Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2022 09:10 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2021
12.05.2021 15:20 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
19.02.2021 15:36 Informacja dla osób fizycznych oraz osób prawnych (firm) prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
07.05.2020 11:27 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
17.06.2019 11:17 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
30.05.2018 10:37 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
30.05.2017 11:53 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
23.05.2016 14:46 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w roku 2015
26.05.2015 08:35 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w roku 2014
27.05.2014 15:47 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg,odroczeń,umorzeń lub rozłożono na raty w roku 2013
06.06.2013 14:48 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w postaci umorzeń lub rat w roku 2012
15.05.2012 13:02 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w roku 2011
30.05.2011 07:59 wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, zwolnień z podatków i opłat