Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2020 14:27 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
10.07.2020 13:19 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów
10.07.2020 13:17 Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 1
10.07.2020 13:16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój
08.07.2020 11:03 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
08.07.2020 11:01 Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków
08.07.2020 10:59 Obwieszceznie o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości konradów
31.10.2018 09:14 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój
31.10.2018 09:12 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów
29.08.2018 09:11 Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
04.07.2018 15:21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka zatwierdzonego uchwałą nr XIII/160/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
17.05.2018 08:57 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1
14.03.2018 17:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowści Lutynia
24.01.2018 11:38 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
20.12.2017 10:30 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty
18.10.2017 07:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze
10.10.2017 11:20 Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
13.09.2017 15:26 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lądek Zdrój
24.05.2017 14:53 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radochowa i Trzebieszowic
15.02.2017 14:33 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojtówka
11.01.2017 11:23 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Lądek - Zdrój, Wojtówka, Lutynia
21.12.2016 12:29 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
08.09.2016 11:09 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
17.08.2016 13:29 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radochów
16.12.2015 14:39 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
16.09.2015 13:30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju Stary Zdrój obszar A - Lasy cz. nr. 2
27.05.2015 14:43 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
14.01.2015 11:11 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzebieszowice i Radochów
07.07.2014 14:30 Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia i możliwościach zapoznania się z jego treścią
12.02.2014 11:02 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część Nr 2
20.12.2013 13:46 Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Stary Zdrój obszar A -Lasy część Nr 2 i możliwościach zapoznania się z jego treścią
06.11.2013 10:45 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia
07.05.2013 14:54 Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Nowy Zdrój obszar A - Stare Miasto i o możliwości zapozania się z jego treścią
11.04.2013 09:31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Stary Zdrój obszar A- Lasy część nr 1
10.04.2013 15:02 Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
20.03.2013 08:19 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Stary Zdrój obszar A - Lasy część Nr 2
19.02.2013 15:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto
21.12.2012 13:13 Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
12.09.2012 09:35 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze
27.05.2011 12:33 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
08.11.2010 15:30 Ogłoszenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój i o mozliwościach zapoznania się z jego treścią
20.07.2010 08:46 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
22.07.2009 15:17 Ogłoszenie Burmistrza Lądka Zdroju w sprawie konsultacji społecznych nad rozwojem przestrzennym miasta i gminy w związku z przygotowaniem studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek Zdrój
27.05.2009 11:48 Ogłoszenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
22.05.2009 16:31 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek Zdrój