Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2018 13:52 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 17.09.2018 r. o terminie przedłożenia wyjaśnień do raportu oraz o terminie załatwienia sprawy
07.08.2018 15:05 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 07.08.2018 r. o terminie przedłożenia wyjaśnień do raportu oraz o terminie załatwienia sprawy
05.07.2018 13:27 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju dotyczące rozbudowy stacji narciarskiej
04.06.2018 12:45 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek-Zdrój"
30.05.2018 09:58 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o terminie przedłożenia do RDOŚ wymaganych wyjaśnień
16.05.2018 13:17 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1
17.04.2018 09:42 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 17 kwietnia 2018 roku o przedłożeniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodna Wody Polskie
10.04.2018 13:33 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 10 kwietnia 2018r. o terminie przedłożenia uzgodnienia przez RDOŚ
02.03.2018 09:44 Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku o rozszerzeniu zakresu inwestycji i innych czynnościach organu administracji publicznej
24.11.2017 13:40 Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 24 listopada 2017r o przedłożeniu raportu oraz wystąpieniu o opinie i uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku

1 2 3 4 następna