Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2016 14:39 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji składowiska
29.06.2016 14:27 Zawiadomoienie o wszczęciu postępowania - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lądek - Zdrój
14.02.2014 09:06 Zawiadomienie Burmistrza Lądka - Zdroju o wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwaunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie orczykowego bezfundamentowego wyciągu narciarskiego typu BJ-500 ......"
26.11.2013 09:56 Zawiadomoenie Burmistrza Lądka - Zdroju o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa orczykowego, bezfundamentowego wyciągu narciarskiego o dł. 285 m.b. na terenie Stacji Narciarskiej Lądek - Zdrój
06.11.2012 15:12 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy wyciągu narciarskiego w Lądku - Zdroju
18.10.2012 10:23 Postanowienie Burmistrza Lądka - Zdroju o zmianie Postanowienia
03.09.2012 13:55 Zawiadomienie Burmistrza Lądka - Zdroju o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegającego na produkcji materiałów opałowyxh ze słomy i siana
26.07.2012 10:54 Postanowienie Burmistrza Lądka - Zdroju o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przebudowy wyciągu narciarskiego w Lądku - Zdroju z orczykowego na krzesełkowy
22.05.2012 08:21 Zawiadomienie Burmistrza Lądka Zdroju o wszczęciu postępowania polegajacego na "Przebudowie wyciągu narciarskiego o długosci 285 m z orczykowego na krzesełkowy w Lądku Zdroju
21.05.2012 08:21 Zawiadomienie Burmistrza Lądka Zdroju o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, ręcznej myjni i mieszkania na dz. nr 519/4, obręb: Trzebieszowice
04.05.2012 12:50 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Produkcja brykietu opałowego ze słomy i siana
25.04.2012 11:14 Postanowienie Burmistrza Lądka Zdroju o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, ręcznej myjni i mieszkania na dz. nr 519/4, obręb: Trzebieszowice
22.03.2012 14:26 Zawiadomienie Burmistrza Lądka Zdroju o wydaniu decyzji środowiskowej na wykonanie budowli piętrzącej na dz. 887.49 w Trzebieszowicach
08.03.2012 14:21 Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawiee wydania decyzji środowiskowej - budowa obiektów usług obsługi samochodów - Trzebieszowice
24.11.2011 13:23 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa węzła hydrotechnicznego w km 18+036 rzeki Biała Lądecka w Radochowie
21.09.2011 10:49 Postanowienie o odwieszeniu postępowania - przebudowa węzła hydrotechnicznego na Białej Lądeckiej dla stawów w Radochowie
08.09.2011 08:53 Postanowienie o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na wykonanie budowli piętrzącej na dz.887.49-Trzebieszowice
07.07.2011 14:07 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy węzła hydrotechnicznego w Radochowie
31.05.2011 13:10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Przebudowa węzła hydrotechnicznego w km 18 + 036 rzeki Białej Lądeckiej (Radochów)
05.10.2010 08:18 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - stacja przeładunkowa
05.10.2010 08:15 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej-zbiorniki do hodowli ryb
16.08.2010 12:52 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-Modernizacja ZHO w Lądku Zdroju jako przedsięwzięcie znacząco oddziaływujące na środowisko
29.07.2010 13:03 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia - Modernizacja ZHO w Lądku Zdroju
29.07.2010 12:59 postanowienie o zawieszeniu postępowania - wykonanie budowli piętrzącej na dz. 887.49-Trzebieszowice
29.07.2010 12:37 postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania - wykonanie budowli piętrzącej na dz. 887.49 - Trzebieszowice
29.07.2010 11:37 zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wbudowanie zbiorników do chowu i hodowli ryb na dz. 477.2 - Trzebieszowice
16.06.2010 11:00 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -wykonanie budowli pięętrzacej wodę na dz. 887.49Trzebieszowice
24.09.2009 13:34 Informacja o umorzeniu postępowania - budowa łącznika pomiędzy ulicami
27.07.2009 13:13 Zawiadomienie o umorzeniu postępowania dotyczacego rozbudowy składowiska odpadów
23.07.2009 12:49 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa łącznika pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Węglową
24.04.2009 13:29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy kwatery składowiska odpadów