Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Druki - osoby fizyczne z katalogu Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druki - osoby fizyczne do katalogu Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do katalogu Wnioski, formularze, druki w menu podmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2020 z katalogu Budżet gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Budżet gminy w menu przedmiotowym

23.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Wybory ławników w menu przedmiotowym

19.03.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o środowisku - wycinka drzew do katalogu Udostępnianie informacji publicznej w menu przedmiotowym

18.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację nr 2/2020 - z dnia03.06.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie - nr WR.ZUZ.4.4210.115.2020.TD z dnia 27 maja 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.106.2020 z dnia 3czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyw drodze przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.13.2020.406 z dnia 3 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -lokal mieszkalny nr 3 ul. Zdrojowa 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.125.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla WojewództwaDolnośląskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.126.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PowiatuKłodzkiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.127.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.128.2020 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.129.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.130.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miejscowości Stójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.121.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.122.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.123.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.124.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.104.2020 z dnia 29maja 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - pytania i odpowiedzi - strategia II.pdf"

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.102a.2020 z dnia 25maja 2020 r. - w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do Arboretum wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.105.2020 z dnia 1czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.105.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenianieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu stanowiącychwłasność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.105.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenianieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu stanowiącychwłasność Gminy Lądek-Zdrój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.10.2020.406 z dnia 1 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetarguLądek-Zdrój lokal niemieszkalny nr 1 ul. Rynek 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.11.2020.406 z dnia 1 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetarguLądek-Zdrój lokal mieszkalny nr 9 ul. T. Kościuszki 40.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.12.2020.406 z dnia 1 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetarguLądek-Zdrój lokal mieszkalny nr 6 ul. Kłodzka 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o wyniku konkursu-Przedszkole.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Karta zgłoszenia do Żłobka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Regulamin Rekrutacji do Żłobka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o wyniku konkursu-Żłobek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNGO WLĄDKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - Regulamin Rekrutacja 2019 -2020.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna