Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2020 12:10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
24.07.2020 15:04 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
24.07.2020 15:03 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
24.07.2020 12:00 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
16.07.2020 14:29 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
07.07.2020 10:59 Informacja Komisji Przetargowej 2020
03.12.2019 13:16 Informacje o sposobie rozstrzygnięcia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargów
19.12.2019 10:40 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2019 r.
08.11.2019 14:04 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2019 roku
29.07.2019 10:28 Wzory oświadczeń
22.11.2019 11:31 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku
20.12.2019 15:06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2019 roku
08.11.2019 14:00 Informacja Komisji Przetargowej 2019
29.01.2020 09:59 Wykazy nieruchomości oddanych w użyczenie
29.11.2019 12:41 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości w 2019 roku
28.12.2018 11:50 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych 2018 roku
28.12.2018 11:50 Ogłoszenia o przetargach 2018 rok
19.12.2018 14:49 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku
19.12.2018 10:45 Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości w 2018 roku
19.12.2018 10:45 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 roku
13.12.2018 08:39 Wykaz osób spełniających kryteria do wynajmu mieszkania z zasobu Gminy Lądek-Zdrój
03.09.2018 10:00 Informacja Komisji Przetargowej
18.07.2018 11:06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w 2018 r.
22.12.2017 13:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
18.12.2017 13:25 Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
12.12.2017 12:40 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
06.12.2017 12:40 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
26.04.2017 10:52 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w 2017 r.
16.01.2017 13:48 Informacje o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów przejęcia nieruchomości
28.12.2016 10:25 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
07.12.2016 12:22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku
01.12.2016 11:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016
16.11.2016 13:16 Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
21.04.2016 15:36 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w 2016 r.
22.12.2015 12:02 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2015
09.12.2015 13:48 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015
02.12.2015 14:15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2015
10.11.2015 14:54 Ogłoszenia o przetargach w roku 2015
27.05.2015 14:00 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w 2015 r.
21.01.2015 14:53 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów innych niż rolne w roku 2015
15.01.2015 15:24 Ogłoszenia o przetargach w roku 2014
23.12.2014 12:07 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2014
23.12.2014 12:05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2014
26.11.2014 11:22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2014
10.09.2014 13:11 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w roku 2014
05.02.2014 12:21 Ogłoszenia na dzierżawę nieruchomości gruntowych w roku 2014
15.01.2014 13:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2013
18.12.2013 15:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2013 r.
28.11.2013 14:49 Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2013
28.11.2013 08:44 Ogłoszenia o przetargach w roku 2013
08.11.2013 14:51 Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę gruntów rolnych
24.04.2013 15:10 Przetargi na dzierżawę nieruchomości w roku 2013
12.02.2013 15:51 Rokowania 2012r.
06.12.2012 10:07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2012
06.12.2012 10:07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2012
05.12.2012 14:30 Ogłoszenia o przetargach w roku 2012
28.11.2012 14:30 Informacje o wynikach przetargów w roku 2012
31.10.2012 11:05 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów rolnych w roku 2012
13.01.2012 09:12 Informacje o wynikach przetargów w roku 2011
08.12.2011 11:11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2011
03.12.2010 08:39 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż 2010r
20.01.2009 11:28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż 2009r.
23.11.2011 10:51 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2011
22.12.2010 11:48 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2010
01.04.2010 13:48 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
07.12.2011 14:11 Ogłoszenie o przetargach 2011r.
08.12.2010 12:40 Ogłoszenie o przetargach 2010r.
06.01.2010 10:08 Ogłoszenia o przetargach 2009r.
29.11.2010 13:42 Informacje o wynikach przetargu
06.01.2010 09:36 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów rolnych
02.09.2009 14:59 Rokowania
15.01.2009 15:26 Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym