Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2018 10:35 Gmina Lądek Zdrój: Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
13.08.2018 08:55 599461-N-2018 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2018/2019
09.08.2018 13:15 Gmina Lądek Zdrój: Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
30.07.2018 16:54 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój”
13.07.2018 12:50 Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych - II PRZETARG
05.07.2018 13:00 WR.271.5.2018.206 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo - obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
20.06.2018 14:00 Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
20.06.2018 10:40 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo - obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
07.05.2018 15:35 PR.09.8.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
13.04.2018 15:38 PR.09.06.2018 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój

1 2 3 4 5 6 następna