Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2018 09:42 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 17 kwietnia 2018 roku o przedłożeniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodna Wody Polskie
10.04.2018 13:33 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 10 kwietnia 2018r. o terminie przedłożenia uzgodnienia przez RDOŚ
02.03.2018 09:44 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku o rozszerzeniu zakresu inwestycji i innych czynnościach organu administracji publicznej
24.11.2017 13:40 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 24 listopada 2017r o przedłożeniu raportu oraz wystąpieniu o opinie i uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku
24.11.2017 13:23 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 24 listopada 2017r o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia poleającego na rozbudowie wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek-Zdrój
10.10.2017 08:33 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o terminie przedłożenia raportu z dnia 09 paździenika 2017
09.08.2017 13:01 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o terminie przedłożenia raportu
12.04.2017 15:06 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 12 kwietnia 2017r.
24.03.2017 14:39 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 24 marca 2017 r.
24.06.2016 14:31 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 24 czerwca 2016 roku

1 2 3 4 następna