Rejestr zmian w biuletynie

08.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr 1.2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju zdnia 08.07.2020 r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażkontenera mieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.138.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia I ustnego przetargu na sprzedaż kontenerumieszkalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.138.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia I ustnego przetargu na sprzedaż konteneramieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.138.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia I ustnego przetargu na sprzedaż kontenerumieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.137.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży konteneramieszkalnego w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzeniazmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- miasta i gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miejscowościStójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszceznie o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości konradów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszceznie o przystapieniu do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miejscowościKonradów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszceznie o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości konradów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszceznie o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości konradów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie - nr 0050.124.2020 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 24.06.2020 w sprawie powołania komisji do sprawustalania szkód i szacowannia strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminyLądek-Zdrój w roku 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zakwalifikowanych do przetarguograniczonego - na sprzedaż nieruchomości rolnych w dniu07.07.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna