Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2017 15:26 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.7
20.06.2017 15:24 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.6
20.06.2017 15:21 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.5
20.06.2017 15:17 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.4
20.06.2017 15:16 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.3
20.06.2017 15:14 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.2
20.06.2017 15:11 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój II cz.1
13.06.2017 10:23 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
09.06.2017 12:09 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój cz.7
09.06.2017 12:07 Wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodnokanalizacyjnego będącego własnością Gminy Lądek-Zdrój cz.6

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna