Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zdnia 12 czerwca 2020 r. - Lądek-Zdrój informacja o siedzibachobkw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zdnia 12 czerwca 2020 r. - Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.35.2020.406 z dnia 12 czerwca2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.13Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.36.2020.406 z dnia 12 czerwca2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.37Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.34.2020.406 z dnia 12 czerwca2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.10 i 54.11Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.33.2020.406 z dnia 12 czerwca2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybieprzetargu stanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.9Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.32.2020.406 z dnia 12 czerwca2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.7 i 54.8Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.31.2020.406 z dnia 12 czerwca2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.4Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.118.2020 z dnia 12czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "POSTANOWIENIE Nr 65/2020 KOMISARZAWYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II z dnia 9 czerwca 2020 r." na "POSTANOWIENIENr 65/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II z dnia 9 czerwca 2020r. (uchylone)"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POSTANOWIENIE Nr 76/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO WWAŁBRZYCHU II z dnia 9 czerwca 2020 - w sprawie utworzenia odrębnychobwodów głosowania w Gminie Lądek-Zdrój(2).pdf"

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYBÓR - NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju - o numerachoraz granicach obwodów głosowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POSTANOWIENIE Nr 65/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO WWAŁBRZYCHU II z dnia 9 czerwca 2020 r. - w sprawie utworzeniaodrębnych obwodów głosowania w Gminie Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych (formularz zgłoszenie samodzielnie) -ObKW - formularz zgłoszenia samodzielnie .pdf"

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała PKW 161-2020 - powoływanie komisjiobwodowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała PKW 161-2020 - poływanie komisjiobwodowych - załącznik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - o uprawnieniach przyslugujacychwyborcom niepelnosprawnym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - zalacznik nr 1 wniosek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - zalacznik nr 2 zgoda.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uaktualniony rejestr działalności regulowanej -w zakresie odbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych Gmina Lądek-Zdr.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uaktualniony rejestr działalności regulowanej - wzakresie odbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.30.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 09.06.2020 r. - V przetarg ustny nieograniczony nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Trzebieszowice dz. nr 5331.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.116.2020 z dnia 9czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.114.2020 z dnia8.06.2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej naprzeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wtrybie przetargu nieograniczonego (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.115.2020 z dnia8.06.2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej naprzeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wtrybie przetargu nieograniczonego(2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.113.2020 z dnia 8czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnych przetargów ograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.25.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 08.06.2020 r. - IX ustny przetarg ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej - dz. nr 817.1 Trzebieszowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.26.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 08.06.2020 r. - VI przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie - dz. nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.27.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 08.06.2020 r. - VI przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie - dz. nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.28.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 08.06.2020 r. - VI przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie - dz. nr 10.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.29.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 08.06.2020 r. - X przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie - dz. nr 35.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna