Radosław Pasionek

Stanowisko
Inspektor ds. polityki informacyjnej i obsługi sołectw
Miejsce pracy
UMiG Lądek-Zdrój
Telefon
748117867
E-mail:
radaniejska@ladek.pl