Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2022 13:59 WR.271.25.2022.206 Modernizacja lokali mieszkalnych w Lądku-Zdroju
03.11.2022 13:50 WR.271.24.2022.206 Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój
03.10.2022 14:36 WR.271.23.2022.206 Dostawa komputerów przenośnych (laptop) wraz z systemem operacyjnym w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
29.09.2022 14:45 WR.271.22.2022.206 Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
16.09.2022 11:00 WR.271.21.2022.206 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.039.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
29.08.2022 09:36 WR.271.6.2022.206 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (II)
26.08.2022 11:09 WR.271.19.2022.206 Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa
09.08.2022 10:07 WR.271.20.2022.206 Transport i opieka w czasie przewozu dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2022/2023 (II)
04.08.2022 14:46 WR.271.18.2022.206 Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES
26.07.2022 12:42 WR.271.17.2022.206 Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – parkingu przy Al. Marzeń
25.07.2022 14:16 WR.271.16.2022.206 Transport i opieka w czasie przewozu dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2022/2023
22.07.2022 14:36 WR.271.15.2022.206 Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju
10.06.2022 14:22 WR.271.13.2022.206 Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – parkingu przy Al. Marzeń oraz ogólnodostępnej toalety publicznej
09.06.2022 13:56 WR.271.12.2022.206 Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Lądku-Zdroju (II)
29.04.2022 15:08 WR.271.11.2022.206 Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
11.04.2022 12:45 WR.271.10.2022.206 Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Lądku-Zdroju
02.03.2022 12:03 WR.271.5.2022.206 Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – dwóch parkingów oraz ogólnodostępnej toalety publicznej (II)
11.02.2022 11:22 WR.271.4.2022.206 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
04.02.2022 13:45 WR.271.3.2022.206 Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – dwóch parkingów oraz ogólnodostępnej toalety publicznej
18.01.2022 14:31 WR.271.2.2022.206 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych przy ulicy Klonowej 13
10.01.2022 11:17 WR.271.1.2022.206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój
31.12.2021 11:55 WR.271.17.2021.206 Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek- Zdrój
02.11.2021 15:37 WR.271.13.2021.206 Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój
15.09.2021 15:37 WR.271.12.2021.206 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.899.912 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
16.08.2021 15:01 WR.271.11.2021.206 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj
03.08.2021 12:00 WR.271.10.2021.206 Transport i opieka w czasie przewozu dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2021/2022
07.07.2021 11:28 WR.271.9.2021.206 Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
02.07.2021 09:56 WR.271.8.2021.206 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój
29.06.2021 08:40 WR.271.6.2021.206 Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pn. "Wojtusiowy Park" na terenie Lądka - Zdroju - ETAP I - II postępowanie
15.06.2021 12:25 WR.271.4.2021.206 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I -Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj
25.05.2021 14:52 WR.271.2.2021.206 Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pn. ,,Wojtusiowy Park” na terenie Lądka - Zdroju - ETAP I
16.04.2021 12:26 WR.271.1.2021.206 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Os. Słonecznym
08.12.2020 09:28 WR.271.18.2020.206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój (II)
30.11.2020 13:48 WR.271.17.2020.206 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich”
16.11.2020 14:38 WR.271.16.2020.206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój w terminie od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.
13.10.2020 11:40 WR.271.15.2020.206 Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój
23.09.2020 09:17 WR.271.14.2020.206 Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Lądek-Zdrój
21.09.2020 09:44 WR.271.12.2020.206 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
18.09.2020 11:13 WR.271.13.2020.206 Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce
20.08.2020 15:34 WR.271.11.2020.206 Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 4
17.07.2020 15:05 WR.271.10.2020.206 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Lądku-Zdroju
10.07.2020 12:14 WR.271.9.2020.206 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2020/2021
05.06.2020 14:57 WR.271.7.2020.206 Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
29.05.2020 13:02 WR.271.6.2020.206 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
12.05.2020 13:58 WR.271.5.2020.206 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
20.04.2020 09:43 WR.271.4.2020.206 Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
03.04.2020 17:11 WR.271.3.2020.206 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
21.02.2020 14:53 WR.271.2.2020.206 Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
10.01.2020 14:55 WR.271.1.2020.206 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w latach 2020-2022
04.12.2019 14:14 WR.271.18.2019.206 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lądek-Zdrój oraz jednostek organizacyjnych
08.10.2019 13:55 WR.271.17.2019.206 Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek - Zdrój
04.10.2019 14:34 WR.271.16.2019.206 Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Lądek – Zdrój
03.10.2019 15:48 WR.271.15.2019.206 Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w związku z realizacją projektu nr RPDS.08.02.00-02-0137/18 pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy!”
