Agnieszka Mozer 22.07.2019 10:15

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

­

                                                         

                                                             INFORMACJA

Każdy właściciel nieruchomości zamierzający wybudować i eksploatować oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, musi pamiętać o obowiązku zgłoszenia tego faktu Burmistrzowi Lądka – Zdroju. Obowiązek ten wynika z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2011 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 779 ze zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130 poz. 880).

Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji oczyszczalni ścieków należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Właściciel eksploatujący oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest także do zgłoszenia informacji o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji, zmianie danych zawartych w zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do eksploatacji instalacji oraz do ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli wprowadzona w niej zmiana ma charakter zmiany istotnej. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji, zaprzestania jej wykorzystywania, zmiany danych oraz istotnej zmiany instalacji.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji oczyszczalni ścieków uzyskać można pod nr tel. 74 8 117 885, w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju ul. Rynek 31 pok. 24 II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ekolądek.

UWAGA

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dokonane na podstawie prawa budowlanego w starostwie nie zwalnia właściciela z obowiązku dokonania zgłoszenia na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Właściciele którzy nie dokonali zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji oczyszczalni ścieków proszeni są o wypełnienie ankiety zawierającej podstawowe informacje dotyczące użytkowanej oczyszczalni ścieków. Ankieta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ekolądek.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Podmiot udostępniający informację:Lądek-Zdrój
Informację opublikował:Agnieszka Mozer
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2019 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.07.2019 10:15 Dodano załącznik "zgłoszenie eksploatacji" (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:14 Dodano załącznik "oświadczenie" (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:10 Usunięto załącznik informacja dotycząca zgłoszenia (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:10 Dodano załącznik "informacja dotycząca zgłoszenia" (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:08 Dodano załącznik "zgłoszenie eksploatacji " (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:07 Dodano załącznik "oświadczenie" (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:07 Dodano załącznik "informacja dotycząca zgłoszenia " (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Mozer)
22.07.2019 10:01 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Mozer)