Iwona Busz-Dugiel 03.01.2012 14:25

Uchwały 2011

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Busz-Dugiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2012 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.08.2012 09:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.08.2012 09:23 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.106.11 z dnia 29 grudnia 2011r. (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:26 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.106.11 z dnia 29 grudnia 2011r. " (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku Zdroju na rok 2012.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.105.11 z dnia 29 grudnia 2011r." (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji LądekZdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.107.11 z dnia 29 grudnia 2011r." (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII.104.11 z dnia 29 grudnia 2011r." (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji LądekZdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku Zdroju na rok 2012.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2012 14:21 Dodano załącznik "w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
23.12.2011 08:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Lądek-Zdrój na rok 2012.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII.100.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy" (Iwona Busz-Dugiel)
23.12.2011 08:05 Dodano załącznik "Lądek-Zdrój na rok 2012.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:40 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII.102.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:36 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII.101.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji" (Iwona Busz-Dugiel)
22.12.2011 14:26 Dodano załącznik "w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/97/11 z dnia 24 listopada 2011r." na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI.97.11 z dnia 24 listopada 2011r." (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:25 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV?.96.11 z dnia 24 listop[ada 2011r. w sprawie przyjęcia na rok 2012" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI.96.11 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia na rok 2012" (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowym.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV?.96.11 z dnia 24 listop[ada 2011r. w sprawie przyjęcia na rok 2012" (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:24 Dodano załącznik "Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowym.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:12 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:11 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/97/11 z dnia 24 listopada 2011r." (Iwona Busz-Dugiel)
25.11.2011 11:09 Dodano załącznik "w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:09 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:08 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "opłaty miejscowej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.94.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:07 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "opłaty uzdrowiskowej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.93.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.95.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "stawek podatku od środków transportowych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.92.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.87.11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały Nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009r." (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "stawek podatku od środków transportowych.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "opłaty uzdrowiskowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 14:02 Dodano załącznik "opłaty miejscowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.91.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "skargi na Kierownika OPS.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.85.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia " (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:47 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata 2012-2015.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.88.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwały Nr XXX 240 09 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.86.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI.75.11 z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczącej zmiany" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:42 Usunięto załącznik w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:40 Zmieniono tytuł załącznika z "z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności..pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.90.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XV.89.11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności..pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "Uchwały Nr XXX 240 09 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata 2012-2015.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "skargi na Kierownika OPS.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.11.2011 13:20 Dodano załącznik "podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:56 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:55 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII.49.11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/13/10/ z dnia 29 grudnia 2010r." (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:53 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2020.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2020.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.82.11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. " (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:47 Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2020.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.60.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "dokonania zmin w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.70.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.81.11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwałe Budżetowej" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.81.11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:41 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Miasta i Gminy w Lądku-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.81.11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwałe Budżetowej" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:39 Usunięto załącznik o zmianie uchwały Nr XXX 240 09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VII.37.11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.53.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII.46.2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie dokonania " (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:20 Dodano załącznik "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:18 Dodano załącznik "w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:15 Dodano załącznik "Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:13 Dodano załącznik "o zmianie uchwały Nr XXX 240 09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:12 Dodano załącznik "Miasta i Gminy w Lądku-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:10 Dodano załącznik "dokonania zmin w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
19.10.2011 11:08 Dodano załącznik "Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:05 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:04 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.84.11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie" (Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:02 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV.83.11 z dnia 29 września 2011r." (Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:01 Dodano załącznik "w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
30.09.2011 11:01 Dodano załącznik "odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:45 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "przyznania stypendiów.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII.79.11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII.80.11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.28.11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:42 Dodano załącznik "uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 14:42 Dodano załącznik "przyznania stypendiów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 13:06 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 13:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII.78.11 z dnia 25 sierpnia 2011r w sprawie dokonania" (Iwona Busz-Dugiel)
26.08.2011 13:04 Dodano załącznik "zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:08 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:07 Zmieniono tytuł załącznika z "zgody na wydzierżawienie na okres 11 lat części nieruchomoci gruntowej położonej w Lądku-Zdroju pomiędzy ul.Leśną a Moniuszki.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XII.77.11 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia " (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XII.76.11 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:04 Dodano załącznik "zgody na wydzierżawienie na okres 11 lat części nieruchomoci gruntowej położonej w Lądku-Zdroju pomiędzy ul.Leśną a Moniuszki.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.08.2011 14:04 Dodano załącznik "dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:27 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "z tytułu wykonania budżetu na rok 2010.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XI.69.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:26 Dodano załącznik "z tytułu wykonania budżetu na rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z ",w czasie przekaczającym wymiar bezpłatnych zajęć.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.73.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Lądek-Zdrój" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr XI.72.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.440.05 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 października 2005r. ( ze zm.) w sprawie powołania" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.75.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.240.09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r." (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid.nr 476.16 ( AM-9) położonej w Lądku-Zdroju w obrębie Stary Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.71.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do dnia 31.03.2036r. " (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.74.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "finansowego za rok 2010.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr XI.68.11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "w trybie bezprzetargowym, części działki ozn. ewid.nr 476.16 ( AM-9) położonej w Lądku-Zdroju w obrębie Stary Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik "finansowego za rok 2010.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.07.2011 12:01 Dodano załącznik ",w czasie przekaczającym wymiar bezpłatnych zajęć.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:29 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr VII.43.11 z 24.02.2011.tif" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr VII.41.11 z 24.02.2011.tif" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr VII.42.11 z 24.02.2011.tif" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr VII.39.11 z 24.02.2011.tif" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 15:27 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do Uchwały nr VII.40.11 z 24.02.2011.tif" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:43 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju-Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.65.2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia " (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:40 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "do opracowania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Lądka-Zdroju-Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.62.2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "przystąpienia do opracowania palnów zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.66.2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:34 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Lądka-Zdroju-Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:34 Dodano załącznik "przystąpienia do opracowania palnów zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:34 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju-Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:01 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr X.66.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 w sprawie (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:01 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr X.65.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia (Iwona Busz-Dugiel)
20.06.2011 14:00 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr X.62.11 z dnia 276 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystapienia do (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:17 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.65.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.64.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/39/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2016.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.67.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:11 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.62.11 z dnia 276 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystapienia do" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:06 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze .pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.66.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/11 w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:05 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.63.11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/11 w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:03 Zmieniono tytuł załącznika z "z dnia 29 stycznia 2009r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr X.61.11 z dnia 26 maja 2011r. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/206/09" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "z dnia 29 stycznia 2009r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2016.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze .pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
27.05.2011 14:01 Dodano załącznik "do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
05.05.2011 09:54 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
05.05.2011 09:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr IX.54.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie" (Iwona Busz-Dugiel)
05.05.2011 09:51 Dodano załącznik "rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:55 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:54 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Mieczysławowi Krywieńko.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.59.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Helenie Malinowskiej.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.57.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Harrie Scholtens`owi.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.58.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:51 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "opiniującej kandydatów do tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.56.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Kapituły" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:50 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr IX.55.11 z dnia 30 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Harrie Scholtens`owi.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "opiniującej kandydatów do tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Mieczysławowi Krywieńko.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
04.05.2011 11:41 Dodano załącznik "Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Helenie Malinowskiej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:10 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:09 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/52/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania" (Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:08 Dodano załącznik "z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
15.04.2011 14:00 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/52/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:23 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "do podjęcia działań w sprawie zamiany nieruchomości.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/51/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń na inkaso.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/47/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/48/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek-Zdrój" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/50/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:08 Zmieniono tytuł załącznika z "ustalenia zasad przyznawania i wyskości diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" na "ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:07 Zmieniono tytuł załącznika z "z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/52/11 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń na inkaso.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "ustalenia zasad przyznawania i wyskości diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
06.04.2011 12:04 Dodano załącznik "do podjęcia działań w sprawie zamiany nieruchomości.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:40 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Konwentu ds nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/44/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powołania" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:38 Dodano załącznik "Konwentu ds nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:38 Usunięto załącznik Konwentu do nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego.pdf (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:37 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VII/42/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju obręb Zatorze.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/41/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/43/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania " (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/40/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia opracowania" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/39/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "przyznania stypendiów.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VII/38/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:24 Zmieniono tytuł załącznika z "stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/45/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wysokości" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "przyznania stypendiów.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "Konwentu do nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju obręb Zatorze.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju Stary Zdrój obszar A-Lasy.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
02.03.2011 14:23 Dodano załącznik "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:30 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:29 Dodano załącznik "za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:28 Edycja dokumentu (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:27 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "dotyczącego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/32/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:26 Zmieniono tytuł załącznika z "ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/35/11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:24 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VI/28/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:22 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VI/26/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie powołania składu" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:21 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "pomnika przyrody.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie " (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "skargi na Burmistrza.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VI/27/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opłaty miejscowej.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VI/33/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/08 z dnia 28 lutego 2008r." (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:17 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf" na "Uchwała rady Miejskiej Nr VI/34/11 z dnia 27 stycznia 2011r.dotycząca zmiany Uchwały Nr XII/80/07 z dnia 25 października 2007r. " (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:16 Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf" na "Uchwała Rady miejskiej Nr VI/31/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/298/09 z dnia 19 listopada 2009r." (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 14:14 Zmieniono tytuł załącznika z "własnego w zakresie rozwoju sportu,wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/30/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania " (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "skargi na Burmistrza.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "w sprawie opłaty miejscowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "w sprawie opłaty uzdrowiskowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "własnego w zakresie rozwoju sportu,wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "dotyczącego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
08.02.2011 13:50 Dodano załącznik "pomnika przyrody.pdf" (Iwona Busz-Dugiel)
03.01.2011 14:08 Utworzenie dokumentu. (Iwona Busz-Dugiel)