17.09.2019 15:39 WR.271.14.2019.206 Odbudowa kamienicy przy ulicy Kościelnej 2 w Lądku-Zdroju
29.08.2019 12:25 WR.271.13.2019.206 Singletrack Orlicko-Kladsko - budowa trasy rowerowej typu Singletrack na obszarze Gminy Lądek-Zdrój – Pętla Trojak
03.07.2019 09:22 WR.271.9.2019.206 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2019/2020
25.06.2019 10:41 WR.271.11.2019.206 Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju (II)
03.06.2019 14:25 WR.271.10.2019.206 Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 – segment A
29.05.2019 12:24 WR.271.8.2019.206 Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
17.04.2019 12:08 WR.271.6.2019.206 Dostawa i montaż wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Dworca Kolejowego w Lądku-Zdroju w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, poddziałanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
09.04.2019 20:36 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych iniezamieszkałych, na terenie Gminy Lądek-Zdrój -III przetarg
25.03.2019 13:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
22.03.2019 13:35 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. Jana Pawła II w Lądku-Zdroju
22.02.2019 17:02 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Lądek-Zdrój
07.02.2019 14:28 Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni w ramach projektu pn: " Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą sukcesu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020, poddziale 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
09.01.2019 16:46 Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. "Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020, poddziale 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
14.12.2018 14:35 Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. "Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020, poddziale 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
02.10.2018 11:18 616378-N-2018 Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku- Zdroju
28.09.2018 13:30 WR.271.11.2018.206 Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wg projektu typ „SW-03B”, studni z przyłączem wodociągowym, zbiornika bezodpływowego na ścieki z przyłączem kanalizacyjnym i wewnętrzną linią energetyczną w miejscowości Trzebieszowice na działkach nr 728/5, 728/6, 728/7, AM-1 – jednostka ewidencyjna gruntu – Lądek Zdrój – obszar wiejski
19.09.2018 12:05 WR.271.10.2018.206 Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
23.08.2018 15:21 599461-N-2018 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2018/2019
16.08.2018 10:35 Gmina Lądek Zdrój: Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
09.08.2018 13:15 Gmina Lądek Zdrój: Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
30.07.2018 16:54 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój”
13.07.2018 12:50 Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych - II PRZETARG
05.07.2018 13:00 WR.271.5.2018.206 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo - obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
20.06.2018 14:00 Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
20.06.2018 10:40 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo - obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
07.05.2018 15:35 PR.09.8.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
13.04.2018 15:38 PR.09.06.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
03.04.2018 08:30 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
28.03.2018 12:03 PR.09.3.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
14.03.2018 11:55 Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku-Zdroju
08.03.2018 13:21 PR.09.2.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
26.02.2018 13:38 Wykonanie usług komunalnych związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek - Zdrój - na terenach stanowiących tereny zieleni oraz innych terenach wykorzystywanych jako tereny zielone oraz użyteczności publicznej w granicach miasta Lądek-Zdrój - wskazanych przez Zamawiającego
15.02.2018 12:53 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
22.11.2017 16:17 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
08.11.2017 15:21 Pozysk i zrywka drewna w lasach na terenie Gminy Lądek-Zdrój
24.10.2017 15:04 Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23 m.4 oraz przy ul. Rynek 8 m.6 w Lądku-Zdroju
04.10.2017 14:39 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
04.10.2017 14:37 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.1
18.09.2017 16:04 Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 333 oraz przebudowa chodnika i wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb 0002 Stary Zdrój
14.09.2017 17:02 Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości
04.09.2017 14:59 Wzrost dostępności sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Lądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Al. Marzeń
11.08.2017 19:15 Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
07.08.2017 12:45 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2017/2018
02.08.2017 15:25 Przebudowa drogi gminnej nr 139 w Stójkowie, o długości 0,550 km, od drogi 291,294
01.08.2017 15:16 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz. 1
20.06.2017 15:26 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.7
20.06.2017 15:24 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.6

1 2 3 następna