Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2018 14:35 Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. "Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020, poddziale 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
02.10.2018 11:18 616378-N-2018 Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku- Zdroju
28.09.2018 13:30 WR.271.11.2018.206 Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wg projektu typ „SW-03B”, studni z przyłączem wodociągowym, zbiornika bezodpływowego na ścieki z przyłączem kanalizacyjnym i wewnętrzną linią energetyczną w miejscowości Trzebieszowice na działkach nr 728/5, 728/6, 728/7, AM-1 – jednostka ewidencyjna gruntu – Lądek Zdrój – obszar wiejski
19.09.2018 12:05 WR.271.10.2018.206 Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
23.08.2018 15:21 599461-N-2018 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2018/2019
16.08.2018 10:35 Gmina Lądek Zdrój: Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
09.08.2018 13:15 Gmina Lądek Zdrój: Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
30.07.2018 16:54 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój”
13.07.2018 12:50 Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych - II PRZETARG
05.07.2018 13:00 WR.271.5.2018.206 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo - obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej

1 2 3 4 5 6 następna