Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2012

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Aktualne konsultacje społeczne z katalogu Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Aktualne konsultacje społeczne do katalogu Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Konsultacje społeczne do menu przedmiotowego

29.10.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do katalogu Czystość i porządek w gminie w menu przedmiotowym

30.08.2012

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Ogłoszenie o przetargu z katalogu Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o przetargu do katalogu Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

17.07.2012

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju do menu przedmiotowego

14.06.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2012/2013 do katalogu Gimnazjum Publiczne im.gen.Stanisława Maczka w menu podmiotowym

30.04.2012

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sprawozdania Zarządu Budynków Komunalnych Spisu podmiotów

poprzednia ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ...następna