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:23 Dodano załącznik "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
10.09.2009 08:23 Dodano załącznik "Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2009 15:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2009 15:29 Zmieniono tytuł załącznika z "w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/281/09 z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/266/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego " (Iwona Busz-Dugiel)
09.09.2009 15:27 Dodano załącznik "w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 14:01 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 14:00 Usunięto załącznik miasta i gminy Lądek Zdrój2.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miasta i gminy Lądek Zdrój3.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/198/09 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie " (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:57 Usunięto załącznik miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miasta i gminy na 2009 rok3.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/238/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie " (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:49 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miasta i gminy na 2009 rok4.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/263/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie " (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miasta i gminy na 2009 rok5.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/257/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie " (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:44 Zmieniono tytuł załącznika z "na 2009 rok1.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/276/09 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/272/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:41 Usunięto załącznik uchwały nr XXIX-211-09 z dnia 26 lutego.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "uchwały nr XXIX-211-09 z dnia 26 lutego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "na 2009 rok.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "na 2009 rok1.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy na 2009 rok5.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy na 2009 rok4.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy na 2009 rok3.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy Lądek Zdrój3.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.08.2009 13:37 Dodano załącznik "miasta i gminy Lądek Zdrój2.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:20 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:20 Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowości Wojtówka 2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/273 /09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenie planu odnowy " (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "umieszczania różnych form reklam.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/275/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i opłat " (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:13 Zmieniono tytuł załącznika z "w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/274/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących" (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:10 Dodano załącznik "w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:10 Dodano załącznik "umieszczania różnych form reklam.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:10 Dodano załącznik "miejscowości Wojtówka 2009-2015.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.07.2009 14:07 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:33 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Rokiem Marianny Orańskiej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/270/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia roku 2010" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:32 Dodano załącznik "Rokiem Marianny Orańskiej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:31 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:28 Zmieniono tytuł załącznika z "w drodze inkasa.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XXXII/266/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/271/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia " (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/267/09 z dnia 29 maja 2009r. " (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/253/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/268/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "dotyczącej obszaru Natura 2000.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/269/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wyrażenia opinii" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "w drodze inkasa.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.06.2009 14:13 Dodano załącznik "dotyczącej obszaru Natura 2000.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "-Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.pdf" na "Załącznik Nr 1 do Uchwały" (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "-Pominiki przyrody.pdf" na "Załącznik Nr 2 do Uchwały" (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:27 Dodano załącznik "-Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:27 Dodano załącznik "-Pominiki przyrody.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:21 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Statutu Uzdrowiska Lądek- Zdrój.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustanowienia" (Iwona Busz-Dugiel)
03.06.2009 10:19 Dodano załącznik "Statutu Uzdrowiska Lądek- Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
18.05.2009 17:20 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.05.2009 14:41 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2009 13:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2009 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/261/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia" (Iwona Busz-Dugiel)
12.05.2009 11:26 Dodano załącznik "tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 16:45 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 15:31 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/256/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia" (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:38 Dodano załącznik "absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:37 Zmieniono tytuł załącznika z "projektu dotyczącego parków zabytkowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/260/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji " (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 14:34 Dodano załącznik "projektu dotyczącego parków zabytkowych.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 13:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/259/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Porgramu" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/259/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu" (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 13:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/259/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Porgramu" (Iwona Busz-Dugiel)
11.05.2009 13:27 Dodano załącznik "Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.04.2009 11:37 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
08.04.2009 11:31 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/211/09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie dokonania" (Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:36 Dodano załącznik "zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" (Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/231/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/211/09 z dnia 26 lutego 2009 roku" (Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:33 Dodano załącznik "w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok.pdf" (Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:31 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" na "Uchwała rady miejskiej nr XXIX/207/09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie dokonania zmian w" (Dorota Kondracka)
08.04.2009 09:27 Dodano załącznik "budżecie miasta i gminy na 2009 rok.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 12:00 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "147 o pow. 1,22 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/247/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:39 Dodano załącznik "147 o pow. 1,22 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 236 o pow. 0,0725 ha położonej w obrębie Starego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/245/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:33 Dodano załącznik "nr 236 o pow. 0,0725 ha położonej w obrębie Starego Zdroju.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 911 o pow. 0,70 ha położonej w obrębie Lutynia.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/250/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:26 Dodano załącznik "nr 911 o pow. 0,70 ha położonej w obrębie Lutynia.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 6 o pow. 0,69 ha położonej w obrębie Nowego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/243/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:23 Dodano załącznik "nr 6 o pow. 0,69 ha położonej w obrębie Nowego Zdroju.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "140 o pow. 1,75 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej nr XXX/249/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki " (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:17 Dodano załącznik "140 o pow. 1,75 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 213 o pow. 1,15 ha położonej w obrębie Radochów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/252/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierzawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:12 Dodano załącznik "nr 213 o pow. 1,15 ha położonej w obrębie Radochów.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 8 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie Starego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/244/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:07 Dodano załącznik "nr 8 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie Starego Zdroju.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/251/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/246/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 11:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "208 o pow. 2,18 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/251/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:56 Dodano załącznik "208 o pow. 2,18 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 30425 o pow. 0,0083 ha położonej w obrębie Stare Miasto.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/241/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:52 Dodano załącznik "nr 30425 o pow. 0,0083 ha położonej w obrębie Stare Miasto.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 2811 o pow. 0,40 ha położonej w obrębie Zatorze.pdf" na "Uchwała Rady miejskiej nr XXX/251/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres j roku w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako części działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:48 Dodano załącznik "nr 2811 o pow. 0,40 ha położonej w obrębie Zatorze.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "nr 253 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie Nowego Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/242/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów jako części działki" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:34 Dodano załącznik "nr 253 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie Nowego Zdroju.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:22 Zmieniono tytuł załącznika z "jako część dz. nr 145 o pow. 2,12 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/248/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki zapisanej w ewidencji gruntów" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:14 Dodano załącznik "jako część dz. nr 145 o pow. 2,12 ha położonej w obrębie Stójków.pdf" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 10:00 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "do uchwały nr XXX 252 09 z dnia 26 marca 2009.pdf" na "załącznik" (Dorota Kondracka)
03.04.2009 09:59 Dodano załącznik "do uchwały nr XXX 252 09 z dnia 26 marca 2009.pdf" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 13:58 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:46 Zmieniono tytuł załącznika z "wUchwała Rady Miejskiej nr XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/252/09 z dnia 26 marca 2009" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:44 Dodano załącznik "w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:41 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju w roku szkolnym 2009 2010 x.pdf" na "wUchwała Rady Miejskiej nr XXX/254/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie ustalenia opłat za świadczenie" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:40 Dodano załącznik "w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju w roku szkolnym 2009 2010 x.pdf" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/255/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie przyjęcia" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:33 Dodano załącznik "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-2015.pdf" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:32 Usunięto załącznik przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-20.pdf (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:32 Dodano załącznik "przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-20.pdf" (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:31 Usunięto załącznik w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-20.pdf (Dorota Kondracka)
02.04.2009 11:30 Dodano załącznik "w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek Zdrój na lata 2009-20.pdf" (Dorota Kondracka)
11.03.2009 14:03 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
11.03.2009 12:59 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/209/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
11.03.2009 12:57 Dodano załącznik "w sprawie przyznania stypendiów.pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 21:19 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mi….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/235/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:18 Dodano załącznik "w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mi….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszka….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/234/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:16 Dodano załącznik "w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszka….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:12 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX23009 z ….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/232/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:12 Dodano załącznik "w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX23009 z ….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/236/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:10 Dodano załącznik "w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Radochó….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/229/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:07 Dodano załącznik "w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Radochó….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/219/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:06 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/223/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:04 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na ok….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/224/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:02 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na ok….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 20:00 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/226/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:59 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:58 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/227/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:58 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na ok….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/221/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:56 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na ok….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:54 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przystąpienia Gminy Lądek Zdrój do realizacji pr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/237/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:54 Dodano załącznik "w sprawie przystąpienia Gminy Lądek Zdrój do realizacji pr….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/222/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:52 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/225/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:51 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na okr….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:49 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na ok….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/220/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:49 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie na ok….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:47 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiący….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/206/09 z dnia 29 stycznia 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:46 Dodano załącznik "w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiący….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-eduk….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/230/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:41 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-eduk….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:40 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-eduk….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/233/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:40 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-eduk….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX33504 Rady Miejskiej w Ląd….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/210/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:37 Dodano załącznik "w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX33504 Rady Miejskiej w Ląd….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII21503 Rady Miejskiej w Ląd….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/208/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:33 Dodano załącznik "w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII21503 Rady Miejskiej w Ląd….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:32 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i oddani….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/228/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:31 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i oddani….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/214/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:28 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:25 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/213/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:24 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:20 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/216/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:20 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:18 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/218/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:17 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:16 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/215/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:15 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:14 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/212/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:14 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:12 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/217/09 z dnia 26 lutego 2009" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:11 Usunięto załącznik Uchwała rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2….pdf (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:11 Usunięto załącznik w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:10 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
10.03.2009 19:10 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości.do….pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2009 17:57 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
05.02.2009 16:56 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29.01.2009 w ….pdf" (Dorota Kondracka)
05.02.2009 16:56 Dodano załącznik "Uchwała rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2….pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 19:09 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
04.02.2009 19:06 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:04 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnośc Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- Stacja narciarska w Lądku Zdroju.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "zmiana WPI - styczeń 2009.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie zmiany uchwały z 28 czerwca 2007 w sprawie zatwierdzenia i przyjecia do realizacji WPI Gminy Lądek Zdrój na lata 2007-2013.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Wykaz budynków wspólnot z Gminą Lądek Zdrój załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zasad.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działka w Trzebieszowicach, gmina Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Kościół ewangelicko-augsburski.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości-działki połozonej we wsi Wrzosówka w gminie Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
04.02.2009 18:02 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zroju z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pozarnej Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Dorota Kondracka)
19.01.2009 10:37 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2009 15:07 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2009 14:19 Edycja dokumentu (Dorota Kondracka)
12.01.2009 14:12 Utworzenie dokumentu. (Dorota Kondracka)