Emilia Pilarska 24.01.2020 07:56

rok 2020

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:rok 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Emilia Pilarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2020 07:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2020 12:48 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie dofinansowania Gminy Bystrzyca Kłodzka w formie dotacji celowej.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ladek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV.83.11 z dnia 29 września 2011 r. ws. gospodarowania nieruchomościami.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie średniej ceny paliwa w Gminie Lądek-Zdrój na rok szkolny 2020-2021.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021 r..pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów poprzez realizację Programu „Lądecka Karta Seniora”.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. świadczenia usług mieszkańcom Gminy Kłodzko przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały ws. powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.pdf" (Emilia Pilarska)
18.09.2020 12:47 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:33 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotum zaufania po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2019 r..pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2019 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których nie zmieszkują mieszkańcy.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
12.08.2020 09:32 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w formie dotacji celowej.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ladek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2030.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie wzoru deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV.354.2018 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r..pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
19.06.2020 13:11 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. - projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf" (Emilia Pilarska)
22.05.2020 10:24 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
24.03.2020 12:22 Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
24.03.2020 12:22 Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf" (Emilia Pilarska)
24.03.2020 12:22 Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2020.pdf" (Emilia Pilarska)
24.03.2020 12:22 Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lądku-Zdroju.pdf" (Emilia Pilarska)
24.03.2020 12:22 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
24.02.2020 07:57 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.02.2020 07:57 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.02.2020 07:57 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.02.2020 07:57 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.02.2020 07:57 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.02.2020 07:57 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
24.01.2020 08:00 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r." (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:59 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
24.01.2020 07:56 Utworzenie dokumentu. (Emilia Pilarska)