Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2022 13:05 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
13.05.2022 11:57 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
25.02.2022 12:24 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego w 2022r.
15.10.2021 15:17 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie i zawiadomienia
27.08.2021 10:16 Ogłoszenia i obwieszczenia Starosty Kłodzkiego
01.03.2021 15:10 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego w 2021r.
22.05.2020 12:27 Informacje ARiMR
08.04.2020 12:39 Informacje Dolnośląskiej Izby Rolniczej
07.02.2020 14:51 Informacja o punktach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kłodzkiego
16.01.2020 15:19 OGŁOSZENIE O REGULAMINIE TARGOWISKA "MÓJ RYNEK" W LĄDKU-ZDROJU
15.01.2020 15:29 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego w 2020 r.
12.09.2019 13:10 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
14.03.2019 08:10 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego
06.02.2019 12:55 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego w 2019 r.
07.03.2018 10:10 Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie i budowlane przy zabytkach
08.12.2017 07:36 Ogłoszenie LUK sp. z o.o
13.01.2017 15:26 Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku
28.01.2016 14:52 Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego
23.12.2013 13:53 Rozporządzenie i Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych
18.05.2012 08:25 Ogłoszenie o naborze wniosków o wynajem lokalu mieszklanego do remontu
16.07.2010 11:45 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój