Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2020 12:44 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
30.04.2020 12:43 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
27.03.2020 12:11 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 27.03.2020 r. dotyczące terminu załatwienia sprawy
24.02.2020 13:00 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 24.02.2020 r. dot. terminu załatwienia sprawy oraz przekształcenia spółki
31.01.2020 11:51 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 31.01.2020 r. dot. przedłożenia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się stron postępowania z materiałem przed wydaniem decyzji
31.01.2020 11:49 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 31.01.2020 r. o ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.11.2019 13:22 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 22.11.2019 r. dot. terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz terminu załatwienia sprawy
16.10.2019 09:39 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 16.10.2019 r. dot. terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
11.09.2019 15:25 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 11.09.2019 r. dot. terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
20.08.2019 08:03 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 20.08.2019 r. dot. terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz terminu załatwienia sprawy
26.06.2019 13:33 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 26.06.2019 r. dot. terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz terminu załatwienia sprawy
03.06.2019 14:57 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 03.06.2019 r. dot. przedłożenia wyjaśnień przez Inwestora - rozbudowa wyciągu narciarskiego
02.05.2019 14:19 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 02.05.2019 r. dot. terminu przedłożenia wyjaśnień przez Inwestora - rozbudowa wyciągu narciarskiego
06.03.2019 14:36 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 06.03.2019 r. dot.uzupełnienia w zakresie aspektów przyrodniczych oraz o terminie przedłożenia przez RDOŚ uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
14.01.2019 14:50 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 14.01.2019 r. o terminie przedłożenia przez RDOŚ uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych oraz o terminie załatwienia sprawy
07.12.2018 13:25 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 07.12.2018 r. o terminie przedłożenia przez RDOŚ uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
02.11.2018 12:51 Obwieszczenie o przedłożeniu wyjaśnień do raportu, zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia oraz o przesłaniu dok. do zaopiniowania i uzgodnienienia
17.09.2018 13:52 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 17.09.2018 r. o terminie przedłożenia wyjaśnień do raportu oraz o terminie załatwienia sprawy
07.08.2018 15:05 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 07.08.2018 r. o terminie przedłożenia wyjaśnień do raportu oraz o terminie załatwienia sprawy
05.07.2018 13:27 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju dotyczące rozbudowy stacji narciarskiej
04.06.2018 12:45 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek-Zdrój"
30.05.2018 09:58 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o terminie przedłożenia do RDOŚ wymaganych wyjaśnień
16.05.2018 13:17 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1
17.04.2018 09:42 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 17 kwietnia 2018 roku o przedłożeniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodna Wody Polskie
10.04.2018 13:33 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 10 kwietnia 2018r. o terminie przedłożenia uzgodnienia przez RDOŚ
02.03.2018 09:44 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku o rozszerzeniu zakresu inwestycji i innych czynnościach organu administracji publicznej
24.11.2017 13:40 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 24 listopada 2017r o przedłożeniu raportu oraz wystąpieniu o opinie i uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku
24.11.2017 13:23 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 24 listopada 2017r o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia poleającego na rozbudowie wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek-Zdrój
10.10.2017 08:33 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o terminie przedłożenia raportu z dnia 09 paździenika 2017
09.08.2017 13:01 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o terminie przedłożenia raportu
12.04.2017 15:06 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 12 kwietnia 2017r.
24.03.2017 14:39 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 24 marca 2017 r.
24.06.2016 14:31 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 24 czerwca 2016 roku
18.05.2016 13:35 Obwieszczenie Burmistrza Lądka- Zdroju o wydaniu przez Dyrektora RDOŚ we Wrocławiu opinii dla przedsięwzięcia
12.04.2016 13:08 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 12 kwietnia 2016 r.
20.03.2015 14:09 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 20 marca 2015 roku
21.01.2015 09:58 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej okrślenia środowiskowych uwarunkowań - Rewitalizacja i odtworzenie MEW na Białej Lądeckiej - Trzebieszowice
13.01.2015 15:07 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o utrzymaniu w mocy przez SKO decyzji środowiskowej
17.09.2014 11:31 Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji -Remont i odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Białej Lądeckiej
21.08.2014 11:01 Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
18.07.2014 11:28 Obwieszczenie Burmistrza Lądka Zdroju o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
23.12.2013 11:12 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania
08.11.2013 09:00 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju owznowieniu postępowania-Remont i odbudowa zabudowy regulacyjnej rz. Białej Lądeckiej
12.04.2013 08:47 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o zawieszeniu postępowaniab w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. "Remont i odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Białej Lądeckiej w km. 21+000 -21+450 w m.Lądek -Zdrój- EtapII"
21.03.2013 14:48 Obwieszczenie Burmistrza Lądka Zdroju o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Remont i odbudowa zabudowy regulacyjnej rz. Białej Lądeckiej
12.02.2013 15:18 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o wszczęciu postępowaniu dla przedsięwzięcia p.n. Remont i odbudowa zabudowy regulacyjnej rz. Białej Lądeckiej
06.07.2012 11:39 Obwieszczenie Burmistrza Lądka Zdroju o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wydobywanie wód leczniczych metodą otworową w związku z przedłużeniem koncesji dla Uzdrowiska Lądek - Długopole S.A.
15.06.2012 10:51 Obwieszczenie Burmistrza Lądka Zdroju o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wydibywania wód leczniczych przez Uzdrowisko Lądek - Długopole
24.05.2012 09:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie wód leczniczych ze złoża w Lądku Zdroju
01.07.2011 12:49 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej przed wydaniem koncesji na wydobywanie wód leczniczych
18.05.2011 11:30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej przed wydaniem koncesji na wydobywanie wód leczniczych
09.10.2009 15:01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
17.07.2009 13:05 Obwieszczenie o wszczęciu -przeniesienie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z budową odcinków gazociągu
01.06.2009 11:10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania środowiskowego dotyczącego budowy kanalizacji w ul. Kościuszki
27.04.2009 11:05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. Budowy kanalizacji dla budynków przy ul. Kościuszki nr 25, 25a, 29 i 78