Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2018 09:11 Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
04.07.2018 15:21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka zatwierdzonego uchwałą nr XIII/160/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
17.05.2018 08:57 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1
14.03.2018 17:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowści Lutynia
24.01.2018 11:38 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
20.12.2017 10:30 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty
18.10.2017 07:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze
10.10.2017 11:20 Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
13.09.2017 15:26 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lądek Zdrój
24.05.2017 14:53 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radochowa i Trzebieszowic

1 2 3 4 następna