Grzegorz Szczygieł

Stanowisko
Zastępca Burmistrza
Miejsce pracy
UMiG Lądek-Zdrój
E-mail:
wice@ladek.pl