Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2017 15:08 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek - Zdrój
10.02.2017 11:22 Konsultacje społeczne dotyczące zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek - Zdrój na lata 2016 - 2020
10.02.2017 10:40 Konsultacje społeczne dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek - Zdrój w 2017 r.
08.11.2016 15:39 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek - Zdrój na lata 2016 - 2020
06.09.2016 12:06 Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek - Zdrój w 2017 r.
19.08.2016 12:48 Konsultacje społeczne - opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
01.03.2016 14:40 Konsultacje społeczne dot. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek - Zdrój na lata 2016 - 2020
08.02.2016 09:02 Konsultacje społeczne dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek - Zdrój w 2016 r.
06.10.2015 09:26 Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój w 2016
19.01.2015 12:34 Konsultacje społeczne w sprawie podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015

1 2 następna