Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2020 10:32 Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2019r.
02.01.2020 14:03 Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego - Prezes Zarządu Pan Robert Łaniewski
01.10.2019 14:25 Petycja Firmy Szulc-Efekt sp z o.o z dnia 18 września 2019r. w sprawie opracowania programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
15.07.2019 07:48 Petycja Firmy Szulc-Efekt sp z o.o z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych
11.06.2019 13:59 Petycja Firmy Szulc-Efekt sp z o.o z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zaplanowania postępowwania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy
29.05.2019 13:39 Petycja Firmy Szulc-Efekt sp z o.o z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zebrania ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze
08.02.2019 08:39 Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2018r.
09.07.2018 12:38 Petycja Firmy Szulc-Efekt z dnia 16 kwietnia 2018r w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych nie korzystających z przyłączy gazowych
21.02.2018 09:44 Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2017r.
11.04.2017 15:58 Petycja mieszkańców Konradowa w sprawie remontu dróg gminnych w miejscowości Konradów
06.02.2017 10:18 Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2016 r.
27.06.2016 14:52 Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2015 r.
13.01.2016 12:13 Petycja w sprawie godziny dowozu dzieci z miejscowości Konradów do szkół