Rejestr zmian w biuletynie

14.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.196.2017 z dnia 13września 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.197.2017 z dnia 14września 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.192.2017 z dnia 12września 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III.195.2017 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr III.195.2017 Sądu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2017r
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III.195.2017 Sądu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2017r "

13.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13-09-2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13-09-2017"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lądek Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku cz. II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13-09-2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku cz. II
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku cz. II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.195.2017 z dnia 13września 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.194.2017 z dnia 13września 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13-09-2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13-09-2017 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13-09-2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13-09-2017 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13-09-2017 "
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko ,,Kierownika działu Wodociągów i Kanalizacji"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.193.2017 z dnia 13września 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.177.2017 z dnia 31sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.177.2017 z dnia 31sierpnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.177.2017 z dnia 31sierpnia 2017 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.177.2017 z dnia 31sierpnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.180.2017 z dnia 01września 2017 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Lądka-Zdroju, kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.190.2017 z dnia 11września 2017r. "

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.191.2017 z dnia 11września 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.189.2017 z dnia 11września 2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017-09-11"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017-09-11"

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06-09-2017 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 06-09-2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna