Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2017 14:53 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radochowa i Trzebieszowic
15.02.2017 14:33 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojtówka
11.01.2017 11:23 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Lądek - Zdrój, Wojtówka, Lutynia
21.12.2016 12:29 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
08.09.2016 11:09 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
17.08.2016 13:29 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radochów
16.12.2015 14:39 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
16.09.2015 13:30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju Stary Zdrój obszar A - Lasy cz. nr. 2
27.05.2015 14:43 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
14.01.2015 11:11 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzebieszowice i Radochów

1 2 3 następna