Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie - nr 0050.124.2020 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 24.06.2020 w sprawie powołania komisji do sprawustalania szkód i szacowannia strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminyLądek-Zdrój w roku 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zakwalifikowanych do przetarguograniczonego - na sprzedaż nieruchomości rolnych w dniu07.07.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna