Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2019 13:45 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju za rok 2018
06.06.2019 14:09 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za rok 2018
06.06.2019 14:01 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za rok 2018
06.06.2019 13:59 Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2018
20.03.2019 14:29 Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
06.02.2019 11:36 Oświadczenia majątkowe władz Gminy za rok 2018 r
28.01.2019 08:33 Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023 r.
05.10.2018 12:50 Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2018 r.
13.06.2018 08:26 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za 2017 rok
13.06.2018 08:22 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju za rok 2017
13.06.2018 08:12 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za 2017r.
13.06.2018 08:00 Oświadczenia majątkowe władz Gminy za rok 2017r
21.03.2018 09:00 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2016r.
19.12.2017 12:15 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2016r.
20.07.2017 10:15 Oświadczenia majątkowe władz Gminy za 2016 r .
19.07.2017 14:28 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za 2016 r.
30.03.2016 11:53 Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
30.03.2016 11:52 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok
30.03.2016 11:52 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2015 r.
30.03.2016 11:51 Oświadczenia majątkowe władz gminy za 2015 rok
23.06.2015 15:03 Oświadczenia majątkowe związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w trakcie kadencji
23.06.2015 14:52 Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
02.06.2015 08:57 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2014 rok
02.06.2015 08:54 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2014 r.
02.06.2015 08:36 Oświadczenia majątkowe władz gminy za 2014 rok
08.04.2015 13:03 Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji
08.04.2015 12:34 Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
08.04.2015 12:30 Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lądka-Zdroju na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
14.10.2014 14:00 Oświadczenie majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2014 r.
14.10.2014 13:44 Oświadczenie majątkowe Burmistrza na zakończenie kadencji 2014 r.
30.05.2014 11:40 Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok
30.05.2014 11:33 Oświadczenia majątkowe władz gminy za 2013 rok
29.05.2014 11:41 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2013 rok
29.05.2014 11:35 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2013 r.
25.09.2013 12:10 Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji
13.06.2013 14:21 Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok
13.06.2013 14:16 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2012 r.
13.06.2013 14:02 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2012 rok
13.06.2013 13:45 Oświadczenia majątkowe władz gminy za 2012 rok
25.05.2012 14:24 Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji
17.05.2012 14:07 Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok
17.05.2012 14:06 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2011 r.
17.05.2012 14:05 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011 r.
17.05.2012 14:04 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2011
13.09.2011 13:58 Oświdaczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza na rozpoczęcie kadencji
13.09.2011 13:57 Oświadczenie majatkowe radnych na rozpoczecie kadencji 2010-2014r.
13.09.2011 13:55 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2010
30.05.2012 14:47 Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok
07.07.2011 14:23 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do ich złożenia, w związku z udzielonymi pełnomocnictwami i ich wygaśnięciem
23.05.2011 15:18 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2010r.
23.05.2011 15:14 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2010r
28.03.2011 12:08 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ladku-Zdroju na zakończenie kadencji
28.03.2011 12:04 Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lądka-Zdroju na rozpoczęcie kadencji 2010-2014
10.11.2010 12:41 Oświadczenia radnych na zakończenie kadencji 2010r.
02.11.2010 13:28 Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji
15.06.2010 11:48 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2009
15.06.2010 11:30 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2009
15.06.2010 11:20 Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
15.06.2010 11:09 Oświadczenia majątkowe władz gminy wg stanu na dzień 31.12.2009
03.06.2009 13:38 Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
25.05.2009 14:09 Oświadczenia majątkowe władz gminy wg stanu na dzień 31.12.2008
25.05.2009 14:19 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2008
25.05.2009 14:29 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2008
15.01.2009 15:33 Oświadczenia majątkowe władz gminy wg stanu na dzień 31.12.2007
15.01.2009 17:15 Oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007
15.01.2009 16:37 Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2007
15.01.2009 14:42 Oswiadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do ich złożenia, w związku z udzielonymi pełnomonicnictwami i ich wygaśnięciem
15.01.2009 14:40 Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2007
15.01.2009 14:27 Oświadczenia majątkowe archiwalne