Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2018 14:25 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: "zebudowa drogi gminnej - ul. Cichej w Lądku-Zdroju" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ul. Storczyków w Lądku-Zdroju"
24.09.2018 14:24 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: "zebudowa drogi gminnej - ul. Cichej w Lądku-Zdroju" oraz "Przebudowa drogi gminnej
21.09.2018 12:05 Zapytanie ofertowe - Na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
27.07.2018 07:12 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą
26.07.2018 15:14 WYKONANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWANIA POŻARU ORAZ INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU RATUSZA MIEJSKIEGO , UL. RYNEK 31, 57-540 LĄDEK ZDRÓJ
19.07.2018 08:48 Zaprojektowanie miasteczka ruchu drogowego na dz. nr 304/25 obręb 0003 Stare Miasto w Lądku-Zdroju
16.07.2018 12:23 Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na terenie działek nr 268 i 255/2 z utwardzeniem terenu działki nr 282 obręb Lądek – Zdrój – miasto AM-6
05.07.2018 08:45 Zapytanie ofertowe - Adaptacja gotowego projektu świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach na dz.728/6 odr. Lądek-Zdrój obszar wiejski- opracowanie w granicach działki. Opracowanie powinno zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opracowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
27.06.2018 15:15 Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn. ewid. 020808 4 Lądek-Zdrój - miasto, obręb:0003 Stare Miasto"
23.05.2018 14:49 Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez budowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej"

1 2 3 4 5 6 następna