Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu kontrole w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Projekt regulaminu utrzmania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Deratyzacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zgłaszanie uwag do pracy przedsiębiorcy i funkcjonowania PSZOK do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Poziomy odzysku w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Poziomy odzysku do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Poziomy odzysku do katalogu Czystość i porządek w gminie w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

22.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 139 w Stójkowie, o długości 0,550 km, od drogi 291,294
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 139 w Stójkowie, o długości 0,550 km, od drogi 291,294
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Usunięto załącznik modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ + załączniki po zmianach dn. 21.08.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Władze sołectw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sołectwa"
Dotyczy dokumentu:
Władze sołectw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władze sołectw
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WŁADZE SOŁECTW GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 2015-2018.pdf

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 005.165.2017 z dnia 17sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017-08-17 "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz nr IF.7125.27.2016.405" na "Wykaznr IF.7125.27.2016.405 z dnia 16 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7125.27.2016.405"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7125.27.2016.405 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16.08.17r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządz. 0050.164.2017 z 16.08.2017r.w s-wiesprzedazy lok. mieszk.1,4,5 przy ul.Rynek 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 626 i 125 AM_1 z elementami małej architektury na Przełęczy Lądeckiej obręb 004 Lutynia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior – +
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na stanowisko głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna