Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 8-10 instalacje sanitarne 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 8-10 instalacje elektryczne 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 8-10 architektura, konstrukcja 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ 09.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianach 09.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianach 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.216.2017 z dnia 10października 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.210a.2017 z dnia 29września 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.210.2017 z dnia 29września 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o terminie przedłożenia raportu z dnia 09 paździenika 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.214.2017 z dnia 2października 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.213.2017 z dnia 2października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.196.2012 z 31.10.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.198.2012 z 05.11.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.41.2014 z 05.03.2014
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.42.2014 z 05.03.2014
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.235.2011 z 07.12.2011
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.10.2012 z 24.01.2012
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.15.2012. z 30.01.2012
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.34.2012 z 29.02.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.102.2012 z 12.06.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.156.2012 z 29.08.2012 r
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.183.2012 z 17.10.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.195.2012 r. z 31.10.2012 r
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.197.2016 z 27.10.2016 r. wsprawie zm. Zarzadzenia Nr 0050.234.2011 w sprawie org.kontroli zarz. wUMiGjedn.org..pdf
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.90.2016 z 09.05.2016 r. wspr.zm. Zarządzenia Nr 0050.235.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.234.2011
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w dniu 9października 2017r projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.214.2017 z dnia 2października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.213.2017 z dnia 2października 2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Wzrost dostępności sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Lądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Al. Marzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Wzrost dostępności sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Lądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Al. Marzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... następna