Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 13:20 Zapytanie ofertowe - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek-Zdrój w roku 2018
11.04.2018 09:00 Zapytanie Ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego „Odbudowa spalonych kamienic przy ul. Kościelnej nr 2 i nr 6 w Lądku- Zdroju”
10.04.2018 14:20 Zapytanie ofertowe - Realizacja instalacji oświetleniowej zewnętrznej, iluminacji w Arboretum, w Lądku-Zdroju
10.04.2018 08:00 Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2020, z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii
05.04.2018 10:00 Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na zadanie : Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku dawnej szkoły, na salę spotkań w Konradowie 26, Gmina Lądek-Zdrój obszar wiejski dz. nr 427
21.03.2018 09:00 Zapytanie ofertowe - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i redukcji koron drzew
22.02.2018 09:30 Zapytanie ofertowe - Zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym od dnia 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2020r.
14.02.2018 14:37 Zapytanie ofertowe - Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych z terenu miasta Lądek - Zdrój
29.01.2018 12:05 Zapytanie ofertowe - dotyczące sporządzenia opinii w toczącym się postępowaniu administracyjnym wszczętym na podst. art 29 ust 4 Prawa Wodnego
26.10.2017 14:57 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lądek-Zdrój

1 2 3 4 5 6 następna