Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2018 12:05 Konsultacje społeczne dotyczące "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2018.
08.11.2017 09:46 Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2018
19.10.2017 15:20 Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
19.04.2017 15:08 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek - Zdrój
10.02.2017 11:22 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek - Zdrój na lata 2016 - 2020
10.02.2017 10:40 Konsultacje społeczne dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek - Zdrój w 2017 r.
08.11.2016 15:39 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek - Zdrój na lata 2016 - 2020
06.09.2016 12:06 Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek - Zdrój w 2017 r.
19.08.2016 12:48 Konsultacje społeczne - opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
01.03.2016 14:40 Konsultacje społeczne dot. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek - Zdrój na lata 2016 - 2020

1 2 następna