Emilia Pilarska 05.02.2020 09:23

Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Emilia Pilarska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2020 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.11.2020 09:13 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.169.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf (Emilia Pilarska)
18.11.2020 09:13 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.172.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój.pdf (Emilia Pilarska)
18.11.2020 09:13 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
13.11.2020 10:59 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.173.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla uczniów stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.pdf (Emilia Pilarska)
13.11.2020 10:59 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
12.11.2020 15:19 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
12.11.2020 15:18 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.173.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla uczniów stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.pdf" (Emilia Pilarska)
10.11.2020 15:08 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.173.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla uczniów stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.pdf (Emilia Pilarska)
10.11.2020 15:08 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
10.11.2020 15:08 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
05.11.2020 10:49 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
05.11.2020 10:46 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.172.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:03 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.173.2020 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla uczniów stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:03 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.174.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXII1622020 z dnia 24 września 2020 r. ws. podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:03 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.175.2020 w sprawie powołania Komisji Statutowej.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:03 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:01 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.168.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ladek-Zdrój na rok 2020.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:01 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.169.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:01 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.170.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:01 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020 r. nr - XXIII.171.2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lądku-Zdroju przy ul. Paderewskiego.pdf" (Emilia Pilarska)
04.11.2020 15:01 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:43 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.154.2020 w sprawie dofinansowania Gminy Bystrzyca Kłodzka w formie dotacji celowej.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.155.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.156.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ladek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.157.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV.83.11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.158.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.159.2020 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lądek-Zdrój na rok szkolny 2020-2021.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.160.2020 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.161.2020 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.162.2020 w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój poprzez realizację Programu Lądecka Karta Seniora.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą Kłodzko dotyczącą świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.164.2020 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.165.2020 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.166.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" (Emilia Pilarska)
02.10.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. nr - XXII.167.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:12 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.153.2020 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:12 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.145.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotum zaufania po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.146.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2019 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.147.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.148.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.149.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.150.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.151.2020 uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zmieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf" (Emilia Pilarska)
21.08.2020 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr - XXI.152.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf" (Emilia Pilarska)
03.07.2020 09:55 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
03.07.2020 09:54 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.130.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.pdf" (Emilia Pilarska)
03.07.2020 09:49 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.130.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.pdf (Emilia Pilarska)
03.07.2020 09:49 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:46 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.131.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w formie dotacji celowej.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.132.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ladek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.133.2020 w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2030..pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.134.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.135.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.136.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.137.2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.138.2020 w sprawie wzoru deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.139.2020 w sprawie zmiany uchwały nr LV.354.2018 z dnia 28 marca 2018 r. ws. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2018-2020.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.140.2020 w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.141.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.142.2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.143.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf" (Emilia Pilarska)
01.07.2020 09:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr - XX.144.2020 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.125.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.126.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.127.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.128.2020 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.129.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:42 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr - XIX.130.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:42 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr - XVIII.121.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr - XVIII.122.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr - XVIII.123.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2020.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:39 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr - XVIII.124.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lądku-Zdroju.pdf" (Emilia Pilarska)
03.06.2020 10:39 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
04.03.2020 14:46 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr - XVII.117.2020 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów.pdf" (Emilia Pilarska)
04.03.2020 14:46 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr - XVII.118.2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu korzystania z parków.pdf" (Emilia Pilarska)
04.03.2020 14:46 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr - XVII.119.2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu placów zabaw.pdf" (Emilia Pilarska)
04.03.2020 14:46 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr - XVII.120.2020 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Lądka-Zdroju ws działań PKS Kłodzko.pdf" (Emilia Pilarska)
04.03.2020 14:46 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
04.03.2020 14:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr - XVII.115.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok..pdf" (Emilia Pilarska)
04.03.2020 14:45 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr - XVII.116.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. nr" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. nr" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. nr" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. nr" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. nr" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. nr" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. nr" (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:36 Edycja dokumentu (Emilia Pilarska)
05.02.2020 09:23 Utworzenie dokumentu. (Emilia Pilarska)