Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Majątek i finanse szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień31-12-2019 - SP TRZEBIESZOWICE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.94a.2020 z dnia 13maja 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"

14.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie - - udzielenie zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYBÓR - NAJKORZYSTNIEJSEJ OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym NrIF.6845.2R.2020.411 z dnia 14 maja 2020 r. - na dzierżawęnieruchomości - dz. nr 38 Obręb Stare Miasto Lądek - Zdrój, dz. 236obręb Radochów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym NrIF.6845.3R.2020.411 z dnia 14 maja 2020 r. - na dzierżawęnieruchomości - dz. nr 195 obręb Skrzynka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.95.2020 z dnia 14maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomościstanowiących własność Gminy Lądek - Zdrój w drodze ustnychprzetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.9.2020.406 z dnia 12 maja 2020 r. -nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 213.5, 213.6,213.7, 213.8, 213.9, 213.10 Nowy Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.93.2020 z dnia 12maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży wdrodze przetargu stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna