Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2018 14:30 Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
05.06.2018 15:20 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo - obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
07.05.2018 15:35 PR.09.8.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
13.04.2018 15:38 PR.09.06.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
03.04.2018 08:30 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
28.03.2018 12:03 PR.09.3.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
14.03.2018 11:55 Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku-Zdroju
08.03.2018 13:21 PR.09.2.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
26.02.2018 13:38 Wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek - Zdrój - na terenach stanowiących tereny zieleni oraz innych terenach wykorzystywanych jako tereny zielone oraz użyteczności publicznej w granicach miasta Lądek-Zdrój - wskazanych przez Zamawiającego
15.02.2018 12:53 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój

1 2 3 4 5 6 następna