Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2018 12:53 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
12.02.2018 11:43 Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku-Zdroju
25.01.2018 11:26 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanieplanowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
22.11.2017 16:17 Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
08.11.2017 15:21 Pozysk i zrywka drewna w lasach na terenie Gminy Lądek-Zdrój
24.10.2017 15:04 Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23 m.4 oraz przy ul. Rynek 8 m.6 w Lądku-Zdroju
04.10.2017 14:39 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
04.10.2017 14:37 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.1
18.09.2017 16:04 Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 333 oraz przebudowa chodnika i wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb 0002 Stary Zdrój
14.09.2017 17:02 Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości

1 2 3 4 5 6 następna