Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ochrona powietrza do katalogu Ekolądek w menu przedmiotowym

05.07.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu odpowiedzi w menu przedmiotowym (nowa nazwa Odpowiedzi na Petycje składane do Burmistrza Lądka-Zdroju)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu odpowiedzi do katalogu Petycje w menu przedmiotowym

03.07.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Budżet Obywatelski do menu przedmiotowego

20.06.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

14.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o naborze pracowników do katalogu Zarząd Budynków Komunalnych w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.146.2017 z dnia 20lipca 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.151.2017 z dnia 26lipca 2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.150.2017 z dnia 26lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.16.2017.406 z dnia 26 lipca 2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.17.2017.406 z dnia 26 lipca 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.15.2017.406 z dnia 26 lipca 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "26-07-2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III.172.2017 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr III.172.2017 Skladu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2017r
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III.172.2017 Skladu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2017r"

25.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050. 149 .2017 z dnia25 lipca 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.148.2017 z dnia 25lipca 2017r "

24.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Dodano załącznik " formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz robót budowlanych"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - remont schodów terenowych oraz przebudowa fragmentu drogi (dojście do kościoła) w Skrzynce dz. nr 263
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT BUDOWLANY "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wizualizacja"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik dane teleadresowe kor-edu 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOCDOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Baza teleadresowa 2016.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna